IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(78) pentru cuvîntul-cheie "e-learning"
New Technologies in Teaching Mathematics for Engineering and ICT Specialties
Costaş Ana, Rusu Galina
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea modelelor tridimensionale in cursurile plasate pe platforma Moodle
Şuletea Angela, Dîntu Sergiu
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea tehnologiilor informaționale in formarea continua

Ciaglic Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Meaning: abordări metodologice moderne de cercetare

Apetri Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursul de formare TACCLE - pledoarie pentru arta de a preda cu TIC
Petrovici Adriana1, Sava AngelaTeodora2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradigmele învăţământului universitar în era post-coronavirus

Guştiuc Andrei1, Gustiuc Ludmila2
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme manageriale întâlnite de profesori în activitatea didactică

Savin Irina Isabella
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea cursului “Teoria probabilităţilor şi statistica matematică” pe platforma electronică MOODLE pentru invățământul la distanță

Seiciuc Vladislav
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul didactic ale-learningului în UCCM
Musteaţă Simion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online learning a the main part of e-learning

Dominic Artiom
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The model of Web crawler for expansion the scope of initial search

Parahonco Alexandr1, Petic Mircea2, Negara Corina1
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-68-415-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul dezvoltarii economiei digitale asupra instituţiilor de învăţământ superior

Tirşu Valentina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea psihologică a eficacității învățământului la distanță

Ilicciev Maxim
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crearea testelor de evaluare la limba română  cu software hotpotatoes

Bîclea Diana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-69. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impact of COVID-19 crisis on training and development programs for the employees. Case study

Hotz Andrada1, Abrudan Denisa2, Boscai Beniamin2
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea conceptului „Advanced Distributed Learning” în procesul de instruire profesională a funcționarilor publici cu statut special

Drăgulean Alexandru
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Knowledge Management Technologies on Danubius University Portal

Virlan Gabriela, Raileanu Alina Beatrice, Ariton Doinita
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 4 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some aspects of on-line studying process in higher education institutions from Moldova.

Tirşu Valentina
State University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea continuă a cadrelor didactice prin E-learning

Ştefan Elena Gabriela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind dezvoltarea unui curs e-learning interactiv

Bîrlea Svetlana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 78