IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "durum wheat"
Physiological traits of durum (triticum Durum Desf.) And bread (Triticum aestivum L.) Wheat genotypes under drought stress
Allahverdiyev Tofig Idris
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea formelor noi de grâu durum de toamnă
Rotari Silvia
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameliorarea grâului durum de toamnă
Rotari Silvia, Gore Andrei, Leatamborg Svetlana, Bogdan Viorica
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение и создание озимой твердой пшеницы в Молдове
Rotari Silvia, Leatamborg Svetlana, Gore Andrei, Bogdan Viorica
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прогнозирование долговечности хранения семян различных генотипов твердой пшеницы (triticum durum desf.) после ускоренного старения
Melian Lolita, Corlăteanu Liudmila, Mihăilă Victoria, Ganea Alina, Rotari Silvia
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului de păstrare a seminţelor mostrelor din colecţia de Triticum durum L.
Melian Lolita, Corlăteanu Liudmila, Mihăilă Victoria, Cuțitaru Doina
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culturi păioase, perspective pentruagricultura Moldovei
Veveriţă Efimia, Rotari Silvia, Leatamborg Svetlana
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yield and grain quality for durum and bread wheat varieties
Rustamov Khanbala12, Hasanova Gatiba1
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stages of winter durum wheat breeding
Rotari Silvia, Gore Andrei, Leatamborg Svetlana, Bogdan Viorica
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of genetic reserves in the creation of new wheat varieties
Khudayev Faiq, Abdullaev A., Hajiyeva S., Valiyeva S.
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение метода ускоренного старения семян твердой пшеницы (Triticum durum desf.) для оценки их способности к длительному хранению
Melian Lolita, Corlăteanu Liudmila, Mihăilă Victoria, Ganea Alina, Rotari Silvia
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11