IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "albumin"
Caracteristica comparativă a indicilor hematologici, biochimici şi a conţinutului de aminoacizi la hibrizii de suine
Rotaru Ilie1, Moraru Petru2, Secrieru Serghei1
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the zoobior remedy administered to quails on the markers of proteic metabolism
Rotari Liliana
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MALDI-TOF investigation of lysozyme-albumin interaction
Vasylieva Marharyta, Gromovoi Taras
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interaction of albumin and immunoglobulin G with synthetic hydroxyapatite
Filipciuc E., Mişcenco Valentin, Gromovoi Taras
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului bior autohton asupra metabolismului proteic la iepuroaice în diverse stări fiziologice
Macari Vasile, Maţencu Dmitrii, Rotaru Ana, Putin Victor, Semzenisi Ecaterina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persistent Control of Hepatitis B Virus and Hepatitis Delta Virus Infection Following REP 2139-Ca and Pegylated Interferon Therapy in Chronic Hepatitis B Virus/Hepatitis Delta Virus Coinfection
Bazinet Michel1, Pântea Victor2, Cebotarescu Valentin2, Cojuhari Lilia2, Jimbei Paulina3, Anderson Mark4, Gersch Jeffrey4, Holzmayer Vera4, Elsner Carina5, Krawczyk Adalbert5, Kuhns Mary C.4, Cloherty Gavin A.4, Dittmer Ulf5, Vaillant Andrew1
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Toma Ciorba Clinical Hospital of Infectious Diseases,
4 Abbott Diagnostics, Abbott Park, IL,
5 Duisburg - Essen University
Hepatology Communications
Nr. / 2021 / ISSN 2471-254X
Disponibil online 13 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul didactic – modalitate de explorare a biologiei
Dolgan Ana
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.3. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-306-8..
Disponibil online 22 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culturi păioase, perspective pentruagricultura Moldovei
Veveriţă Efimia, Rotari Silvia, Leatamborg Svetlana
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метаболические нарушения функции печени у больных с ожирением в контексте инфекции COVID-19
Ghelmici Tatiana1, Lupaşco Iulianna1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Lupaşco Daniella1, Burda Tatiana2, Ouş-Cebotar Mariana2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Республиканская клиническая больница «Тимофей Мошняга»
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9