IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "information security"
Обеспечение информационной безопасности в системе высшего образования с перспективы классификации информационных активов
Chiriac Liubomir Jr1, Bogdanova Violeta1, Svinareva Anna2
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние цифровой трансформации на информационную безопасность предприятия и отрасль экономики в целом
Rumeantseva Elena
Белорусская государственная академия связи
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние цифровой трансформации на информационную безопасность предприятия и отрасль экономики в целом
Rumeantseva Elena
Белорусская государственная академия связи
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incident Handling and Personal Data Protection in Medical Images systems
Golubev Alexandru1, Bogatencov Petru2, Mațenco Ecaterina1, Secrieru Grigore2
1 RENAM Association,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-68-415-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea cibernetică – premise și riscuri în contextul digitalizării serviciilor în sectorul public
Sorbala Mihai, Lisnic Ion
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de evaluare a riscurilor de securitate a informațiilor în întreprinderile mici și mijlocii
Oleiniuc Maria
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale securității informaționale în statele scandinave
Portas Vadim
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение информационного обеспечения для экономической безопасности предприятий
Barbaroşie Ecaterina1, Nazar Nadejda2
1 Академия публичного управления,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitizarea – proces indispensabil sistemului securităţii informaţionale și securităţii umane
Cozonac Renata12
Statul, securitatea şi drepturile omului
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea securităţii informaţiei organizaţiei în baza unui model de maturitate
Bragaru Tudor, Briceag Valentin
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Control and protection of information in the company
Şișmanov K.
Экономическая академия им. Д.А. Ценов
The Collection.
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key segments of the digital shadow economics
Ohrimenco Serghei, Bortă Grigorii
Молдавская экономическая академия
The Collection.
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровая тень и цифровой след как угроза информационной безопасности
Goraș Irina1, Bogdanova Violeta1, Darienko Marina2
2 Тираспольский техникум коммерции
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровая компетенция как часть профессиональной компетенции будущего экономиста
Bogdanova Violeta, Gradinari Oxana, Bilic Elena
Тираспольский государственный университет
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte cu privire la studierea criptografiei ın invatamantul superior
Cerbu Olga1, Cerbu Anatol1, Şuşu-Ţurcan Aurelia2, Pasecinic Irina3, Gonta Vadim3, Jalba Roman3, Luncasu Galina3
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the Key Segments of the Cyber Crime Economics
Ohrimenco Serghei, Bortă Grigorii, Cernei Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology
Ediția 8. 2021. New Jersey. ISBN 978-166540682-6.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інформаційна безпека в системі національної безпеки: сучасність і перспективи
Kobko Evghenii
Національна академія внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретико-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности личности в глобальном цифровом пространстве
Iavruian Roza
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 2 . 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-5-8.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информационная безопасность органов публичной администрации в Украине
Blinova Anna
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(326) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protection of information at the enterprise in conditions of competition
Rybalchenko Ludmila, Kosychenko Oleksandr, Ryzhkov Eduard
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53