IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "finance"
Применение блокчейн-технологии в бухгалтерии
Buganov Oleg, Ceban Iu.
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преимущества, стоимость и возможности кредитной карты как финансового инструмента в Республике Молдова
Batişcev Ruslan
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поправки публичного национального бюджета Республики Молдова в условиях влияния пандемии
Carabet Maria
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernization process of the master’s program in finance
Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональные кластерные структуры при формировании стратегии диверсификации деятельности предприятий аграрного сектора
Litvinov Dmitrii, Lagodienko Vladimir
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфические особенности ипотечного кредита в Республике Молдова и способы снижения его обслуживания
Batişcev Ruslan
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul de toate nivelurile – prioritate națională a R. Moldova pentru câteva decenii
Patras Mihai
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea eficienţei finanţării unităţilor economice din agricultură prin proiectarea şi dezvoltarea finanţării lanţurilor valorice agricole
Bulgac Vitalii
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые проблемы внедрения МСФО для МСБ
Moroz Svetlana
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea învățării la locul de muncă în Republica Moldova
Zara Nicolae
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки для увеличения суммы гарантий по вкладам в банковском секторе Республики Молдова
Batişcev Ruslan
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation and priorities of socially responsible business based on sustainable development
Dubinina Marina, Sirteva Svetlana, Nazarenko Ekaterina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul de toate nivelurile – prioritate națională a Republicii Moldova pentru câteva decenii
Patras Mihai
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of cryptocurrencies through the prism of public attitudes in Republic of Bulgaria and Republic of Turkey
Yaneva Mariya
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 17 / 2021 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of cryptocurrencies on the economy
Yaneva Mariya
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 16 / 2020 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blockchain technology and its practical application
Banu Ivan
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Классификация факторов повышения эффективности финансово – хозяйственной деятельности предприятия
Bessarab Irina, Cara Maria
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul municipal din România în condițiile globalizării
Cocerhan Mihai
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele socio-economice municipale în condiții de criză și stres organizațional
Aramă Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The risk of financial networks in the context of current challenges
Manta Otilia
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53