IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "experiment"

Диктант как эффективное средство обучения орфографической грамотности младших щкольников

Procopii Liuba
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică

Pavel Maria1, Olednic Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia proiectelor STE(A)M în cadrul orelor de biologie în învățământul general

Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimentul în dramaturgia din secolul al XX-lea

Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avangarda vs. Experiment: confuzii si lamuriri terminologice

Nagy Daniela, Lesenciuc Adrian
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ din Brasov
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследование пневмомеханического высевающего аппарата с периферийным расположением ячеек и инерционным удалением лишних семян

Vasilkovska Katerina, Moroz Svetlana, Sepilova T.
Кировоградский национальный технический университет
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiment profetic și experiment integrat în exegeza prozei postmoderne românești

Cogut Sergiu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţămîntul problematizat

Şipunov Artur
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea capacității de cercetare a copiilor de vârstă preșcolară prin procesul de experimentare

Manuela Gheorghiu
Școala Gimnazială Nr. 3, Piatra Neamț
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surgical treatment in induced ocular hypertension in rabbit

Iacubițchii (Bobeica) Maria, Paduca Ala, Alsaleim Suleiman, Iacubițchii Vitalie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimentul la fizică – o metodologie eficientă de formare la elevi a deprinderilor practice

Botgros Ion1, Şargarovschi Sergiu2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model experimental de inducerea aterosclerozei la şobolani prin utilizarea dietelor speciale

Vlase Ene1, Curcă Dumitru2
1 INCDMI Cantacuzino Staţiunea Băneasa,
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Medicină veterinară
Vol.35. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-247-7.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Налоговая оптимизация с помощью „самозанятых” граждан

Davletbaev A.
Necunoscută, Rusia
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Налоговая оптимизация с помощью „самозанятых” граждан

Davletbaev A., Minnigulova Dinara
Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, Казань, Россия
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Characteristics and nutritional content of the non-traditional fodder plant Polygonum sachalinense cultivated under the conditions of the Republic of Moldova

Coşman Sergiu1, Iurcu Iulian1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1
1 Institute of Biotechnology in Animal Husbandry and Veterinary Medicine of M.A.F.I.,
2 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2. 2018. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea pentru instruire prin investigaţii Ştiinţifice

Coropceanu Eduard, Nedbaliuc Boris, Matroi Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Volumul I. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Системный анализ конструкций висевающих аппаратов для точного посева

Vasilkovska Katerina
Центральноукраинский национальный технический университет
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 22 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea cadrului artistic al imaginii figurative prin metafora plastică (anii 1975-1980)

Platon Liliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele experimentării modelului pedagogic în educaţia pentru sănătate promovată de asistenţii medicali

Baroncea Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(49) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22