IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "indictment"
Судьбы авдарминцев – репрессированных и свидетелей – на страницах уголовных дел рассекреченных архивов НКВД
Tanasovici Ivanna
Музей истории села Авдарма
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul procurorului în procesul contravenţional
Trofimov Igor, Robu Gheorghe
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зміна прокурором обвинувачення в суді як спосіб коригування меж судового розгляду
Glineanii Oleksandr
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(43) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесуальные нарушения, которые могут быть признаны достаточными основаниями для возвращения обвинительного акта и ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера прокурор
Kedik Vasilii
Национальный университет „Одесская юридическая Академия“
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale acțiunilor de urmărire penală în cazul infracțiunilor comise de grupele criminale organizate
Rusu Vitalie, Jitariuc Vitalie
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul apărării de a solicita explicarea învinuirii (acuzării) la faza urmăririi penale
Vizdoagă Tatiana, Eşanu Adriana
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-63. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată - cadrul juridic național și standardele europene
Osoianu Tudor1, Ostavciuc Dinu2
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul prezumției de nevinovăție asupra repartizării sarcinii probei în procesul penal
Bria Iulia
Revista Română de Criminalistică
Nr. 4(136) / 2023 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezumția de nevinovăție și rolul ei în adoptarea hotărârilor procesual-penale
Rusu Lucia1, Bria Iulia2
Revista Română de Criminalistică
Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de tactică criminalistică privind reprezentarea acuzării publice în instanța de judecată
Vizdoagă Tatiana
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța principiului contradictorialității în asigurarea dreptului învinuitului la apărare
Rusu Lucia
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the presumption of innocence on thedistribution of the burden of proof in the criminalproceedings
Bria Iulia
Moldova State University
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 4(136) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The presumption of innocence and its role in the adoption of criminal procedural decisions
Rusu Lucia1, Bria Iulia2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Moldova State University
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elements of forensic tactics regarding the representation of the public prosecution in court
Vizdoagă Tatiana
Moldova State University
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziția infracțiunii de îmbogățire ilicită în cadrul sistemului de drept al Republicii Moldova
Tomov Deonis12
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și conținutul limitelor judecării cauzei conform legislației procesual penale
Postică Aureliu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
învinuirea și varietățile (categoriile) acesteia în procesul penal
Bînzari Grigore
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limitele modificării învinuirii în instanţa de judecată
Postică Aureliu
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile administrării, folosirii și aprecierii probelor în cazurile privind infracțiunile de război
Jitariuc Vitalie1, Tuduruța Cristian2
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19