IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "danger"
Social anxiety factors: psychological and educational mechanisms of regulation
Toma Natalia
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea sistemului protecției civile în situații excepționale
Sosna Alexandru, Calistru Veaceslav-Ion
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neoseparatismul – un nou pericol pentru societatea mondială contemporană
Drăgulean Alexandru, Nestor Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicații filozofice ale concepției securității umane
Cozonac Renata12
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma mass-media din Republica Moldova: între Est și Vest
Enachi Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea persoanei în lumea contemporană
Revencu Alexandru
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruralitatea – mediul unui sentiment de vulnerabilitate și nelinește
Ionaşcu Vitalie, Frunză Alexandru
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedeapsa capitală: pro sau contra
Vasilache Alexandru
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-208. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de garantare a securității în sectorul economic
Sorbala Mihai, Erhan Victor
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea activității organizațiilor ca răspuns la situații de criză
Şendrea Mariana
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-4011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social anxiety factors: psychological and educational mechanisms of regulation
Toma Natalia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Загальна характеристика історичного стану запобігання та протидії корупційним правопорушенням
Samoilovici Artur
Білоцерківський національний аграрний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română din R. Moldova, între primejdii şi speranţe
Pohilă Vlad
Limba Română
Nr. 3-4(281-282) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management dilemmas between security and confidentiality within the organization – how the Israeli experience applies to the Black Sea countries
Leck Hod
Institute of International Relations of Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hărțuirea sexuală – punct comun al contravenției de practicare a prostituției și al infracțiunii de proxenetism
Hamâc Diana
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-55-5..
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Children’s education and the challenges of the online environment
Şpac Silvia
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 8-a Comm. 2021. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93691-3-5.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective psihanalitice asupra fenomenului periculozității şi agresivităţii umane
Bolea Zinaida, Curea Ion
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalități vizând incriminarea unor fapte periculoase pe timp de pandemie
Vasiloi Djulieta
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea contravenţională pentru ultragierea funcţionarului public cu statut special al poliţiei în timpul combaterii criminalităţii rurale
Ionaşcu Vitalie, Frunză Alexandru
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova: studiu pilot
Guţu Luminiţa1, Croitoru Cătălina1, Ciobanu Elena1, Busuioc Ecaterina2, Sofronie Vasile1, Spătaru Diana1, Cheptea Dumitru1, Rata Vadim2, Ţurcanu Vasile2
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29