IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(226) pentru cuvîntul-cheie "securitate"
Proiectarea și implementarea unui micronucleu
Vulpea Alexandr, Ciorbă Dumitru
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 29 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea Vulnerabilității la Atac a Rețelelor de Calculatoare prin GSPN Credibil Agregate
Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu, Gîrleanu Ion, Sclifos Alexei, Iavorschi Inga
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O energie sigură, durabilă, competitivă, la prețuri accesibile în condiţiile globalizării energetice în cadrul UE
Popescu Mariana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-1352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea turiștilor – factor important în promovarea turismului autohton
Gribincea Alexandru1, Bîrca Iulita2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-101. Vizualizări-1723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea reţelelor: metode de atac şi protecţie
Neagaru Daniel, Coteț Dumitru
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației pentru securitate personală ca obiect epistemic
Cutasevici Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
China și SUA: interese și rivalități geopolitice în zona Pacificului
Tărîţă Orest, Ropot Traian
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele şi beneficiile programului „Parteneriat pentru Pace” pentru Republica Moldova
Ţâu Nicolae, Ursu Valerian
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții ale mediului internațional de securitate
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări potențiale la adresa securității internaţionale
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică
Popescu Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea instituţională a gestionării crizei refugiaţilor în Uniunea Europeană
Afanas Nicolai
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridico-contravențională a faptei de conducere a vehiculului în stare de ebrietate
Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinea publică și securitatea civilă – un normativ al cadrului juridic și instituțional
Creanga Liliana, Bejenari Mihaela, Revenco Ana-Maria
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere
David Mihail1, Corcimari Ion2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere
David Mihail1, Corcimari Ion2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura securitară a persoanei prin prisma acordului de asociere RM-UE în contextul pandemiei COVID-19
Sprincean Serghei12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea doctoranzilor și postdoctoranzilor în domeniul securităţii informaţionale
Canţer Valeriu, Perju Veaceslav, Holban Ion
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 226