IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "antioxidants"

Confirmarea DFT a formării complecșilor cu transfer de sarcină în reacții ale acizilor organici antioxidanți cu radicalii DPPH și ABTS•+: rolul crucial al solvenților

Gorbaciov Mihail1, Gorincioi Natalia1, Balan Iolanta1, Arsene Ion12
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul teoretic al capacităţii antioxidante a flavonoidelor ca substanţe biologic active din plante

Arsene Ion12, Purcel Zinaida1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul teoretic a mecanismului procesului de inhibare a radicalului liber DPPH sub acţiunea vitaminei C

Arsene Ion12, Gorincioi Natalia2, Gorbaciov Mihail2, Arsene Ion1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorisation of antioxidants in fruit and berry juices

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Stațiuc Iulia
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The blackberry: phytochemical composition of plant parts and antioxidant activity

Grigoriev Valeria, Chiru Tatiana, Pompuş Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of green walnut extract on the antioxidant status of the organism of breeding roosters

Roşca Nicolae, Balan Ion, Buzan Vladimir, Balacci Sergiu, Bulat Olga, Fiodorov Nicolae, Dubalari Alexandru, Blîndu Irina, Temciuc Vlad
Institute of Physiology and Sanocreatology
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii în vederea sporiririi fecundităţii icrei şi embriogenezei timpurii în condiţiile conservării spermei de crap prin refrigerare

Granaci Vera
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelarea activității antiradicalice a mierii cu conținutul aminoacizilor liberi

Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Derjanschi Valeriu, Rotaru Stela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ectonucleotidase Inhibitory and Redox Activity of Imidazole-Based Organic Salts and Ionic Liquids

Boldescu Veaceslav1, Sucman Natalia1, Hassan Sidra2, Iqbal Jamshed2, Neamţu Mariana3, Lecka Joanna4, Sevigny Jean4, Prodius Denis15, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
ChemMedChem
Nr. 13(21) / 2018 / ISSN 1860-7179
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complex copper compounds with pentaaminotetrazole are the new challenge in treatment and prevention of free-radical conditions
Shugalei Irina, Iliuşin Mihail, Socolova Veronica, Dubjago Nadejda, Baciurina Irina, Garabadzhiu Alexander
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studies on the antioxidant activity of the compound Enoxil and its related forms
Lupaşcu Tudor, Gonţa Alexandru
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The oxidative stabilitz of vegetable oils enriched with caratenoids

Popovici Violina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of tomatin bac on the process of alcoholic fermentation of waste biomas

Tașca Corina1, Duca Gheorghe2, Covaci Ecaterina3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry,
3 Technical University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oxido-reductive state of jam with reduced saccharose content

Paladi Daniela, Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интенсивность перекисного окисления липидов и состояние антиоксидантной системы при вирусном гепатите В
Abdurahmanova Malahat, Efendiev A.
Curierul Medical
Nr. 1(319) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microwave blanching of vegetables. A review

Baston Octavian, Pricop Eugenia Mihaela, Lungu Cornelia
"Dunarea de Jos" University of Galati
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение состояния перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при хронической почечной недостаточности
Culieva F., Azizova Gulnara, Efendiev A.
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copper(ii) thiosemicarbazone complexes induce marked ROS accumulation and promote nrf2-mediated antioxidant response in highly resistant breast cancer cells

Sîrbu Angela1, Palamarciuc Oleg1, Babak Maria V.2, Lim Jiamin2, Ohui Kateryna A.3, Enyedy Eva Anna4, Şova Sergiu5, Darvasiova Denisa6, Rapta Peter6, Ang Wee Han2, Arion Vladimir3
1 State University of Moldova,
2 National University of Singapore,
3 University of Vienna,
5 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
Dalton Transactions
Nr. 12(46) / 2017 / ISSN 1477-9226 /ISSNe 1477-9234
Disponibil online 10 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Производство красных вин с устойчивой окраской

Lazarev Ion
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of the antioxidant activity in vitro of Lipophilic extracts with berry powder

Popovici Violina
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55