IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "psychologist"
Organizarea asistenței psihologice în sistemul educațional din Belorusia
Cucer Angela
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul psihologic adaptat la pacientul oncologic
Ghimpu Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigențe de ordin juridic, etic și psihologic privind dispunerea și efectuarea expertizelor judiciare în cauzele cu minori
Popa Alina
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(45) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участь спеціаліста в організації та проведенні освідування під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником
Taranova Anastasia
Національна академія внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Педагог-психолог учреждения образования: страшилка для «поднадзорных» или реальная помощь тем, кому это необходимо?
Iaroșevici Anna
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații deficitare în diada părinte-adolescent: intervenții psihologice
Briceag Silvia1, Hriţcu Alexandra2
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-50. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul psihologului în reglarea conduitelor deviante şcolare
Baciu Inga
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cioclea- personalitate notorie a facultăţii artă plastică şi design
Gobjila Ana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul psihopedagogic în realizarea unei educații de calitate în contextul politicilor educaționale
Rusnac Virginia, Lungu Tatiana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психосоциальная адаптация школьников как одно из направлений деятельности психолога в учебном заведении
Racu Jana
Молдавский Государственный Университет
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind procesul de asigurare a activității psihologice în școală (din perspectiva elevilor din ciclul liceal
Potâng Angela, Șterbeț Ruxandra
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul psihologic al orarului de întrevedere asupra copilului care locuiește separat de părinții săi
Briceag Silvia1, Hriţcu Alexandra2
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-13. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The 16th Berlin summer school-psychiatry as a science and as a profession: Physical activity, exercise and mental disorders
Dumitru Maria Magdalena1, Szczegielniak Anna Rebeka2, Anastasova Zulijana3, Acar Murat4, Vyglazova Olga5, Laufer Sebastian6, Kukic Selma7, Janicijevic Slavica Minic8, Lucev Nikolina9, Slobozean Pavalache Kristina10, Dvoracek Boris11
1 "Andrei Saguna" University Constanta County,
2 Medical University of Silesia, Katowice,
3 NCHD, Cork,
4 Dr Ersin Arslan Education and Training Hospital. Gaziantep,
5 Dergachi Central Regional Hospital, Kharkov,
7 Mental Health Project in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo,
9 Sveti Ivan Psychiatric Hospital, Zagreb,
10 IMSP Clinical Hospital of Psychiatry, Codru,
11 Charles University
Psychiatria Danubina
Nr. 3(29) / 2017 / ISSN 0353-5053
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte problematice de procedură în cauze penale cu implicarea minorilor
Lupaşco Lilia
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea psihosocială a persoanelor cu dizabilități în procesul de reabilitare complexă prin programe educaționale
Glavan Aurelia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of incarceration on the individual’s personality as perceived by the prison psychologist
Popa Ecaterina
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul psihologului în identificarea și asistarea cazurilor de violență domestică.
Briceag Silvia1, Hriţcu Alexandra2
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-48. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența și funcțiile suportului psihologic și pedagogic pentru copiii cu dizabilități
Milici-Suverjan Gabriela
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte procesuale privind audierea minorilor în cadrul procesului penal
Pilat Sofia1, Armanu Igor2
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-23. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea activităţii psihologice în sistemul educaţional din Finlanda
Paladi Oxana
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25