IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(241) pentru cuvîntul-cheie "state"
Evoluţia statului in concepţia contemporană
Guceac Ion
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Высшее образование как фактор политической стабильности в условиях трансформации общества
Zubcik Oleg
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданское общество Молдовы и Грузии: сравнительный анализ
Svetlicinîi Rodica, Turco Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică a statului în domeniul sănătății
Gulian Mariana
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului și religia
Brumă Alina, Prodan Svetlana
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raporturile de muncă a minorilor
Eșanu Oxana
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia – un drept fundamental al copiilor, platformă prioritară şi actuală în domeniul drepturilor omului
Dobă Olga
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imnul, drapelul, stema și sigiliul ca simboluri identi­tare ale unui stat
Şarov Igor
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы государственности в контексте необходимости соблюдения прав человека
Șuliga Ruslan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция представления о безопасности в различных эпохах и культурах в контексте общественно - исторического развития
Sakovici Vasilii
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strengthening the Legal Framework Regarding the Delimitation of State and Administrative-Territorial Units Public Property
Guţu Gheorghe
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul ca generator al politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri netradiționale de stat și drept
Negru Boris
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasic şi contemporan, universal şi naţional în abordarea guvernării şi administraţiei publice
Sîmboteanu Aurel
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-practice privind organizarea judecătorească și înfăptuirea justiției în Republica Moldova
Matei Livia1, Lupaşcu Zinaida2
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Separatismul ca formulă a libertăţii
Rusnac Constantin, Andronache Anatol
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia, domeniul si limitele acţiunii dreptului
Negru Alina1, Negru Boris2
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiscal Management: Methods and Principles
Stoica Carmen
Free International University of Moldova
Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2393-3119 /ISSNe 2393-3127
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах, регулирующих деятельность государства как субъекта гражданско-правовой ответственности
Soltan C.
Европейский Университет Молдовы
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa fundamentării ştiinţifice a intereselor statului promovate la nivel internaţional: aspecte teoretico-practice
Gamurari Vitalie
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 241