IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "imaginary"

Extravaganța cugetului imaginar în grafica de carte a artistului plastic Mihail Brunea

Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Средневековая Молдова в представлениях польских путешественников (16-18 вв.)

Sava Igor
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginarul baroc în poemul „Viaţa lumii” de Miron Costin

Smolniţchi Dumitriţa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proza lui Petru Cimpoeşu. Ficţiunea cu răspundere limitată

Boldea Iulian
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Representations of the playful evil in Romanian literature

Ivanov Constantin
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Vol. 7L. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginarul blestemului – imaginea lingvistică a blestemului

Nasta Lavinia
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kafka pe malul atlanticului: însemnari despre America în anul european al patrimoniului cultural

Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hybris-ul dezumanizării și distopii ale postumanului în romanele lui Savatie Baștovoi

Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din paradis în „Vavilonul” animalelor: pseudo-hibridele istoriei ieroglifice (1705) în simbolica Bibliei de la Bucureşti (1688)

Şuteu Ştefan
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mit şi ficţiune artistică in opera literară
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale în sfera imaginarului
Vrabie Diana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimul nocturn al imaginarului gastronomic în literatură sau despre caracterul neordinar al mâncării

Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentări și interpretări ale răului în mitologia cosmogonică românească

Ivanov Constantin
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre limitele reprezentării literare

Plămădeală Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea Diavolului în Serile în cătunul de lângă Dikanka de N. Gogol
Ivanov Constantin
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mit şi ficţiune artistică în opera literară
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre imaginar şi tipurile lui
Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munca la români din perspectiva „celuilalt”. Atitudini și reprezentări ale călătorilor străini (secolele XVI-XVIII)

Sava Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influențe ale operei lui Gaston Bachelard în tezele de doctorat din Republica Moldova și România la specialitățile literatura română și teoria literaturii

Gîrlea Olesea
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19