IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "proverb"
Kuzey makedonya türk atasözü ve deyimlerinde kadin algisi
Şerife Calişkan Erol Seher
Bartın Üniversitesi
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Money-related proverbs: their perception in different lingua cultures
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea preotului în mentalul românesc: între defecte și calități
Lăcustă Elena
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semantic structure and evaluating characteristics of phraseological units with components denoting agricultural occupations
Ponomarova Oksana
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages
Ediția 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3225-4-6.
Disponibil online 6 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea proverbului prin prisma exigenţelor curriculare
Slavenschi Emilia, Plămădeală Larisa
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectos teóricos y prácticos de los estudios fraseológicos del investigador Ion Dumbrăveanu
Roşca Angela
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Social Concept of Shame in English and Romanian Based on Quotations
Lifari Viorica
Moldova State University
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 6 / 2019 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National flora symbolica in english and romanian phraseology
Stoianova Inga
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontologia proverbului: analiză etnolingvistică
Cartaleanu Tatiana
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La valeur pragmatique des proverbes dans le discours
Ignat Tatiana
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.2. 2011. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-064-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de frazeologie şi aforistică populară regională în satele Feteşti şi Lopatnic din raionul Edineţ
Seu Alexandru
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Semantic Analysis of Money-Related Proverbs in Three Linguacultures
Colenciuc Inna
Free International University of Moldova
Philologia
Nr. 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cross-cultural communication through proverbs
Galațanu Daniela, Ciorba-Lașcu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le proverbe comme élément de la culture d’un people
Ţarălungă Olesea
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставительный анализ узбекских и гагаузских народных пословиц
Tadjibaeva Ozoda
Ташкентский госуниверситет узбекского языка и литературы им.Алишера
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul mic: provocare pentru evocare
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proverbul – un pretext de discuţie şi scriere
Slavenschi Emilia
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-46-323-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația simbolului somatic cu figurile de stil (în baza corpusului din limbile franceză, engleză, italiană și română)
Bantea Magdalina
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația educativă a proverbului
Ignat Lăcrămioara, Silistraru Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о роли пословиц в образовательном процессе
Bratunova Elena, Anghelova Alexandra
Международный Независимый Университет Молдовы
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28