IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "postmodernism"
Despre epistemologia și ontologia teoriei postmodernismului
Chiperi Grigore
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe compoziționale și stilistice în gravura moldovenească realizată prin metoda tiparului adânc în ultimile decenii ale secolului al XX-lea
Musteaţă Elena
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jazzul în contextul postmodernismului: repere teoretice
Tcacenco Victoria
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia contactului direct cu realitatea – incursiune în modelul liric al Școlii de la Brașov
Dicusar Cristina
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Идеология трапезы в повести П. Зюскинда «Голубка»
Sporîş Natalia
Молдавский Государственный Университет
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte postmoderniste sau noua generație de dramaturgi în teatrul polonez contemporan
Târţău Svetlana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic confrontations at the end of high modernity
Nicolau Felix
Universitatea Complutense din Madrid
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema identității în remarcabilul roman postmodernist „Contraviața” de Philip Roth
Cogut Sergiu
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative culturale urbane
Muntean Delia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova
Şlapac Mariana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иосиф Бродский «В этой маленькой комнате все по-старому…» (из опыта анализа стихотворения)
Cervac Maria
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architecture of administrative buildings of Chisinau city within the context of world architecture
Oleinic Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Типология аллюзий в романе м.а. булгакова мастер и маргарита
Sporîş Natalia
Молдавский Государственный Университет
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 21 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încercare de diferențiere între două moduri de raportare la postmodernism: occidentul și Rusia
Lupuşor Alexandru
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как феномен самоотрицания эпохи
Sporîş Natalia
Молдавский Государственный Университет
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor: catalizator al proceselor literare din secolul al XX-lea
Taraburca Emilia
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura dupa un secol de confruntari estetice
Pavlicenco Sergiu
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texistența: avatar sau un concept blamat al postmodernismului?
Copcea Florian
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Neo)modernism în rupturi rizomice
Burlacu Alexandru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiment profetic și experiment integrat în exegeza prozei postmoderne românești
Cogut Sergiu
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41