IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "school integration"
Educaţia incluzivă în şcoală
Ion Floarea, Uzeanu Elena
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-228. Vizualizări-1226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea strategiilor didactice în incluziunea școlară a copiilor cu CES
Antoci Diana
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea – perspectivă teoretică și practică
Briceag Silvia1, Prăsăcăriu Beatrice-Gabriela2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale
Gavriloiu Otilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinile cadrelor didactice față de fenomenul integrării copiilor cu autism în învățământul de masă
Lupușor Roxana-Monica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de integrare şcolară a copiilor cu autism
Bucun Nicolae, Vrabie Silvia
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-338. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea integrarii școlare a copilului cu cerințe educaționale
Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7