FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”

2. Cod ISSN

pISSN: 2457-5550

3. Site-ul revistei

https://revistestiintifice.md/category/rsi/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webuspee.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3-4(19-20), 2018 - 1000
Nr. 1-2(17-18), 2018 - 1000
Nr. 3-4(15-16), 2017 - 1000
Nr. 1-2(13-14), 2017 - 1000

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Lîsîi Aliona, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
2.Copăceanu Cristina, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova), Secretar responsabil
3.Aculai Elena, dr.hab., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice (Republica Moldova)
4.Autor Nou, (Republica Moldova)
5.Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
6.Bostan Ionel, (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2017

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 1apărute: 1
2016Numere planificate: 1apărute: 3
2017Numere planificate: 1apărute: 2
2018Numere planificate: 1apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Maximilian Silvestru - Scopus Author ID - 55325400400
2.Voloşciuc Leonid - Scopus Author ID - 56263027600

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABU RAKIA, R., Tel Aviv-Jaffa Academic College, Jaffa, Israel, TARABEIH, M., dr., Tel Aviv-Jaffa Academic College, Jaffa, Israel Truth Telling to Life-Threatened and Dying Patients in Israel: Can Legislation Improve it?.. Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2018, nr. 1-2(17-18), 83-68. ISSN 2457-5550.
2 MAXIMILIAN, S., SCUTARU, A., dr., BULIMAGA, T., SCUTARU, N., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, BÂRDAN, V., dr. Impactul importului produselor lactate asupra producătorilor autohtoni: aspecte metodologice. Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2017, nr. 3-4(15-16), 116-111. ISSN 2457-5550.
3 STRĂUŢIU, E., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Interdisciplinaritatea studiilor europene. Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”. 2018, nr. 3-4(19-20), 20-11. ISSN 2457-5550.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: