IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "national specificity"

Национальный язык немецких обрядов от рождения до погребения в колониях Бессарабии (1814/1940)

Golovina Natalia
Измаильский государственный гуманитарный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Centenaire de la Grande (Re)Union. L’idée de l’unité nationale dans la littérature roumaine

Branişte Ludmila
L’Université « Alexandru Ioan Cuza », Iasi
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea din mana lui Hamlet. Nina Corcinschi in dialog cu Andrei Ţurcanu (II)
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singularitatea şi singurătatea lui Vasile Coroban
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(30) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4