IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "suffering"
Poetul Nicolai Costenco (analiză tematică și cantitativă asupra volumului de poezii „Libertăți”)
Grosu Liliana
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autenticitatea memorialisticii detenţiei staliniste
Tabaranu Ala
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de „suferință ” în structurile asociative
Danila Violina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioethic approach to decisional management in patient care
Frumusache Carolina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why women stay with violent man?
Ayoub Eman, Ştefîrţa Adelina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suicides in the old age
Nakov Vladimir
Sănătatea Mintală pentru toți: dezvoltăm reziliența și servicii de calitate
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traumă şi mărturie în jurnalul  Eu şi lumea de Alexei Marinat
Bodlev Ala
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 20 October, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End-of-life suffering in a personal, family and social context in rroma communities in Romania. a qualitative approach
Roman Gabriel1, Roman Gabriel1, Enache Mariana2, Pârvu Andrada3, Gramma Rodica4, Dumitraș Silvia5, Ioan Beatrice6
1 „Sfantul Vasile” Church, Iasi,
2 Pascani Municipal Hospital,
3 Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca,
4 School of Public Health Management, State Univerity of Medicine and Pharmacy,
5 „Sfanta Maria” Clinical Emergency Hospital for Children, Iasi,
6 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
Journal of Intercultural Management and Ethics (JIME)
Nr. 1 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2601-5749
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul criminologic de violență în familie
Ionaşcu Vitalie, Frunză Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Octavian Goga – poet al gliei
Covaci Adrian
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souffrance et discours passionnel dans la nou-velle « La Damnée » de William Aristide Nassidia Combary
Lankoande Kokoro Henoc
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(14) / 2022 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referințe italiene în proza Claudiei Partole (romanele Totentanz sau Viața unei nopți și straniera)
Cucereavaia Valentina, Chiperi Grigore
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii din „Gura foametei”
Corcinschi Nina
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Când doliul este de culoarea roşie...
Corcinschi Nina
Metaliteratură
Nr. 5-6(31) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)
Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stigmatul obezității – aspecte psihosociale
Roșca Tatiana, Căpățînă Marin
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-33. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități psihologice ale durerii în tumoarea la sân
Roșca Tatiana, Zagoruico Pavel
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-29. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte istorico-folclorice și epistolare privind servicil militar al basarabenilor și participarea lor la diverse conflagrații (sec. al XIX-lea – înc. sec. XX)
Furtună Alexandru
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări și experiențe arhetipale ale apei în romanele lui Vladimir Beșleagă
Ivanov Nadejda
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trauma migrației. Abordare psihoterapeutică
Roșca Tatiana1, Dorosevici Alexandr2
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-83. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24