IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "cercetare ştiinţifică"

Algoritmul formulării metodologiei de cercetare în științele politice

Mija Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative

Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academia de Administrare Publică la vârsta afirmării

Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţia lui Iosif Lepşi la constituirea şi salvgardarea colecţiei etnografice a MNEIN

Şişcanu Elena
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 25(38) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-50. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea tipurilor de erori într-un studiu științific.
Margine Leonid, Badan Vlad, Spînu Dorin, Cujba Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetătorul ştiinţific în faţa dilemei cunoaştere ştiinţifică versus ignoranţă savantă

Popescu Constanţa, Duică Mircea-Constantin, Croitoru Gabriel, Ristea Ana-Lucia
Universitatea Valahia din Târgoviste
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetătorul ştiinţific în faţa dilemei cunoaştere ştiinţifică versus ignoranţă savantă

Popescu Constanţa1, Duică Mircea-Constantin1, Ristea Ana-Lucia1, Croitoru Gabriel1, Radu Florin1, Condratchi Liliana2, Bragoi Diana2
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principii generale de conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică

Popescu Constanţa1, Ristea Ana-Lucia1, Curea Cristina Stefania1, Stegăroiu Ion1, Duică Anişoara1, Belostecinic Grigore2
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scientometria şi evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice economice

Ristea Ana-Lucia1, Popescu Constanţa1, Ioan-Franc Valeriu2, Belostecinic Grigore3
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Universitatea din Oradea,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea TIC în evaluarea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova
Cojocaru Igor12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatol Rotaru – savant și om de stat. 70 de ani de la naștere

Malcoci Iulia
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia cercetării juridice a „responsabilității și răspunderii aleşilor poporului într-un stat de drept”

Donos Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățământul superior Românesc ca avangardă a dezvoltării sociale

Lile Ramona
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(228-230) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrimoniul cultural material și imaterial în cercetările științifice studențești

Ursu Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumente de identificare a autorilor şi de selectare a revistelor ştiinţifice

Costin Liudmila, Lupu Viorica, Sobetchi Vera
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la calitatea normelor de drept ale Codului cu privire la știință și inovare (republicat)

Balmuş Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Деградация интеллектуального потенциала – тупиковый путь развития

Poisic Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări psihopedagogice ale educaţiei ecologice a copiilor

Chirică Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25