IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(85) pentru cuvîntul-cheie "право"

Взаимосвязь патриотизма с моральным и правовым сознанием военнослужащих Вооруженных сил Украины

Fedorenko Vladimir
Житомирский военный институт имени С.П. Королева
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Умови ефективності адміністративно-правових норм: поняття та класифікація

Kondratev Andrei
Запорізький національний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Філософсько-правові аспекти розвитку правових культур

Iuriiciuk Elena
Націона́льний університе́т «Льві́вська політе́хніка»
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(33) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методологічні підходи до визначення поняття й сутності правових цінностей

Makarenko Larisa
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(33) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виборчі технології як форма правореалізації

Ilniţkii Mihail
Харківський національний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3-1(31) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Використання феноменологічного підходу в правових дослідженнях

Mincenko Olga
Національна академія внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-1(30) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Історико-правова періодизація розвитку цифрових технологій у праві

Bernaziuk Aleksandr
Частное высшее учебное заведение «Европейский университет»
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6-1(28) / 2017 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сучасні інтерпретації природно-правової доктрини щодо права і влади

Ţurkan-Saifulina Iulia
Національний університет "Одеська юридична академія"
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6-1(28) / 2017 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Взаємовплив релігії і права в сучасному світі

Ermakova Ganna
Міжрегіона́льна акаде́мія управлі́ння персона́лом (МАУП)
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(27) / 2017 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Щодо проблеми визначення права
Korcevna Liubovi, Dergunova Oliga
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(26) / 2017 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формування методологічної основи дослідження джерел права в адміністративному судочинстві
Ilkov Vasilii
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(24) / 2017 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретичні підходи до визначення поняття й видів джерел господарського процесуального права України
Zagorodnea Natalia
Институт экономико-правовых исследований НАН Украины
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(23) / 2017 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 March, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ціннісне обґрунтування інституту ювенальної юстиції
Zubriţka Oxana
Стрыйский городской совет Львовской области
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(20) / 2016 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 7 November, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Філософія права Нового часу та раціоналізація владних засад права
Ţurkan-Saifulina Iulia
Національний університет "Одеська юридична академія"
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(19) / 2016 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 August, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соціальні фактори правоутворення та правотворчості в транзитивний період
Matveeva Lilia
Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС)
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4/2(14) / 2015 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 18 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вплив релігії на формування правосвідомості
Muj Valerii
Львівський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/2(12) / 2015 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 14 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питання звичаєвого права в науковій спадщині Івана Франка
Bunciuc Oxana
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(10) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 30 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антропологическое измерение эффективности права
Zavaliniuc Vladimir
Национальный университет „Одесская юридическая Академия“
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(9) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 March, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Праворозуміння як методологічний інструментарій акультураційних процесів (у контексті класифікації правових систем)
Sitar Igor
Національна академія внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 30 October, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аксіологічне значення християнсько-правових традицій для правової системи України
Mima Irina
Національний університет "Одеська юридична академія"
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(5) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 85