IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "proverb"

Money-related proverbs: their perception in different lingua cultures

Colenciuc Ina
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semantic structure and evaluating characteristics of phraseological units with components denoting agricultural occupations

Autor Nou
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages
IV. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3225-4-6.
Disponibil online 6 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginea preotului în mentalul românesc: între defecte și calități

Lăcustă Elena
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea proverbului prin prisma exigenţelor curriculare

Slavenschi Emilia, Plămădeală Larisa
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Social Concept of Shame in English and Romanian Based on Quotations

Lifari Viorica
State University of Moldova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 6 / 2019 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontologia proverbului: analiză etnolingvistică

Cartaleanu Tatiana
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La valeur pragmatique des proverbes dans le discours

Ignat Tatiana
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.2. 2011. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-064-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de frazeologie şi aforistică populară regională în satele Feteşti şi Lopatnic din raionul Edineţ

Seu Alexandru
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Semantic Analysis of Money-Related Proverbs in Three Linguacultures

Colenciuc Ina
Free International University of Moldova
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cross-cultural communication through proverbs

Galațanu Daniela, Ciorba-Lascu Tatiana
Tiraspol State University (TSU)
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le proverbe comme élément de la culture d’un people

Ţarălungă Olesea
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сопоставительный анализ узбекских и гагаузских народных пословиц

Tadjibaeva Ozoda
Ташкентский госуниверситет узбекского языка и литературы им.Алишера
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul mic: provocare pentru evocare

Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelația simbolului somatic cu figurile de stil (în baza corpusului din limbile franceză, engleză, italiană și română)

Bantea Magdalina
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificația educativă a proverbului

Ignat Lăcrămioara, Silistraru Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу о роли пословиц в образовательном процессе

Bratunova Elena, Anghelova Alexandra
Международный Независимый Университет Молдовы
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Английские пословицы и поговорки о принципах обучения

Kovalenko Oleksandr
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3316-2-3.
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva semiotică de abordare a proverbului

Lupașcu Lidia12
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijloacele de echivalare a enunțurilor paremiologice în comediile franceze subtitrate în limba română

Grădinaru Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Money-related proverbs: their perception in different lingua cultures

Colenciuc Ina
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23