IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "poet"

N.Baboglu -Gagauz halkinin süünmaz yildizi. Yazicinin yaratmalari gagauz literaturasinda

Sulac Sofia, Copușciu M.
Gagauziya M.V.Maruneviçin Adina Bilim-Aarastirma Merkezi
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța poetică a operei lui B. P. Hasdeu

Botnari Liliana
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa cuvântului ca factor primordial în construcţia scriiturii imaginarului

Grosu Liliana
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа…», Или мечты и реальность А. С. Пушкина как земного ангела

Cuşnirenco Victor
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительно-сопоставительная характеристика творчества азербайджанского поэта Вагифа и каракалпакского Ажинияза

Mamedov-Taghisoi Nizami
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varietăți stilistice ale repetiției în creația eminesciană

Botnari Liliana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elogiu Părintelui Alexei Mateevici

Bujag Angela
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(47-48) / 2017 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conştiinţă a iminentului sfîrşit: Magda Isanos – 100 de ani de la naştere

Ucraineţ Lilia
Confluențe Bibliologice
Nr. 3-4(41-42) / 2015 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 13 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семантико-функциональный план стихотворений, посвящённых литераторам, в белорусской поэзии ХІХ–начала ХХ века

Borovco Vanda
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafica lui George Bacovia

Coloşenco Mircea
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elogiu graiului matern în creația poeților basarabeni

Corjița Natalia, Străjescu Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poezia „transfugilor”: între textualism și tragism

Burlacu Alexandru
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интерпретация духа времени в стихотворениях о родине

Mullahodjaeva Raino
Ташкентский госуниверситет узбекского языка и литературы им.Алишера
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subversiunea-dominanta ethosului exilatului

Cuţitaru Natalia
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale sacrului în poezia lui Grigore Vieru

Cuţitaru Natalia
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grigore Vieru: ființa vie a poeziei

Burlacu Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Regele asiat” ca alter-ego al poetului Ion Minulescu

Stajila Emilia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepția despre poezie a lui Mihai Eminescu

Autor Nou, Leahu Nicolae
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18