IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "criticism"
Modernizarea intelectualului român: Titu Maiorescu
Nedelea Gabriel
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dacă Napoleon ar fi cronicar literar
Nicolau Felix
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existenţa ca text sau www.burlacu.com
Corcinschi Nina
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metacritica poeziei Vierene în exegeza românească de sinteză
Boldeanu FlorentinaNarcisa
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica lui Mihai Cimpoi şi modelele ei
Grati Aliona
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiologia perfecționismului. Abordare teoretică
Miron Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6