IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "produse"

Contabilitatea şi evaluarea mărfurilor

Tuhari Tudor
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea dezvoltării turismului gastronomic în Asia

Gribincea Alexandru, Ho Jin Han
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea produselor vestimentare cu destinație specială în funcție de gradul de dezvoltare a copiilor noi născuți

Danila Victoria, Curteza Antonela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excursia – modalitate de cunoaştere activă a plaiului natal

Veringa Tamara
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategiile calității – baza competitivității produselor

Oleiniuc Maria
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esența filosofico – juridică a drepturilor omului ca consumator de servicii de educație și instruire

Morar Ana, Rotaru Ilie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea şi selecţia furnizorilor în cadrul afacerilor naţionale

Urechi Natalia
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.2. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-078-4.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Roşca Alfreda, Ungureanu Elena, Minciună Vitalie, Cojocaru Igor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-65. Vizualizări-1558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe

Tintiuc Tatiana1, Moroz Tatiana2
2 Institutul orășenesc pentru Dezvoltarea Educației din Minsk
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-172. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9