IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(148) pentru cuvîntul-cheie "human rights"

Regimul juridic de reglementare și supraveghere a activității de creditare a instituțiilor financiare nebancare. Elemente de drept comparat

Tîşcul Cristina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гражданское общество Молдовы и Грузии: сравнительный анализ

Svetlicinîi Rodica, Turco Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
Balan Oleg1, Poalelungi Mihail2
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul documentelor de politici naționale în domeniul ordinii și securității publice asupra protecției drepturilor omului, caracteristici distinctive și mecanisme de implementare

Erhan Ianuş
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcția unei teorii a drepturilor omului: între rațiune și Lege

Ciobanu Rodica
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectul juridic universal al drepturilor omului

Arhiliuc Victoria
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национальная стратегия децентрализации и совершенствование защиты прав человека и равенства полов

Sosna Boris1, Duca Tudor2
1 Европейский Университет Молдовы,
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практика привлечения по статье 151-2 УК Украины и пути повышения ее эффективности

Politova Anna
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garanţiile procesuale de protecţie a drepturilor omului la extrădare

Staver Liliana
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cumulul pensiei cu salariul în cazul salariaţilor sistemului bugetar din România
Ciochină Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea etiologică a comportamentului Infracțional legat de violența în familie

Ţurcan-Donţu Arina1, Donţu Ion2
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituţia – drept al societăţii şi nu al statului. Criza statului de drept în Republica Moldova

Lazari Constantin, Lazari Constantin
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The offense of compelling statements - an attempt to enforce justice and human rights

Jenunchi Elena
University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocarile etice si psihologice în crearea unei strategii de cibersecuritate centrate pe drepturile omului online

Calancea Robert, Calancea Angela
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O hermeneutică a Drepturilor Omului în condițiile societății informaționale

Ciobanu Rodica
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securităţii şi ordinii publice în timpul manifestărilor cu caracter de masă: aspecte juridico-tactice
Bologan Angela
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amnesties and punishments according to the the objectives of transitional justice

Gamurari Vitalie12, Năvodariu Elena Tania12
1 Free International University of Moldova,
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere analitice privind promovarea dreptului „ocrotirea mamei” prin respectarea drepturilor omului

Nedelcu Ana, Roşca-Sadurschi Liudmila, Seremet (Ceclu) Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv

Săbiescu Bianca-Luciana
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind situaţia în domeniul torturii, tratamentelor inumane şi tratamentelor degradante prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

Ciubotaru Rodica
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 148