IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "code of ethics"
Confidențialitatea informației contabile ca principiu al eticii profesionale
Naval Victoria
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat ca urmare a falsificării probelor
Gherman Marian, Piterschi Eugeniu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система оценки качества внутреннего государственного финансового контроля аудита эффективности
Voronchenko Trofim
Российская Академия предпринимательства, Москва
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonate valorice ale comportamentului etic al funcționarului public
Pyatkivsky Roman
Academia Naţională de Administre Publică de pe lângă preşedintele Ucrainei
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of the central banks in prevention and management of bank frauds
Ciobu Stela1, Timuş-Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica și morala: concepte și particularități fundamentale
Mocănaș Alexandra
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica în activitatea de evaluare a bunurilor imobile
Albu Ion, Albu Svetlana
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veritabil intelectual: meditații ale lui Vasile Țapoc despre misiunea și responsabilitatea savantului și profesorului
Coandă Svetlana
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova – repere în timp
Corghenci Ludmila
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța Codului de etică al cadrului didactic în activitatea profesională
Cunichevici-Moraru Maria
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţii privind rolul deontologiei profesionale în dezvoltarea și livrarea produselor informaţionale de calitate
Autor Nou
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica profesională în contextul educației incluzive
Scripa Tatiana
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele imaginii şi statutului cadrului didactic în context actual. Sinteză de politici
Bezede Rima
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipsa eticii profesionale a judecătorilor – temei de sancționare disciplinară
Gavrilenco Natalia
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(66) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituțiilor de învățământ superior în pregătirea etică a viitorilor evaluatorilor imobiliari din România
Salcă Rotaru Cristina Mihaela
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu cu privire la asigurarea protecției copiilor în domeniul educației fizice și sportului
Patraș Svetlana
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The international code of ethics for professional accountants is the basis for the quality of audit services
Lapiţkaia Ludmila
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilizarea procurorilor și sporirea imaginii instituţiei –obiective ale modifi cărilor operate în Codul de etică
Bordianu Adrian
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu cu privire la asigurarea protecției copiilor în sport
Patraș Svetlana
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022. . .
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile studenților cu referire la valorile morale în contextul pregătirii profesionale și angajării în câmpul muncii
Repida Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23