IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "leadership"
Stiluri de management eficient în viziunea tinerilor din Republica Moldova
Oaieneagră Eugenia
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea cadrelor didactice și adaptarea actului managerial prin leadership
Pleşcan Monica-Vasilica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-33. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul motivării cadrelor didactice prin leadership tranformațional
Pleşcan Monica-Vasilica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogue of leadership research: a bibliometric analysis
Iddagoda Anuradha1, Dissanayake Hiranya2, Abeysinghe Rohitha3
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-70. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea comunitară – model de dezvoltare locală
Noni Ludmila
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-67. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notiunea de liderism prin prisma influentei exercitate asupra grupului
Stratan Stela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-1367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța comunicării în leadership-ul managerial
Oberşt Ala, Cucoş Stela
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-43. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul leadershipului în transformarea modelului de afaceri
Emelian Vitalie
EcoSoEn
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 4 July, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadershipul - resursă de schimbare autentică într-un mediu organizațional marcat de incertitudini
Ghileţchi Zorina
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Successful school leadership – practice and insights from a twelve year endeavor at a challenging school in a backward urban area
Menashko Ylaf
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi leadership-ul auditului intern în sectorul public
Bulat Inga, Perciun Rodica
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-96. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de leadership educațional ca inovație în organizația școlară
Galbenu Andrei
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre motivaţie şi satisfacţia în muncă în rândul militarilor
Raileanu Diana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizațională, element component a unui leadership efectiv în unitățile spitalicești
Goma Ludmila, Globa Nina
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea managementului participativ – elementul cheie în asigurarea eficacităţii sistemului de management al siguranţei
Oberşt Ala
Journal of Social Sciences
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența ca factor al performanței managerial-comunicative în procesul educațional
Slavenschi Emilia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership and management in the 21st century
Hîrbu Ana, Guşuvati Aliona
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-3065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevoia de dezvoltare personală a managerului organizației școlare în contextul schimbării
Gribincea Tatiana1, Ionescu (Ciulei) Florentina2
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57