FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

One Health and Risk Management

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3458
eISSN: 2587-3466

3. Site-ul revistei

http://journal.ohrm.bba.md/index.php

4. Fondatorul

DenumireaAsociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova
Adresa5, str. Alexandru Cosmescu, C/2 Chisinau, MD-2009, the Republic of Moldova
Telefon / fax / e-mail, , ohrm.journal@gmail.com
Webhttps://bba.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(4), 2021 - 300
Nr. 2(4-S), 2021 - 300
Nr. 2(3), 2021 - 300
Nr. 2(2), 2021 - 300

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Burduniuc Olga, dr., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 55826485400
2.Croitoru Cătălina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor responsabil - Web of Science ResearcherID - AAB-4330-2019
3.Ciobanu Elena, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor responsabil - Web of Science ResearcherID - P-2844-2018
4.Balan Greta, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 57209529272
5.Ceban Emil, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56041536100
6.Friptuleac Grigore, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57223172797
7.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
8.Bahnarel Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
9.Bucov Victoria, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
10.Caterinciuc Natalia, dr., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Cepoi Liliana, dr., conf.cerc., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55246094000
12.Cojocaru Radu, dr., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57219548768
13.Cojocaru Stela, conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
14.Crudu Valeriu, conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6504491495
15.Curocichin Ghenadie, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37037001200
16.Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
17.Dumitraş Vasile, dr., conf.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
18.Erhan Dumitru, dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56533914900
19.Gheorghiţa Stela, dr., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37092991000
20.Gramma Rodica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
21.Groppa Stanislav, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194540948
22.Gudumac Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204126291
23.Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927
24.Holban Tiberiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193832267
25.Iavorschi Constantin, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57203115614
26.Lozan Oleg, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211988601
27.Nistreanu Victoria, conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36698288200

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2020

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2020Numere planificate: 1apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 8%
Romana - 31%
Engleza - 62%
RezumateRomana - 94%
Engleza - 94%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2587-3466, 2020 - 2034
2.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/26370#.YEPAImgzbIX, 2020 - 2034
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3466, 2021 - 2034
4.eLIBRARY.RU, https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75196, 2020 - 2034
5.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3466, 2018 - 2033
6.ZENODO, https://www.zenodo.org/communities/ohrm, 2020 - 2033
7.CYBERLENINKA, https://cyberleninka.ru/journal/n/one-health-risk-management?i=1063661, 2020 - 2033
8.Google Scolar, https://scholar.google.com.ua/citations?user=kk0lGYAAAAAJ&h, 2020 - 2033
9.EuroPub, https://europub.co.uk/journals/27057, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cepoi Liliana - Scopus Author ID - 55246094000
2.Chiriac Tatiana - Scopus Author ID - 38861074900
3.Ciobanu Elena - Web of Science ResearcherID - P-2844-2018
4.Coreţchi Liuba - Scopus Author ID - 55661674800
5.Croitoru Cătălina - Web of Science ResearcherID - AAB-4330-2019
6.Druc Alina - Scopus Author ID - 57222617229
7.Eremciuc Rodica - Scopus Author ID - 57225891506
8.Furtuna Nicolae - Scopus Author ID - 7003428056, Scopus Author ID - 57209686223
9.Gaidarji Olga - Scopus Author ID - 57221281880
10.Guţu Veaceslav - Scopus Author ID - 57210358425
11.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
12.Kalachniuk Liliia - Web of Science ResearcherID - M-5019-2018, Scopus Author ID - 6602997554
13.Larion Alina - Scopus Author ID - 56507342100
14.Miheeva Irina - Scopus Author ID - S-4858-2016
15.Miscu Vera - Scopus Author ID - 55681134100, Scopus Author ID - 55681768700
16.Moşin Veaceslav - Scopus Author ID - 55839407700
17.Nedosekov Vitalii - Scopus Author ID - 5718580555
18.Nistreanu Victoria - Scopus Author ID - 36698288200
19.Revenco Ninel - Scopus Author ID - 57219970548
20.Rudi Ludmila - Scopus Author ID - 55681134100
21.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
22.Sacară Victoria - Scopus Author ID - 57205301327
23.Sajin Octavian - Scopus Author ID - 56052377700, Scopus Author ID - 57210361596
24.Salmanov Aidyn - Scopus Author ID - 56964145900
25.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
26.Sprincean Mariana - Scopus Author ID - 57221290690
27.Ushkalov Valerii - Web of Science ResearcherID - AAS-4217-2020, Scopus Author ID - 36130483300
28.Vudu Lorina - Scopus Author ID - 57194478077

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АФОНИНА, Н., Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, Rusia, МИХЕЕВА, И., Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, Rusia Современная эпидемиологическая характеристика ветряной оспы в Pоссии. One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(1), 21-12. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.
2 BAKANIDZE, L., Biosafety Association for Central Asia and the Caucasus (BACAC), Georgia Biosafety Association for Central Asia and the Caucasus (BACAC) – regional cooperation. One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(2), 75-73. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.
3 ELLIS, M., International Federation of Biosafety Associations (IFBA), Canada Strengthening Global Biosafety & Biosecurity. One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(1), 83-80. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.
4 RACOVIȚĂ, S., SPRINCEAN, M., dr., PONEATENCO, D., GORDUZA, E., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, MOSHIN, V., dr.hab. Development of semen quality in male partners of infertile couples in the Republic of Moldova. One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(1), 41-36. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.
5 COREŢCHI, L., dr.hab., BAHNAREL, I., dr.hab., GÎNCU, M., COJOCARI, A., HOFFMANN, M., University of Applied Sciences of Southern Switzerland, Elveţia Controlul și evaluarea riscului expunerii populației la radon în Republica Moldova. One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(1), 49-42. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.
6 EŞANU, V., PALII, I., dr.hab., MOCANU, V., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, VUDU, L., dr., EŞANU, V. Left ventricular remodeling patterns in children with metabolic syndrome. One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(2), 49-41. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.
7 NISTREANU, V., PARASCHIV, D., Muzeul de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea”, Bacău, România, LARION, A., dr. Comparative analysis of long-eared owl (Asio otus) winter diet from two european cities – Chisinau (Republic of Moldova) and Bacau (Romania). One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(1), 57-50. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.
8 СЕМЕРИКОВ, В., Пермская государственная фармацевтическая академия, Rusia, ЗУБОВА, Е., Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, Rusia, ЛОШКАРЕВА, В., Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, Rusia, СОФРОНОВА, Л., Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, Rusia, ПЕРМЯКОВА, М., Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера, Rusia К вопросу вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции среди недоношенных детей с бронхолегочной дисплазией. One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(1), 35-27. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.
9 USHKALOV, V., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, SALMANOV, A., Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Ucraina, KALACHNIUK, L., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, VISHOVAN, Y., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, BOIANOVSKIY, S., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, USHKALOV, A., Главное управление Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей в Харьковской области, Ucraina, GRANATE, A., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, HUWIAGE, G., High Institute of Medical Science and Technology, Algarabolli, Libia, KEPPLE, A., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina The influence of cultivation temperature on some phenotypic traits of Yersinia pseudotuberculosis. One Health and Risk Management. 2020, nr. 1(2), 40-34. ISSN 2587-3458 ISSNe 2587-3466.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(1) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/OHRM_1_2020.pdf
Numărul 1(2) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ON.RM_Nr%202_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: