IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "educaţie intelectuală"
Problemele geometrice de construcție - factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților
Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul atitudinilor de învățare asupra dezvoltării intelectuale a elevilor de vârstă școlară mică
Fluierar Valentina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația intelectuală a elevilor de vârstă școlară mică – coordonată definitorie a procesului educațional
Fluierar Valentina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura și conținutul educației intelectuale. Relațiile dintre educația intelectuală și alte conținuturi ale educației
Panico Vasile, Fluierar Valentina
Management educațional la nivel european.
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veritabil intelectual: meditații ale lui Vasile Țapoc despre misiunea și responsabilitatea savantului și profesorului
Coandă Svetlana
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale educației: conceptualizări și continuitate de idei
Coandă Svetlana
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația intelectuală a elevilor de vîrstă școlară mică
Fluierar Valentina
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația intelectuală din perspectivă etnopedagogică
Baciu Sergiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea concepției despre lume la elevii de vârstă școlară mică în contextul educației intelectuale
Panico Vasile, Fluierar Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-54. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Interculturally Competent Teacher
Guţu Vladimir, Boghian Ioana
Moldova State University
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia în calitate de partener educaţional în procesul de inovare a educaţiei intelectuale
Braghiş Maria
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-1215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul literar: educație morală și estetică
Axentii Victor, Barbă Maria
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12