IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(66) pentru cuvîntul-cheie "the Republic of Moldova"
Preocupările penru securitate în spaţiul de Vest şi de Est European
Sterpu Vladimir
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State security as a social value defended by penal law
Pavliuc Ghenadie
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданское общество Молдовы и Грузии: сравнительный анализ
Svetlicinîi Rodica, Turco Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea experienţei diplomatice acumulate de RSSM postbelică în promovarea interesului naţional al Moldovei
Roman Alexandru
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buna guvernare –piatra de temelie pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova
Varzari Pantelimon
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The need of state intervention in reducing price disparity between agricultural and industrial products purchased by agricultural producers
Cojocaru Maria
State Agrarian University of Moldova
AgroLife Scientific Journal
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 2285-5718 /ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социально-правовая защита лиц с ограниченными возможностями в Республике Молдова
Horozov Serghei, Horozova Larisa
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe demografice şi provocări pentri sistemul de ocrotire a sănătăţii din Republica Moldova.
Paladi Gheorghe1, Gagauz Olga2
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noctuidele din subfamilia Condicinae (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate în fauna Republicii Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina, Ţugulea Andrian
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova
Ţugulea (Hacina) Cristina, Derjanschi Valeriu
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 22 February, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-1541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plante medicinale rare cultivate în Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Ciocîrlan Nina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 16(29) / 2012 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неосновательное обогащение: две модели одной правовой традиции
Halabudenco Oleg
Международный Независимый Университет Молдовы
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flora Republicii Moldova, reflectată în emisiunile poştale
Ciobanu Constantin
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monumentul naturii „Suta de movile” – Fenomen exovulcanic
Roşca Vladimir
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oseminte de bizon din depozitele plio-pleistocene ale bazinului nistrului de jos (Republica Moldova)
David Anatolie, Rusu Viorelia
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение фитосимволики в фольклорном сознании носителей русского фольклора Республики Молдова
Zaicovschi Tatiana
Институт культурного наследия АНМ
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea intrinsecă a securității. interesele SUA în România și Republica Moldova și rolul acestora  în asigurarea garanțiilor de securitate
Roman Vasile123
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The reintegration of the ”afghan” veterans in present day society in the Republic of Moldova
Xenofontov Ion
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(73) / 2017 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de prestare a serviciilor publice în Republica Moldova
Mihailevscaia Anna-Maria
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of clusterization potential at regional level and in industrial sector in the Republic of Moldova
Novac Alexandra
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 66