IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "Republic of Moldova"
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena1, Cozari Tudor12, Plop Larisa3
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înflorirea castanului ornamental comun (Aesculum hippocastanum L.) la sfârșitul perioadei de vegetație – fenomen provocat de invazia speciei Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986
Ţugulea (Hacina) Cristina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 34(47) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ierarhizarea fructelor de pădure recoltate în Republica Moldova
Dincă Lucian-Constantin1, Timiș-Gânsac Voichița2
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 34(47) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc cardiovascular și comportamentele nocive în Republica Moldova în contextul datelor statistice europene
Moscalu Vitalie, Vatamanu Eleonora, Rudi Victor, Marina Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova cu privire la deschiderea și partajarea datelor de cercetare
Lupu Viorica123
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica structurii sistemelor peisagistice din spațiul Republicii Moldova în secolul XXI
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Munteanu Valentina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological approach to the elaboration of indicators for quantifying the competitiveness of goods
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Access to information vs information security in the hybrid war (the case of suspending the activity of six TV channels in the Republic of Moldova)
Dumbrăveanu Andrei
Moldova State University
International Journal of Communication Research
Nr. / 2023 / ISSN 2246-9265
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mănăstiri și schituri din Republica Moldova în istoriografia recentă
Moşneguţu Ioan
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-172-36-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inteligenței artificiale în diagnosticul precoce al bolilor renale: o revoluție în practica nefrologică
Guțu Biatricia, Covtun Anna, Ianulova Alina, Rotaru Larisa, Pascal Rodica
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 2 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Threatened amaryllidaceae j. st.-hil. species from spontaneous flora of Republic of Moldova: conservation and sustainable use
Ghendov Veaceslav, Ciocîrlan Nina, Sîrbu Tatiana
Journal of EcoAgriTourism
Nr. 2(23) / 2011 / ISSN 1844-8577
Disponibil online 5 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Threatened amaryllidaceae j. st.-hil. species from spontaneous flora of Republic of Moldova: conservation and sustainable use
Ghendov Veaceslav, Ciocîrlan Nina, Sîrbu Tatiana
Limba Română
Nr. 5-6(283-284) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Limba Română” – crezul unei reviste a conştiinţei naţionale
Cimpoeşu Dorin
Limba Română
Nr. 3-4(281-282) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră „Saharna”
Pînzaru Pavel12, Cantemir Valentina1
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia savantelor în cercetarea şi implementarea arbuştilor fructiferi în Republica Moldova
Sava Parascovia
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(90) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinurile moldoveneşti din struguri de soiul Cabernet-Sauvignon: stilul senzorial în funcţie de provenienţa geografică
Arpentin Gheorghe1, Colun Cristina2, Gumionaia Natalia3
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(51) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii noi pentru flora rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească”
Pînzaru Pavel, Cantemir Valentina
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of ex-situ introduction of Solanum aethiopicum L
Sîrbu Tatiana, Şabarov Doina, Slivca Vasile
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anomaliile microsporogenezei la nuc (Juglans regia L.)
Pîntea Maria
Revista Botanică
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cunoaşterea florei vasculare din zona Ramsar „Lacurile Prutului de Jos” (Rezervaţia naturală „Prutul de Jos”, Slobozia Mare, r-nul Cahul, Republica Moldova)
Cassir Polina
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29