IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "virus"
Reacția gametofitului masculin de tomate la acțiunea fitopatogenilor virali
Saltanovici Tatiana, Andronic Larisa, Antoci Liudmila, Buldumac (Doncilă) Ana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul defensiv al genotipurilor de tomate la infecțiile virale, condiționat de starea fitosanitară a plantelor generațiilor recurente
Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Smerea Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri de navigare în mediul online
Calmîc Doina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și contextul socio-cultural în răspândirea virusului Covid-19
Marinescu Gabriela1, Stoica Cristina-Maria2
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Covid-19 asupra comunității medicale
Plotnic Daniela
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioterorismul – inamicul invizibil al drepturilor omului
Tanasiev Alexandru
Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1. 2020. Chişinău. ISBN 978- 9975-3345-6-3.
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de eradicare a rabiei în fauna sălbatică din Republica Moldova
Sîrbu Maxim, Starciuc Nicolae
One Health and Risk Management
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări identitare ale pandemiei în literatura fi losofi că românească
Bobână Gheorghe
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul STEM – metodă eficientă de stimulare şi învăţare în cadrul orelor de Biologie
Ţiganaş Odetta, Guțu Maria, Guzun Laura, Gorgan Bogdan
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-198. Vizualizări-1555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relațiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente
Lupaşcu Galina, Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Mihnea Nadejda
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние темпераратуры на изменчивость признаков мужского гаметофита потомств вирусинфицированных генотипов томата
Saltanovici Tatiana, Andronic Larisa, Antoci Liudmila, Buldumac Ana
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11