IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "manager"
Stiluri de management eficient în viziunea tinerilor din Republica Moldova
Oaieneagră Eugenia
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară
Cojocaru Victoria1, Doagă Nadejda2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerul de proiect – competențe și roluri specifice
Nastasă Anca-Mihaela12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-83. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale ale managementului
Istrate-Stefanescu Adriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-85. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională
Tofan Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-73. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea șanselor egale în sistemul Ministerului Afacerilor Interne și rolul managerilor în implementarea politicilor nediscriminatorii
Creanga Liliana, Suvac Corina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere și temperamentul unui manager de succes
Eșanu Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența managerială a cadrelor de conducere în învățământul general
Golubiţchi Silvia
Management educațional la nivel european.
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul competențelor profesionale ale managerilor din învățământul general
Cojocaru Victoria
Management educațional la nivel european.
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța în percepția managerilor mass-media
Spătaru Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța în percepția managerilor mass-media
Spătaru Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul managerului institutiei de învatamînt asupra formarii atitudinii fata de institutie
Ştefîrţa Adelina1, Malîi Anatolii2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului proiectelor de intervenție educațională
Nastasă Anca-Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului metodic modern
Istrate-Stefanescu Adriana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi leadership-ul auditului intern în sectorul public
Bulat Inga, Perciun Rodica
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-96. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerul eficient – promotor al calității
Armaşu-Canţîr Ludmila
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural profile of managers in the republic of Moldova in the context of the trompenaars and hampden-turner theory of cultural dimensions
Pîrlog Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-4187 /ISSNe 2587-4195
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-142. Vizualizări-1751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza stilurilor de management al conducătorului
Culipei Laura-Catalina12
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57