IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "modern"
Tradițional și modern în studiul limbii române în clasele primare
Popa Florentina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ
Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-65. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea
Ursachi Rodica
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile eticii tradiționale în epoca războiului și globalizării. studiu de caz
Enachi Valentina
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern international approaches to english as a foreign language
Brânzilă Carina
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A National Virtual Language Lab (ANVILL)
Olariță Livia
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-1268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernismul poetic românesc
Burlacu Alexandru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile lingvistice şi culturale ale limbajului tinerilor
Radauţa Mariana
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-077-7.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurecţia modernismului? Câteva precizări terminologice
Rachieru Adrian Dinu
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liviu Damian:Condiţia subversivă a poeziei
Cuţitaru Natalia
Metaliteratură
Nr. 1-2(29) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiționări pedagogice ale managementului metodic modern
Istrate-Stefanescu Adriana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(135) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația Victoriei Cozmolici, un subtil univers al naturii și feminității
Rocaciuc Victoria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Networks Technologies for Providing Access to E-Infrastructure Services
Bogatencov Petru, Secrieru Grigore, Orbu Maxim
RENAM Association
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind tehnologiile educației literar-artistice
Şchiopu Constantin
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclor literar – un alt fel de curriculum la decizia școlii
Standavid Beatrice Maria
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea critică a romanelor lui Aureliu Busuioc
Grigoraș Emilia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (II)
Tomuleţ Valentin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (I)
Tomuleţ Valentin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectacolul Carmen TV in viziunea lui Radu Poclitaru
Varnacova Eleonora
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza diversității covoarelor moldovenești și integrarea lor în contextul modern al designului textil de interior
Adascalița (Crigan) Lucia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21