IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "profit"
Formarea preţului la ouă în întreprindere
Beţivu Ala, Beda Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea activelor în entitățile agricole și metode de eficientizare
Nirean Elena1, Coreţchi Boris2
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение производной функции одной переменной в экономике
Jmurciuk Natalia
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 19 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical modalities of economic risk exposing in agricultural activity
Nirean Elena
State Agrarian University of Moldova
AgroLife Scientific Journal
Nr. / 2015 / ISSN 2285-5718 /ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa activităţii antreprenoriale în telecomunicaţii
Creţu Sergiu, Guţu Irina, Pulbere Veronica
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele şi perspectivele întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
Moroi Elena
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-71. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовое состояние предприятия: оценка и обоснование резервов роста
Todorici Ludmila, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritm de ajustare a fluzurilor de intrare şi ieşire într-un proces de producţie
Blanuţa Ştefan, Godonoagă Anatol
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сущность и задачи учета денежных средств в современных условиях хозяйствования
Erineț Natalia, Cerga Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profitul, modelul du pont şi analiza stării de performanță – esențe și manifestări
Deliu Angela
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiscal accounting management developments  at the level of the factory
Hurloiu Lacramioara Rodica, Rusu Bianca, Hurloiu Ion Iulian
Spiru Haret University, Bucharest
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea unui model matematic al problemelor de producție și transport, cu restricții de poluare a mediului
Blanuţa Ştefan1, Ciumacov Boris2, Godonoagă Anatol1
Economica
Nr. 3(125) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pragul de rentabilitate – instrument în analiza stării de performanţă a întreprinderii
Deliu Angela
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-87. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performance determinants of the insurance company’s activity
Lom Ionuț Valentin1, Marin Lilian2
1 Moldova State University,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Parmacli Dumitru1, Stratan Alexandru2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-1718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodical approach of substantiation of potential indicators of land use efficiency in agriculture
Parmacli Dumitru1, Ianioglo Alina2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întreprinderea socială şi antreprenoriatul social: aspecte conceptuale
Solcan Angela
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Application Of Financial-Economic Indicators Within Determining The Credibility Of Economic Agents In Offering Banking Credits
Călugăreanu Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Fostering Knowledge Triangle in Moldova
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-7-4.
Disponibil online 6 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic aspects relating to the establishment of free zones in the Prut cross-border region
Doncean Marilena12, Doncean Gheorghe3
1 Romanian Academy - Iaşi Branch,
2 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research,
3 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the tax burden impact on the entity's financial results: micro and macroeconomic aspects
Zaharco Silvia
Moldova State University
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46