IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "notion"
Unele aspecte privind rigoarea noțională
Pascaru Ana
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza conceptului de criminalitate violentă
Rotaru Ion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metaforizarea – procedeu de suplimentare a sintagmelor terminologice militare româneşti din domeniul operativ-tactic
Butuc Marin
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О значении концептуальной оболочки термина при составлении терминологических словарей
Sulac Sofia
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le concept de vertu dans une perspective évolutive
Foghel Ecaterina, Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(11) / 2019 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementul central al terminologiei: conceptul sau termenul?
Calaraş Svetlana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations about the concept “Historic garden”
Ciobanu Cristina
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiune – concept – termen. Interpretări
Calaraş Svetlana
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații asupra conceptului de „arhetip”
Ivanov Constantin
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea elementelor de istorism în predarea matematicii gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu, Schițan Ștefan
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția istorică a noțiunii și definiției politicii penale
Grecu Raisa
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La terminologie sportive: reperes applicatifs
Dascal Alexandru, Brega Viorica
State University of Physical Education and Sport
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 22. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-131-75-9.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea și necesitatea profesiei de a informa
Antoci Arina12
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2023 / ISSN 2587-4446 /ISSNe 2587-4454
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13