IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "metode interactive"
Eficientizarea predării limbii engleze prin metode active şi interactive de instruire
Bondarenco Angela
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-1350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii interactive de educație morală a elevilor de vârsta școlară mica
Vinnicenco Elena1, Crețu Dorina2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gandirii critice şi gandirii creative prin metode de tip interactiv
Porubin Lilia
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-227. Vizualizări-1937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele chimice în viața omului
Russu Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Roles of Interactive Principles in Teaching the Past Tenses in TEFL
Furdui Diana
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii motivaţionali în instruire şi educație
Cojocari-Luchian Snejana1, Secrii Natalia2
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of interactive methods on the development of communicative competence in foreign languages teaching
Mihalcencova Corina
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor interactive în procesul de predare a studenților din instituțiile de învățământ superior
Vîșcu Irina
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii de amplificare a eficienței procesului didactic la catedra management artistic și culturologie
Galac Lucia
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metodelor activ-participative și dezvoltarea competenței de comunicare la studenți
Vîșcu Irina, Popovici Ilona
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea interesului elevilor prin metode TIC la limba franceză
Bivol Ninela
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea creativă a predării și învățării limbii române ca limbă străină
Lopatiuc Alina, Chiriac Argentina
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele interactive de succes în predarea lecțiilor la ora de matematică
Fețanu Elisa Ioana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.2. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-904-3.
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of the Professional Training of Lawyers with Further Employment in the Labor Market
Pînzari Veaceslav
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea noțiunilor științifice la elevii cu deficiență mintală
Mihai Felicia
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive utilizate în procesul studierii câmpului lexico-semantic
Cebanu Natalia1, Stratan Natalia2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind ınvatarea bazata pe proiecte ın cadrul unitatii de curs Analiza complexa
Gaşiţoi Natalia
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de activizare a liceenilor în cadrul procesului de evaluare formativă la lecțiile de geografie
Fiodorciuc Daniela12
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-337-0..
Disponibil online 1 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul metodelor interactive în predarea unității de curs Programarea
Gasnaş Ala, Globa Angela
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice moderne în procesul de predare – învățare – evaluare a disciplinei Analizei Economico-Financiare
Chirilov Nelea
Învățământul superior contabil: provocări și soluții
Ediția 2-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-32-1.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33