FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Legea şi Viaţa

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-309X

3. Site-ul revistei

http://www.legeasiviata.in.ua/

4. Fondatorul

DenumireaMinisterul Justiţiei al Republicii Moldova
AdresaStr. Puskin 22, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22233790, (+373)22233790, legeasiviata2018@gmail.com
Webwww.justice.gov.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 11/2(335), 2019 - 1020
Nr. 11(335), 2019 - 1020
Nr. 10/2(334), 2019 - 1020
Nr. 10(334), 2019 - 1020

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arsene Leontie, Redactor şef
2.Costachi Gheorghe, dr., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1990

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 12apărute: 20
2015Numere planificate: 12apărute: 38
2016Numere planificate: 12apărute: 29
2017Numere planificate: 12apărute: 24
2018Numere planificate: 12apărute: 24

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 74%
Romana - 17%
Engleza - 10%
RezumateRusa - 83%
Romana - 51%
Engleza - 99%
Franceza - 1%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Burian Alexandru - Scopus Author ID - 57204128316
2.Nastas Andrei - Scopus Author ID - 6505805794
3.Nicov Irina - Scopus Author ID - 57210021896
4.Titarenko Alexei - Scopus Author ID - 18042666900

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АБДУЛЛАЕВ, Р., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Применение международно-правовых санкций ЕС по Лиссабонскому договору: проблематика правовой основы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 6-3. ISSN 1810-309X.
2 АБЛАМСКИЙ, С., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Теоретические и прикладные аспекты защиты прав задержанного, подозреваемого в совершении преступления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 6-2. ISSN 1810-309X.
3 АГАФОНОВА, Н., Верховная Рада Украины, Ucraina Система основных процедур и стадий конституционного реформационного процесса. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 6-3. ISSN 1810-309X.
4 АГАПОВА, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Основные функции Национальной гвардии Украины . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 7-3. ISSN 1810-309X.
5 АХМЕТОВ, Р., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Роль комиссии ЕС в регулировании рынка природного газа. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 6-3. ISSN 1810-309X.
6 AKIMOV, A., Запорожский национальный университет, Ucraina Mechanisms of electronic democracy in the administrative services office. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 10-7. ISSN 1810-309X.
7 АКИМОВА, Л., Национальный университет водного хозяйства и природоиспользования, Ucraina Идентификация основных факторов влияния банковского сектора на экономическую безопасность Украины инструментами государственного управления. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 8-3. ISSN 1810-309X.
8 АКУЛОВА, Н., Национальная Академия Управления, Ucraina Проблемы определения непосредственного объекта преступления, предусмотренного статьей 443 Уголовного Кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 6-3. ISSN 1810-309X.
9 CATARAGA, O., PETCOVICI, P., ALĂMOREANU , S., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Cercetarea obictelor gerafoscopice in copie, aspecte practice și teoretice. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 40-37. ISSN 1810-309X.
10 АЛЯБОВ, Ю., Херсонский государственный университет, Ucraina Формы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании экологических преступлений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 7-3. ISSN 1810-309X.
11 АЛЕКСЕЕВА, Н., dr., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Виды процессуальных средств защиты интересов ответчика при обеспечении иска. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 7-3. ISSN 1810-309X.
12 МУЛ, А., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Правомерные действия как основание для возмещения вреда, причиненного в связи с чрезвычайными ситуациями. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 59-56. ISSN 1810-309X.
13 АЛЬМАГАРИЗ, Э., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Международно-правовое закрепление сотрудничества Украины и Иордании в научно-технической сфере. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 6-3. ISSN 1810-309X.
14 АНАТИЙЧУК, В., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina Понятие договора купли-продажи имущественных прав на объекты строительства. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 15-11. ISSN 1810-309X.
15 ANDREICENKO, N., Сумский Государственный Университет, Ucraina Актуальные вопросы оценки деятельности правоохранительных органов: отечественный и зарубежный опыт. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 9-6. ISSN 1810-309X.
16 АНДРЕЙКО, Ю., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Проблемы проведения следственного осмотра при расследовании получения неправомерной выгоды (на основе судебно-следственной практики Украины). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 7-3. ISSN 1810-309X.
17 ANDRIEVSKAIA, L., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Особенности допроса свидетелей при расследовании дорожно-транспортных происшествий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 5-3. ISSN 1810-309X.
18 АНДРОНОВ, И., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Виды судебных приказов в гражданском процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 6-3. ISSN 1810-309X.
19 АНДРУХИВ, О., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina Сравнительная характеристика советского и польского законодательства в сфере борьбы с детской беспризорностью в межвоенный период. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 14-10. ISSN 1810-309X.
20 АНДРУЩЕНКО, Г., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Развитие бюджетного законодательства Украинской ССР в составе СССР. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 6-3. ISSN 1810-309X.
21 АНДРУСИШИН, Р., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Организация полицейской деятельности в Украине и США. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 9-7. ISSN 1810-309X.
22 АНДРУШКО, А., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Уголовная ответственность за захват заложников по законодательству Украины и государств Центральной Азии: сравнительно-правовой анализ . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 7-3. ISSN 1810-309X.
23 АНИСИМОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Современные проблемы развития науки экологического права и законодательства: междисциплинарный аспект . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 7-3. ISSN 1810-309X.
24 АНПИЛОГОВ, О., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Методологическая основа исследования территориальной и отраслевой организации управления регионом. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 11-8. ISSN 1810-309X.
25 АНТОНОВА, Т., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Понятие и элементы механизма административно-правового регулирования сферы обращения с отходами. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 11-7. ISSN 1810-309X.
26 АНТОЩАК, А., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Способ совершения присвоения, растраты или завладения имуществом благотворительной организации путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 6-3. ISSN 1810-309X.
27 АПОПИЙ, И., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Проблемные аспекты реализации родителями личных неимущественных прав.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 12-7. ISSN 1810-309X.
28 АРАКЕЛЯН, Р., Национальная Академия Управления, Ucraina Пути решения криминальных конфликтов при содействии института медиации в криминальном производстве. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 15-11. ISSN 1810-309X.
29 АРЛАНОВА, Р., Академия адвокатуры Украины, Ucraina Некоторые проблемные вопросы отстранения подозреваемого (обвиняемого) от должности в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 10-7. ISSN 1810-309X.
30 АРТЕМЕНКО, И., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Участие институтов гражданского общества в формировании и реализации молодежной политики в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 6-3. ISSN 1810-309X.
31 ARTEMENKO, A., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Contents and features of administrative and legal protection of socially unlimited population verts. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 10-7. ISSN 1810-309X.
32 АРТЕМЕНКО, Е., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, УЛЮТИНА, Е., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Научные подходы к определению понятия «охрана окружающей природной среды». Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 14-11. ISSN 1810-309X.
33 АРТИКУЛЕНКО, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Дискуссионные вопросы вины юридического лица. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 12-8. ISSN 1810-309X.
34 АСКЕРОВ, С., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Особенности уголовного производства в отношении председателя и членов счетной палаты в Украине и Российской Федерации . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 10-7. ISSN 1810-309X.
35 АСТАПОВА, Н., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Эволюция сферы управления человеческими ресурсами: организационный аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 12-8. ISSN 1810-309X.
36 АВЕРЬЯНОВА, Е., Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Ucraina Адаптация законодательства Украины в сфере лицензирования хозяйственной деятельности к законодательству ЕС. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 7-3. ISSN 1810-309X.
37 АВРАМОВА, О., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Принципы жилищного права. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 11-7. ISSN 1810-309X.
38 АЗАРОВА, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Некоторые аспекты усовершенствования уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 6-3. ISSN 1810-309X.
39 БАБАЕВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Стадия подготовительного производства в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 11-7. ISSN 1810-309X.
40 БАБАЙ, Д., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Оптимизация организационно-хозяйственного обеспечения инновационных отношений в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 20-15. ISSN 1810-309X.
41 БАБАСКИН, А., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina О совершенствовании правового регулирования начисления и уплаты процентов по кредитному договору (цивилистические аспекты). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 18-14. ISSN 1810-309X.
42 БАБЕНКО, А., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Основания финансово-правовой ответственности за нарушение таможенного законодательства в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 6-3. ISSN 1810-309X.
43 БАБЕНКО, Е., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Международно-правовое регулирование противодействия насилию в семье. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 7-3. ISSN 1810-309X.
44 БАКАЛИНСКАЯ, О., Киевский национальный торгово-экономический университет, Ucraina Проблемы и тенденции внедрения программ антимонопольного комплаенса в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 10-7. ISSN 1810-309X.
45 БАЧИНСКАЯ, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Применение принципа недискриминации в решениях Конституционного Суда Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 15-11. ISSN 1810-309X.
46 БАГАН, И., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Отдельные проблемные аспекты уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов по УК Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 15-11. ISSN 1810-309X.
47 БАГИРОВ, С., Институт права им. В. Сташиса Классический частный университет, Ucraina Многосубъектное преступление как криминологическая реальность, требующая отражения в нормах общей части Уголовного кодекса. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 10-7. ISSN 1810-309X.
48 BAHURINSKAIA, E., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Проблемы осуществления восстановительного правосудия в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 14-10. ISSN 1810-309X.
49 БАЙРАЧНАЯ, Л., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Политическая власть и легитимность: к вопросу о соотношении. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 12-8. ISSN 1810-309X.
50 БАЙРАЧНЫЙ, В., Харьковский национальный аэрокосмический университет имени Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", Ucraina Категория ответственности в философско-правовом измерении: междисциплинарный контекст. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 17-13. ISSN 1810-309X.
51 BALABAN, S., dr., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Зарубежный опыт публичного администрирования сферой физической культуры и спорта: перспективы заимствования для Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 7-3. ISSN 1810-309X.
52 БАЛАМУШ, М., Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Нормативное закрепление принципов миграционной политики в законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 7-3. ISSN 1810-309X.
53 БАМБИЗОВ, Е., Запорожский национальный университет, Ucraina Информационная функция Государственной фискальной службы Украины: состояние и перспективы правового обеспечения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 15-11. ISSN 1810-309X.
54 БАННЕРА, Н., Львовский институт экономики и туризма, Ucraina Анализ деятельности и факторов влияния на финансовую стабильность малых предприятий Львовской области. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 5-2. ISSN 1810-309X.
55 БАРАБАШ, О., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Факторы, влияющие на поведение человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 6-3. ISSN 1810-309X.
56 БАРАНОВСКИЙ, А., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Организационно-правовые основы международного сотрудничества милиции Украины в сфере противодействия транснациональной преступности (историко-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 17-12. ISSN 1810-309X.
57 БАРИКОВА, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Роль парламента и публичной администрации в процессе систематизации права электронных коммуникаций. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 5-2. ISSN 1810-309X.
58 БАРИН, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Система налогообложения и налоговая система: соотношение понятий и их современное правоприменение. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 5-2. ISSN 1810-309X.
59 БАРТУСЯК, П., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Правовое понятие инфляции. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 32-28. ISSN 1810-309X.
60 БАШТАННИК, В., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina, ХОМИЧ, Ю., Левобережная объединенная государственная налоговая инспекция г. Днепра, Ucraina Трансформация системы публичного управления в контексте децентрализации государственной власти. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 31-26. ISSN 1810-309X.
61 БАТАН, Ю., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Эффективность механизма реализации превентивного назначения права: к вопросу о статистических индикатора. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 25-21. ISSN 1810-309X.
62 BAURDA, M., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina The legal nature of mortgage bonds. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 17-14. ISSN 1810-309X.
63 БЯЛКОВСКИЙ, Д., Международный гуманитарный университет, Ucraina Судебный контроль на досудебном расследовании как гарантия реализации принципа тайны общения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 13-10. ISSN 1810-309X.
64 BEBIA, K., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Международно-правовое регулирование защиты детей от международных преступлений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 19-14. ISSN 1810-309X.
65 BEDNYI, O., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Administrative law provisions for engagement of commercial banks in public administration in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 11-7. ISSN 1810-309X.
66 BELEŢKII, D., Necunoscută, Ucraina, Ucraina Историческая ретроспектива понимания и регулирования способов прекращения права частной собственности в гражданском праве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 49-46. ISSN 1810-309X.
67 БЕЛОКОНЬ, Р., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Отдельные проблемы обеспечения порядка во время судебного заседания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 11-7. ISSN 1810-309X.
68 БЕЛОУС, Е., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina Декларации международной организации труда как источники трудового права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 9-7. ISSN 1810-309X.
69 БЕЛОУС, И., Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Средства биометрической идентификации и верификации как современные технологии защиты документов, удостоверяющих личность. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 21-17. ISSN 1810-309X.
70 BELOUSOV, E., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Theoretical aspects of formation and functioning of the system of providing of economic security of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 19-15. ISSN 1810-309X.
71 БЕЛОУСОВ, В., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Правовой режим имущества горного предприятия. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 15-11. ISSN 1810-309X.
72 БЕЛОУСОВА, Я., Харьковский апелляционный хозяйственный суд, Ucraina Проблемы правовой регламентации дистрибьюторской деятельности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 10-7. ISSN 1810-309X.
73 БЕЛЬСКИЙ, Ю., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Особенности определения квалифицирующих признаков несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 10-6. ISSN 1810-309X.
74 BELTIUKOVA, E., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina О необходимости исследования преемства в гражданском праве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 22-19. ISSN 1810-309X.
75 БЕНЕДИК, Я., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina О влиянии международных неправительственных организаций на становление и развитие международного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 23-19. ISSN 1810-309X.
76 БЕРДНИК, И., Черниговский государственный технологический университет, Ucraina Субъекты составов преступлений, посягающих на водные ресурсы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 17-13. ISSN 1810-309X.
77 БЕРЕГЕЛЯ, И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Некоторые аспекты осуществления административной защиты сельскохозяйственных животных от жестокого обращения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 18-15. ISSN 1810-309X.
78 БЕРЕСТОВА, И., Верховный суд Украины/Supreme Court of Ukraine, Ucraina Проблемы исполнения судебных решений, по которым предоставлена гарантия государства Украина. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 28-24. ISSN 1810-309X.
79 BERILO, A., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Отграничение неоказания помощи больному медицинским работником от ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 30-27. ISSN 1810-309X.
80 БЕРНАЗ, П., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Следственная деятельность как объект криминалистического обеспечения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 11-7. ISSN 1810-309X.
81 БЕРНАЗЮК, И., Національноe агентства запобігання корупції, Ucraina Европейский опыт конституционно-правового регулирования стратегического правотворчества. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 6-3. ISSN 1810-309X.
82 БЕВЗ, С., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Основные этапы формирования законодательного обеспечения государственного управления хозяйственной деятельностью в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 19-15. ISSN 1810-309X.
83 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ, Б., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Криминалистические основы идентификации по мысленному образу при предъявлении для опознания. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 6-3. ISSN 1810-309X.
84 БЕЗПАЛАЯ, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Существенные нарушения требований уголовного процессуального закона в решениях и практике Европейского суда по правам человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 11-7. ISSN 1810-309X.
85 БЕЗУГЛЫЙ, Д., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Интеграция и координация проектной деятельности территориальных общин в условиях децентрализации управления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 14-11. ISSN 1810-309X.
86 BEZZUBOV, D., Юридический институт Национального авиационного университета, Ucraina, KOZYRIEVA, V., Юридический институт Национального авиационного университета, Ucraina, KHOMIACHENKO, S., Юридический институт Национального авиационного университета, Ucraina Legal mechanisms security business (transport aspect). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 9-6. ISSN 1810-309X.
87 БИДНАЯ, О., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Проблемы правовой регламентации применения конфискации имущества в Уголовном кодексе Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 23-19. ISSN 1810-309X.
88 БИГНЯК, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina К вопросу определения способов защиты прав в корпоративных конфликтах (корпоративных спорах). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 19-15. ISSN 1810-309X.
89 БЫКОВА, Ю., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Зарубежный опыт публичного управления в сфере экологической политики в условиях децентрализации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 18-15. ISSN 1810-309X.
90 БИЛЕЦКАЯ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Реализация принципа специализации при осуществлении отбора кандидатов на должность судьи. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 6-2. ISSN 1810-309X.
91 БИЛОВУС, Р., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Исторические и правовые предпосылки возникновения и становления права общего пользования недрами в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 5-2. ISSN 1810-309X.
92 БИРЮКОВА, А., Академия адвокатуры Украины, Ucraina К вопросу о функциях адвокатуры как института правовой системы Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 7-3. ISSN 1810-309X.
93 БЛАЖИВСКАЯ, Н., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Содержание принципа законности в соответствии со статьей 1 Первого Протоколак Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 10-7. ISSN 1810-309X.
94 БЛИНОВА, А., Днепропетровский гуманитарный университет, Ucraina Понятие и содержание информационного обеспечения органов публичной администрации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 21-17. ISSN 1810-309X.
95 БОБРОВ, Ю., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Защита прав, свобод и интересов военнослужащих как основная функция военного суда: административно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 35-31. ISSN 1810-309X.
96 БОБРОВА, Ю., Беловодский районный суд Луганской области, Ucraina Деятельность судьи: гендерный аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 39-35. ISSN 1810-309X.
97 БОБРОВСКИЙ, М., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Количественно-качественные показатели умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 16-13. ISSN 1810-309X.
98 БОБУЙОК, И., Малиновский районный суд г. Одесса, Ucraina Прекращение поручительства в гражданском праве Украины: проблемы теории и судебной практики. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 21-18. ISSN 1810-309X.
99 БОЧЕК, О., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Административно-правовое обеспечение поверхностной проверки и осмотра как одного из видов полицейских мер в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 14-11. ISSN 1810-309X.
100 БОЧКОВ, П., Мариупольский государственный университет, Ucraina Нравственные и правовые основания хозяйственной деятельности в христианстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 26-22. ISSN 1810-309X.
101 БОДАК, Н., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Формы деятельности муниципальных органов власти . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 9-7. ISSN 1810-309X.
102 БОДЕЛАН, И., Российский университет дружбы народов, Rusia История формирования и развития законодательства о наследовании по закону с момента становления молдавской государственности по настоящее время  . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 53-48. ISSN 1810-309X.
103 BODNAR, N., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Legal bases of the EU-Ukraine judicial cooperation. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 14-11. ISSN 1810-309X.
104 БОГИНСКИЙ, О., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Некоторые методы, применяемые для подготовки аналитических выводов, в рамках института криминальной разведки. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 15-11. ISSN 1810-309X.
105 BOHIV, Y., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina People’s sovereignty and problems of its realization during the period of democratic transformation: the experience of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 10-6. ISSN 1810-309X.
106 БОЯРОВ, В., Академия адвокатуры Украины, Ucraina Некоторые вопросы организации и тактики осмотра места происшествия при расследовании экстремистской деятельности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 24-20. ISSN 1810-309X.
107 БОЙЧУК, А., Приморский суд г. Одессы, Ucraina Особенности правового регулирования отношений в сфере юридической ответственности за земельные правонарушения. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 13-7. ISSN 1810-309X.
108 BOYCHUK, D., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Regulation of human right to defense in international law. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 49-45. ISSN 1810-309X.
109 БОЙКО, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Направления совершенствования взаимодействия следователей с подразделениями уголовного розыска на досудебном производстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 22-19. ISSN 1810-309X.
110 BOYKO, I., Одесская национальная морская академия, Ucraina Judicial law-making as a function of the International Court of Justice. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 6-3. ISSN 1810-309X.
111 БОЙКО, И., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Административная процедура и административный акт: природа и содержание научных категорий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 24-20. ISSN 1810-309X.
112 БОЙКО-БУЗЫЛЬ, Ю., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Структура и функции органов и подразделений МВД Украины в контексте реформирования правоохранительной системы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 14-11. ISSN 1810-309X.
113 БОЙСАН, М., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Причины и условия распространения наркотизма несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 27-23. ISSN 1810-309X.
114 БОЛЬБИТ, Ю., Сумский Государственный Университет, Ucraina Характеристика отдельных видов государственного контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 19-15. ISSN 1810-309X.
115 БОЛГАР, О., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Определение понятия «технология преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 14-12. ISSN 1810-309X.
116 БОЛИБРУХ, Н., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Типологическая модель личности студента вуза с антиобщественной корыстно-насильственной направленностью. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 32-28. ISSN 1810-309X.
117 БОНДАРЕНКО, Е., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Государственное управление и публичное администрирование: соотношение понятий . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 13-10. ISSN 1810-309X.
118 BONDARENKO, M., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Aggressive tax planning and tax avoidance in the context of the “abuse of tax law” category. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 11-8. ISSN 1810-309X.
119 БОНДАРЕНКО, С., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Субъективные права налогоплательщиков: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 10-7. ISSN 1810-309X.
120 БОНДАРЕНКО, В., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina О целесообразности криминализации действий, предусмотренных частью 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 13-9. ISSN 1810-309X.
121 БОНДАРЕВА, М., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Возникновение правоотношений вокруг наследственного имущества и согласование деятельности правоохранительных и правозащитных органов в случае выявления факта смерти собственника имущества. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 22-18. ISSN 1810-309X.
122 БОНДАРЬ, И., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Отдельные вопросы искового производства по делам, возникающим из личных неимущественных правоотношений. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 15-11. ISSN 1810-309X.
123 БОРДЕНЮК, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Особенности участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 20-16. ISSN 1810-309X.
124 БОРИСЛАВСКАЯ, М., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Особенности установления сепарации по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 14-10. ISSN 1810-309X.
125 БОРИСОВА, Ю., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Противоправное поведение как условие деликтной ответственности в гражданском праве Украины и США. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 17-14. ISSN 1810-309X.
126 БОРОДКИН, М., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Юридические факты как основания возникновения правообношений из социального обслуживания. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 15-11. ISSN 1810-309X.
127 БОРОВИК, А., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina, КОЛБ, А., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina О социально-правовой природе совершения коррупционных преступлений в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 18-15. ISSN 1810-309X.
128 БОРОВИКОВ, Г., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Особенности деятельности регистра судоходства Украиныв рамках нового инспекционного режима для судов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 9-6. ISSN 1810-309X.
129 BORYSENKO, Y., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Local development networks in Ukraine: the participants’ competence formation. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 20-16. ISSN 1810-309X.
130 БОТВИНОВ, Р., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Организационно-правовые основы прохождения публичной службы особенного назначения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 13-10. ISSN 1810-309X.
131 БРАСЛАВЕЦ, Ю., Universitatea Naţională de Economie din Harkov, Ucraina Правовая природа договорао предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 25-23. ISSN 1810-309X.
132 БРАТЕЛЬ, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Составляющие элементы понятия «процессуальный юридический факт». Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 24-19. ISSN 1810-309X.
133 БРИГИНЕЦ, А., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina, БРИГИНЕЦ, А., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Правовые особенности функционирования и развития безопасности государства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 18-15. ISSN 1810-309X.
134 БРЫЗГАЛОВА, А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Судебные решения в административном судопроизводстве Украины и меры обеспечения их принятия. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 29-25. ISSN 1810-309X.
135 БРОДОВСКАЯ, О., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Понятие и система субъектов публичного администрирования сферы аквакультуры Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 29-26. ISSN 1810-309X.
136 БРОВКО, А., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina Эволюционное развитие соглашений о преференциальной торговле: качественные и количественные изменения. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 22-18. ISSN 1810-309X.
137 БРОВКО, Н., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Особенности правосознания сельской интеллигенции: философско-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 20-16. ISSN 1810-309X.
138 БРУЛЕВИЧ, В., Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“, Ucraina Основные этапы развития административно-правового регулирования безопасностии качества пищевых продуктов в Европейском Союзе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 29-26. ISSN 1810-309X.
139 БУДАРНАЯ, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Инвестиционная политика и развитие инвестиционного законодательства Украины  . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 15-11. ISSN 1810-309X.
140 БУДАРНЫЙ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Основополагающие принципы права как критерии правомерности действий национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 33-30. ISSN 1810-309X.
141 БУДЕНКО, С., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Собственность как философско-правовая категорияи определяющий фактор формирования государственного устройства раннего рабовладельческого общества. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 20-15. ISSN 1810-309X.
142 БУДЗИНСКИЙ, Н., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Административно-правовые основы порядка комплектования органов полиции в Украине . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 24-20. ISSN 1810-309X.
143 БУГЕРА, Е., Киевский национальный лингвистический университет, Ucraina Методологические подходы к определению понятия использования сети Интернетдля предупреждения преступности.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 42-39. ISSN 1810-309X.
144 БУХАРЕВ, В., Университет современных знаний, Ucraina Историко-правовой анализ развития законодательства в сфере обеспечения кибербезопасности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 26-23. ISSN 1810-309X.
145 БУХОНСКИЙ, С., Херсонский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Предпосылки и перспективы модернизации информационно-аналитического обеспечения уголовного производства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 16-13. ISSN 1810-309X.
146 БУЯДЖИ, Д., Управления социальной защиты населения Малиновского района Одессы, Ucraina Доктринальные взгляды А.И. Загоровского относительно права профессоров заниматься адвокатской деятельностью. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 29-25. ISSN 1810-309X.
147 БУК, М., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Понятие и правовые признаки субъектов, предоставляющих социальное обслуживание инвалидам. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 18-15. ISSN 1810-309X.
148 БУКРЕЕВ, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Пути совершенствования законодательного регулирования административной ответственности в сфере банковской деятельности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 24-21. ISSN 1810-309X.
149 БУЛАТ, Е., Национальная академия наук Украины, Ucraina Совершенствование правовой охраны некоторых объектов интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 21-19. ISSN 1810-309X.
150 БУЛЕЙКО, А., Институт права им. В. Сташиса Классический частный университет, Ucraina Ограничения в применении освобождения от уголовной ответственности в связис деятельным раскаянием к лицам, совершившим коррупционные преступления в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 18-14. ISSN 1810-309X.
151 БУНДЗ, Р., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Детерминанты формирования личности несовершеннолетнего преступника и совершения им преступлений с особой жестокостью. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 24-20. ISSN 1810-309X.
152 БУРАКОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Современные проблемы защиты земельных прав. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 33-29. ISSN 1810-309X.
153 БУРБИКА, В., Сумский Государственный Университет, Ucraina Понятие и особенности взаимодействия органов местного самоуправленияс правоохранительными органами. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 24-21. ISSN 1810-309X.
154 БУРЯК, Я., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina Охрана атмосферного воздуха как составляющая прав лица на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду органами публичного управления на примере местных органов государственной исполнительной власти в Львовской области. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 27-24. ISSN 1810-309X.
155 БУТЫНСКАЯ, Р., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Представительство профсоюзом прав и интересов работников в коллективных трудовых правоотношениях: теоретические аспекты. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 24-20. ISSN 1810-309X.
156 БУЗОВЕРЯ, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Понятие и формы противодействия выявлению и расследованию разбоев, совершаемых организованными преступными группами. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 23-20. ISSN 1810-309X.
157 BYKOV, I., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Ukrainian customs legislation аpproximation to EU standards. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 21-19. ISSN 1810-309X.
158 КАЗАНЧУК, И., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina, ШОРОХОВА, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Правовая характеристика субъектов и объектов информационных отношений, которые возникают в процессе деятельности территориальных органов полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 46-41. ISSN 1810-309X.
159 ЧАЙКОВСКАЯ, А., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Введение безотзывной доверенности по корпоративным правам в законодательство Украины  . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 140-136. ISSN 1810-309X.
160 ЧАНЫШЕВА, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Акцессорные обязательства относительно гарантии. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 148-144. ISSN 1810-309X.
161 ЧАНЫШЕВА, Г., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Формы социального диалога по законодательству Украины и отдельных зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 153-149. ISSN 1810-309X.
162 ЧЕЧИЛЬ, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Способы защиты права на врачебную тайну в гражданском праве Украины . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 137-134. ISSN 1810-309X.
163 ЧЕКИТА, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Процедура нотариального удостоверения консулом договоров о разделе имущества супругов.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 118-114. ISSN 1810-309X.
164 ЧЕПЕЦ, О., Классический приватный университет, Киев, Ucraina Советский нотариат в Украине: общая характеристика и особенности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 89-85. ISSN 1810-309X.
165 ЧЕПУЛЬЧЕНКО, Т., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Теория естественного права: перспективы научной модернизации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 156-153. ISSN 1810-309X.
166 ЧЕРЕМНОВА, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Отдельные вопросы создания и функционирования природно-заповедных территорий в Украине: историко-правовой аспек. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 159-155. ISSN 1810-309X.
167 ЧЕРКАШИН, Д., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Особенности процедуры прогнозирования нужды во врачах ветеринарной медицины для аграрного сектора Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 105-101. ISSN 1810-309X.
168 CHERNIAK, N., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina, IVANITSA, A., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Features of providing the principle of comparison of the parties of the criminal process of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 148-144. ISSN 1810-309X.
169 CHERNEZHENKO, E., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Local self-government in Ukraine: current state and main directions of development. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 143-138. ISSN 1810-309X.
170 ЧЕРНЕНКО, А., Министерство внутренних дел Украины, Ucraina Современные основы государственной политики Украины в сфере предупреждения преступности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 86-83. ISSN 1810-309X.
171 ЧЕРНИЕНКО, А., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Генезис правового регулирования отсрочки исполнения приговора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 90-87. ISSN 1810-309X.
172 ЧЕРНИКОВ, Е., Генеральная прокуратура Украины, Ucraina Уголовно-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником в Японии. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 142-139. ISSN 1810-309X.
173 ЧЕРНОБАЕВА, Т., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Полномочия субъектов федерации Индии в международно-правовых отношениях. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 94-91. ISSN 1810-309X.
174 ЧЕРВЯКОВА, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Законодательство Украины и Молдовы о защите персональных данных: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 184-180. ISSN 1810-309X.
175 ЧАНЫШЕВА, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Задаток как вид акцессорных (дополнительных) обязательственных отношений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 123-119. ISSN 1810-309X.
176 ЧАРКИНА, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Уровни нормативно-правового регулирования государственной службы в странах ЕС. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 119-114. ISSN 1810-309X.
177 ЧИГРИНА, Г., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Процессуальные особенности сбора документов во время досудебного расследования преступлений, связанных с уклонением от налогообложения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 127-123. ISSN 1810-309X.
178 ЧОМАХАШВИЛИ , Е., Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины, Ucraina Образование в сфере интеллектуальной собственности как элемент обеспечения инновационного развития. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 173-170. ISSN 1810-309X.
179 ЧЕРНАЯ, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Миграционные и коррупционные административно-правовые ограничения по законодательству Республики Беларусь и Республики Азербайджан. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 116-112. ISSN 1810-309X.
180 ЧЕРНЫЙ, А., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Классификация основных принципов налогового законодательства Украины и системная роль принципа фискальной достаточности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 137-133. ISSN 1810-309X.
181 ЧОРНОБАЙ, Е., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina Правовая традиция как важная предпосылка становления отечественной юридической аргументации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 130-127. ISSN 1810-309X.
182 CHIRIK, A., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Genesis of legislative provision of the right to share partial land owned property in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 143-140. ISSN 1810-309X.
183 КЫРЛАН, М., Финансовый университет при Правительстве РФ, Rusia Понятие правового урегулирования инвестиционной деятельности в банковской сфере . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 54-50. ISSN 1810-309X.
184 ЧИШКО, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Процедура квалификации административных правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 90-86. ISSN 1810-309X.
185 ЧУБАРЬ, Т., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Правовое регулирование зачета встречных однородных требований при трансграничной несостоятельности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 139-135. ISSN 1810-309X.
186 ЧУХЛЕБОВ, И., Днепропетровский гуманитарный университет, Ucraina Кадровая информация органов публичной администрации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 129-124. ISSN 1810-309X.
187 ЧУХРАЕВА, А., ГП «ТМО МВД Украины по Харьковской области», г. Харьков, Ucraina Условие профессиональной и психологической деятельности полицейского – фактор здоровья. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 102-99. ISSN 1810-309X.
188 ЧУВАКОВ, О., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Преступления против основ национальной безопасности Украины: понятие и признаки. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 96-92. ISSN 1810-309X.
189 КОЧУРА, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Сравнительный анализ использования понятия «несовершеннолетний» в уголовном процессе и других отраслях права Украины . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 35-31. ISSN 1810-309X.
190 КОВАЛЬЧУК, А., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Проблема соотношения финансово- экономической безопасности государства и обеспечения финансово-экономических интересов личности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 20-17. ISSN 1810-309X.
191 KOVALCHUK, N., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Non-application of safeguard measures to developing countries. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 62-58. ISSN 1810-309X.
192 КОВАЛЬ, Н., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina, КАЙДАШ, Л., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina К вопросу о понятии решений Европейского суда по правам человека в международном и украинском законодательстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 64-60. ISSN 1810-309X.
193 COZMA, D., Inspecţia Judiciara din România, România Unele reflecții asupra statutului de funcționar public al magistratului. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 45-41. ISSN 1810-309X.
194 КРУПНОВА, Л., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina Сущность и элементы административно-правового регулирования исполнительного производства в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 67-63. ISSN 1810-309X.
195 CUCIMA, O., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 108-105. ISSN 1810-309X.
196 КУЛИНИЧ, О., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Внешний вид физического лица как личное неимущественное благо. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 75-72. ISSN 1810-309X.
197 CUŞNIR, I., Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi, Ucraina Norme pentru finalizarea puncturii, peculiarități de calcul termenilor de conexiune previousă în legislația națională a Ucrainei. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 84-81. ISSN 1810-309X.
198 ДАБИЖА, Д., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina К вопросу о получении и использовании информации при расследовании уголовных правонарушений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 14-11. ISSN 1810-309X.
199 ДАНИЛЯК, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Система принципов взаимодействия при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 48-44. ISSN 1810-309X.
200 ДАНИЛЕНКО, Ю., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Теоретико-правовая характеристика оценивания результатов служебной деятельности государственных служащих. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 51-48. ISSN 1810-309X.
201 ДАНИЛЮК, А., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Перспективы защиты прав интеллектуальной собственности в Европейском патентном суде (гражданско-правовые аспекты) . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 39-35. ISSN 1810-309X.
202 ДАНЫЛИВ, О., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina Криминологический портрет серийного убийцы. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 29-26. ISSN 1810-309X.
203 ДАНЬШИНА, Е., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina Трудовой договор как главное основание возникновения трудовых правоотношений в фермерских хозяйствах . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 39-35. ISSN 1810-309X.
204 ДАРАГАН, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina, НЕДОВ, Р., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Характеристика преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности с использованием сети Интернет. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 55-51. ISSN 1810-309X.
205 DASCĂLU, B., Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti, România Subiecţii infracţiunii de violență în familie. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 45-43. ISSN 1810-309X.
206 DAVYDOVA, I., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina The influence of sense of justice on the execution of transactions in conditions of the development of information society. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 44-40. ISSN 1810-309X.
207 DAVIDOVA, N., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Administrative and legal enforcement mechanism of propagation of safety of road transport  . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 54-50. ISSN 1810-309X.
208 ДАВТЯН, Л., Международный гуманитарный университет, Ucraina Тенденции предупреждения налоговой преступности в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 14-10. ISSN 1810-309X.
209 ДЕДОВЕЦ, Е., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Цессия и факторинг как способы передачи активов в проектах секьюритизации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 38-34. ISSN 1810-309X.
210 ДЕГТЯРЬ, Я., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Основные компоненты программно-целевого метода в бюджетном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 53-49. ISSN 1810-309X.
211 Д ЕЙНЕГА, М., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Межотраслевые связи природоресурсного и гражданского права. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 31-26. ISSN 1810-309X.
212 ДЕЛЕДИВКА, С., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Формы защиты прав сторон договора о размещении рекламы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 40-37. ISSN 1810-309X.
213 ДЕМЧЕНКО, О., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Методы правового регулирования дистанционной работы: правовое исследование опыта Франци. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 40-38. ISSN 1810-309X.
214 ДЕМЕНЧУК, М., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Влияние европейских организаций на судебную систему Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 29-25. ISSN 1810-309X.
215 ДЕМЬЯНЧУК, Ю., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Механизмы преодоления коррупции в системе государственной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 33-28. ISSN 1810-309X.
216 ДЕМЬЯНЧУК, В., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina Правовые основы реализации антикоррупционной политики в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 46-42. ISSN 1810-309X.
217 ДЕМЬЯНЕНКО, И., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Проблемы организации местных общих судов как основного звена судебной системы Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 47-43. ISSN 1810-309X.
218 ДЕНИСЯК, Н., Международный гуманитарный университет, Ucraina Задачи и функции современного нотариата. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 59-56. ISSN 1810-309X.
219 DENISENKO, S., Сумский Государственный Университет, Ucraina Особенности международноправового регулирования отношений по реализации стандартов упрощения и гармонизации таможенных проц едур в странах НАФТА. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 57-54. ISSN 1810-309X.
220 ДЕНИСЮК, И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Законодательство об административной ответственности за экологические правонарушенияи роль судов в ее применении в советский период. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 64-61. ISSN 1810-309X.
221 ДЕНИСОВА, А., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Сущность и содержание базовых категорий административного права: отдельные проблемы определения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 60-57. ISSN 1810-309X.
222 ДЕРЖАНОВСКАЯ, С., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Международное сотрудничество как механизм политико-управленческого лидерства в сфере безопасности и благополучия детей в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 36-32. ISSN 1810-309X.
223 ДЕРКАЧ, Э., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina Правовые вопросы государственно- частного партнерства в транспортной отрасли Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 48-44. ISSN 1810-309X.
224 DERUNETS, N., Киевский национальный торгово-экономический университет, Ucraina Treaty regulation of the trade missions and economic diplomacy. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 36-33. ISSN 1810-309X.
225 ДЯЧЕНКО, А., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Концептуальные аспекты интеграции внутренне перемещённых лиц в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 30-26. ISSN 1810-309X.
226 ДЯЧКИН, М., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Об актуальных вопросах уголовной ответственности за массовые беспорядки. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 43-39. ISSN 1810-309X.
227 ДЬЯЧКОВ, Д., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Принцип политической нейтральности прокуроров при осуществлении ими функций прокуратуры                        . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 47-44. ISSN 1810-309X.
228 ДЯКОВ, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina К вопросу формирования и существования «обвинительного уклона» в сфере уголовного судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 41-38. ISSN 1810-309X.
229 ДЯКОВА, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Методы противодействия правовому нигилизму в деятельности полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 37-34. ISSN 1810-309X.
230 ДЯКОВИЧ, М., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 12-10. ISSN 1810-309X.
231 ДЯКОВСКИЙ, А., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Особенности правового статуса субъектов защиты персональных данных в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 29-25. ISSN 1810-309X.
232 ДЫБАНЬ, М., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Критерий возраста при принятии на работу: проблемы правового регулирования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 69-65. ISSN 1810-309X.
233 ДИДЫЧ, Т., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Правообразование в аспекте природно-правового типа правопознания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 30-26. ISSN 1810-309X.
234 ДИЛИГУЛ, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Принципы трудо-правового института аттестации работников. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 52-49. ISSN 1810-309X.
235 ДИМИТРОВ, М., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Наказуемость угроз убийством в уголовном законе Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 44-41. ISSN 1810-309X.
236 ДЖАФАРОВА, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Признаки и внутреннее содержание системы административного процессуального права в современной Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 52-48. ISSN 1810-309X.
237 ДЖУРИНСКИЙ, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Судебные акты в системе источников хозяйственного права Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 18-15. ISSN 1810-309X.
238 ДЖУСКАЯ, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Конституционное урегулирование права личности на бесплатную правовую помощь в Украине и Республике Молдова: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 23-20. ISSN 1810-309X.
239 ДМИТРЕНКО, И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Проблемы правового обеспечения биобезопасности в сельском хозяйстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 56-53. ISSN 1810-309X.
240 ДМИТРИЕВА, Л., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Важность элементов криминалистической характеристики изнасилований, совершенных несовершеннолетними в контексте раскрытия преступления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 30-28. ISSN 1810-309X.
241 ДОБРОВИНСКИЙ, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Правовые формы участия государства в финансировании местного самоуправления в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 31-27. ISSN 1810-309X.
242 ДОБРУЦКИЙ, И., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Отдельные проблемы осуществления прокурором следственных полномочий в пределах процессуального руководства досудебным расследованием. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 48-43. ISSN 1810-309X.
243 ДОДИНА, Е., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Административно-правовое обеспечение пенитенциарного душепастырства в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 9-6. ISSN 1810-309X.
244 ДОЛИНСКАЯ, М., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Сравнительный анализ прекращения деятельности фермерских хозяйств по законодательству Украины и Молдовы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 34-31. ISSN 1810-309X.
245 ДОНЕЦ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Некоторые аспекты становления международно-правового статуса немецких земель после Второй мировой войны. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 22-19. ISSN 1810-309X.
246 ДОНЦОВ, Д., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Наследование пережившим супругом в советском гражданском праве и современном гражданском праве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 31-27. ISSN 1810-309X.
247 ДРАГОНЕНКО, А., Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Ucraina Становление и развитие судебного прецедента в уголовном праве зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 48-44. ISSN 1810-309X.
248 ДРОНОВ, В., Международный гуманитарный университет, Ucraina Особенности реализации образовательной функции в Республике Беларусь и Украине: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 24-21. ISSN 1810-309X.
249 ДУБНЯК, М., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Законодательное регулирование информационного взаимодействия в местном самоуправлении европейских стран. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 35-31. ISSN 1810-309X.
250 ДУБНО, Т., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Правовая регламентация способа совершения преступления в уголовных кодексах зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 18-14. ISSN 1810-309X.
251 DUBOK, I., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Public-private partnership in the sphere of culture in Ukraine: staffing. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 40-37. ISSN 1810-309X.
252 ДУДАР, М., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Международно-правовые принципы разрешительной системы в сфере использования и охраны природных ресурсов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 41-37. ISSN 1810-309X.
253 ДУДЕНКО, Т., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Классификация культурных ценностей как объектов гражданских прав. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 64-60. ISSN 1810-309X.
254 ДУЛИБА, Е., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina Теоретико-правовые основы исследования фискальной функции государства: доктринальные аспекты . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 43-40. ISSN 1810-309X.
255 DUMCIKOV, M., Сумский Государственный Университет, Ucraina Зарубежный опыт налогообложения налога на роскошь, пути и способы его внедрения в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 56-52. ISSN 1810-309X.
256 ДУТЧАК, С., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Феномен абсолютной виктимности пациента в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 40-36. ISSN 1810-309X.
257 ДВОРНИК, С., КП Сумского областного совета «Топливокомэнергия», Ucraina Правовое регулирование государственного надзора и контроля в сфере соблюдения требований по оформлению работников. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 34-31. ISSN 1810-309X.
258 ЕФИМОВ, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Формирование государственной аграрной политики Украины с учетом концепции противодействия экономической преступности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 40-38. ISSN 1810-309X.
259 ЕФИМОВА, И., Университет таможенного дела и финансов, Ucraina Особенности уголовно-правовой политики обеспечения безопасности работников таможенной сферы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 43-41. ISSN 1810-309X.
260 ЕФРЕМОВА, И., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 51-47. ISSN 1810-309X.
261 ЭЙБАТОВ, З., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Реализация права на обжалование в рамках уголовного процесса. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 185-182. ISSN 1810-309X.
262 ЕМЕЛЬЯНЕНКО, К., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Сравнительный анализ полномочий органов местного самоуправления нижнего уровня Украины и Республики Казахстан. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 37-33. ISSN 1810-309X.
263 ЕРМАКОВА, А., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Влияние религиозной доктрины на процесс формирования правового основания европейской межгосударственной интеграции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 45-41. ISSN 1810-309X.
264 ЕВДОКИМЕНКО, С., ГП «Харьковский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства», Ucraina Определение размера ущерба от нарушения земельного законодательства Украины по результатам судебной экспертизы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 31-29. ISSN 1810-309X.
265 ЕВДОКИМОВ, В., Житомирский государственный технологический университет, Ucraina Галицкая традиция украинского парламентаризма. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 60-56. ISSN 1810-309X.
266 EVMEŞKINA, O., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Формирование методов государственного стратегического планирования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 73-70. ISSN 1810-309X.
267 ФАЙНГОЛЬД, И., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Пределы контроля за адвокатской деятельностью в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 91-88. ISSN 1810-309X.
268 ФАСИЙ, Б., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Субсидиарное применение норм гражданского законодательства к налоговым и таможенным отношениям. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 122-119. ISSN 1810-309X.
269 ФЕДЧИШИНА, В., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Специальные экономические знания: организационно-правовые аспекты и практика судопроизводства Польши. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 107-103. ISSN 1810-309X.
270 ФЕДЕЛЕШ, Э., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Правовые вопросы адаптации законодательства Украинык законодательству Европейского Союза в сфере тарифного регулирования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 127-123. ISSN 1810-309X.
271 ФЕДОРОВА, Н., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Телеформат как коллективное произведение. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 79-75. ISSN 1810-309X.
272 ФЕДОСОВ, О., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Правовое регулирование деятельности подразделений Национальной полиции Украины по раскрытию разбоев. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 140-136. ISSN 1810-309X.
273 ФЕДОТЕНКО, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Направления совершенствования правового регулирования проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативно-техническими подразделениями национальной полиции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 132-128. ISSN 1810-309X.
274 ФЕДОТОВА, А., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Введение категории уголовного проступка в уголовное право Украины как социальная необходимость. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 79-76. ISSN 1810-309X.
275 ФЕДУЛОВА, И., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Сравнительный анализ уголовной ответственности за рейдерство в Украине с некоторыми зарубежными государствами. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 195-191. ISSN 1810-309X.
276 ФЕЛИК, В., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 97-94. ISSN 1810-309X.
277 ФЕЩЕНКО, И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Основные тенденции осуществления государственного управления сферой высшего образования Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 115-111. ISSN 1810-309X.
278 ФЕТИСЕНКО, В., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Международное научно-техническое сотрудничество в универсальных международных договорах . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 131-127. ISSN 1810-309X.
279 ФИЛАТОВ, В., Университет таможенного дела и финансов, Ucraina Функции информационной безопасности государства в правовом измерении. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 173-170. ISSN 1810-309X.
280 ФИЛЬ, Р., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Адаптация уголовного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза по вопросам защиты прав на объекты промышленной собственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 178-174. ISSN 1810-309X.
281 ФИЛЬ, С., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Международный опыт обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 131-127. ISSN 1810-309X.
282 ФИЛИППОВ, С., Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Ucraina Трансграничные преступления: особенности терминологии и классификации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 167-163. ISSN 1810-309X.
283 FITSYIK, S., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina Evolution of Viacheslav Lypynskyi conception of territorial patrioticism in present-day conditions of Ukrainian state formation. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 149-145. ISSN 1810-309X.
284 ФОКИН, Я., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Особенности планирования первоначального этапа расследования уклонений от прохождения срочной военной службы и мобилизации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 153-149. ISSN 1810-309X.
285 ФОМЕНКО, Ю., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina Бюджетный процесс зарубежных государств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 58-54. ISSN 1810-309X.
286 ФОМЕНКО, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Общественная опасность препятствования законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций (ст. 170 УК Украины) как основание его криминализации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 131-128. ISSN 1810-309X.
287 ФОМЕНКО, С., Министерство культуры Украины, Ucraina Теоретические подходы к европейской интеграции в западной научной доктрине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 117-114. ISSN 1810-309X.
288 ФОМИНА, Л., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Закрепеление права на обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей в актах органов международной уголовной юрисдикции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 83-79. ISSN 1810-309X.
289 ФОМИНА, Т., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Специальные меры пресечения по действующему уголовному процессуальному законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 154-150. ISSN 1810-309X.
290 ФОРОСТЯНКО, Д., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Фискальные органы в государственном аппарате стран Содружества Независимых Государств. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 155-150. ISSN 1810-309X.
291 ГАЛАГУРЯ, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Отдельные аспекты взаимодействия следователя и оперативных работников при расследовании убийств, совершенных по мотивам расовой, национальнойили религиозной нетерпимости. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 29-25. ISSN 1810-309X.
292 ГАЛЕНКИНА, Ю., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Модернизация отечественного юридического образования на современном этапе. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 44-41. ISSN 1810-309X.
293 ГАЛИЧ, Р., Харьковский учебно-научный институт Университета банковского дела, Ucraina Реалии развития гражданского общества в Yкраине на современном этапе. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 22-19. ISSN 1810-309X.
294 ГАЛИЦКАЯ, О., Международный гуманитарный университет, Ucraina Некоторые рекомендации по тактике допроса подозреваемого, обвиняемого при расследовании экологических преступлений, связанных с загрязнением водоемов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 35-33. ISSN 1810-309X.
295 ГАЛУНЬКО, В., Херсонский государственный университет, Ucraina Профессиональная деформация работников следственных органов Украины как фактор коррупции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 32-29. ISSN 1810-309X.
296 GALUS, E., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Перспективы правового регулирования местных референдумов в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 41-38. ISSN 1810-309X.
297 ГАНЕВ, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Зарубежный опыт представительства прокурором интересов гражданина или государствав административном суде и направления его внедрения в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 20-17. ISSN 1810-309X.
298 ГАРАДЖАЕВ, Д., Бакинский Государственный Университет, Azerbaijan Должностные лица Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 35-32. ISSN 1810-309X.
299 ГАРЯЕВА, А., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina, МУРЕНКО, Е., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Особенности формирования политического стиля мышления в современном обществе. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 42-38. ISSN 1810-309X.
300 GARKOVICI, N., Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, Belarus Некоторые вопросы выявления монтажа записей в файлах формата «pdf». Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 43-42. ISSN 1810-309X.
301 ГАВРИЛОВА, И., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Правовой статус несовершеннолетних, родителей и лиц, выполняющих обязанности по воспитанию детей, как субъектов административной ответственности . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 29-25. ISSN 1810-309X.
302 ГАВРОНСКАЯ, И., Киевский национальный торгово-экономический университет, Ucraina К вопросу обоснования создания в Украине национальной платформы по снижению риска бедствий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 26-23. ISSN 1810-309X.
303 ГЕМБАРА, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Функции цены в условиях рыночной экономики. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 29-26. ISSN 1810-309X.
304 ГЕОРГИЕВСКИЙ, Ю., Главное управление юстиции в Харьковской области, Ucraina Нормативные способы и модели установления компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 33-30. ISSN 1810-309X.
305 GHERAŞCENKO, A., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina О задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 46-42. ISSN 1810-309X.
306 ГЕРАСИМОВ, А., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Использование психологических методов исследования в криминологии: история, проблемы и перспективы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 32-29. ISSN 1810-309X.
307 ГЛАВАЧ, И., Юридический институт Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, Ucraina Отдельные элементы гражданско-правового статуса исполнителя завещания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 39-36. ISSN 1810-309X.
308 ГЛУХОВЕРЯ, В., Запорожский национальный университет, Ucraina Правоохранительная сфера Украины как объект реформирования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 27-25. ISSN 1810-309X.
309 ГНАП, Д., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Право на судебную защитув административном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 24-21. ISSN 1810-309X.
310 ГНАТЕНКО, В., Прокуратура Харьковской области, Ucraina Прокурорский надзор при получении доказательств органом досудебного расследования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 27-24. ISSN 1810-309X.
311 ГНИДАН, Р., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina Порядок заключения договора аренды земельного участка. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 37-34. ISSN 1810-309X.
312 ГОДОВАНЕЦЬ, Ю., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Основные подходы к пониманию оснований дисциплинарной и материальной ответственности в трудовом праве. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 26-23. ISSN 1810-309X.
313 ГОЛЕНКО, И., Хозяйственный суд Луганской области, Ucraina Место отношений по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в системе гражданского права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 43-39. ISSN 1810-309X.
314 ГОЛЕНКО, В., Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Ucraina Потенциал совершенствования Договора к Энергетической хартии как предпосылки формирования правового статуса генерирующих предприятий ветроэнергетики . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 26-22. ISSN 1810-309X.
315 ГОЛОДЕНКО, И., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Основные этапы становления и развития системы высшего образования в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 20-16. ISSN 1810-309X.
316 ГАПОНЮК, А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Принципы предоставления административных услуг органами государственной власти в таможенной сфере . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 20-16. ISSN 1810-309X.
317 ГОЛОВАЩУК, А., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий в зарубежных странах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 20-16. ISSN 1810-309X.
318 ГОЛОВАТЫЙ, В., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Судебная практика: общетеоретическая характеристика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 25-21. ISSN 1810-309X.
319 GOLOVCO, O., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Media victimization issue: paradox of modern society. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 33-31. ISSN 1810-309X.
320 ГОЛОВИЙЧУК, Л., Академия таможенной службы Украины (АТСУ), Ucraina К вопросу специального субъекта преступления – работников таможенных органов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 23-20. ISSN 1810-309X.
321 ГОМЕНЮК, З., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Человек и право в философской концепции правового государства Б. Кистяковского. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 40-36. ISSN 1810-309X.
322 ГОНЧАР , Л., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Место и роль административных судов в судебной системе Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 32-29. ISSN 1810-309X.
323 ГОНТАРЕНКО, Н., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Арендное производство в сфере использования и распоряжения недвижимым имуществом . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 22-19. ISSN 1810-309X.
324 ГОРБ, Ю., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Методы процессуальной деятельности защитника для признания выводов судебной экспертизы недопустимым доказательством. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 39-35. ISSN 1810-309X.
325 ГОРБАЧЕВ, В., Донецкий институт внутренних дел МВД Украины, Ucraina Роль военного и военно-морского прокуроров на начальном этапе предварительного следствия в Российской империи. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 27-24. ISSN 1810-309X.
326 ГОРБЕНКО, Д., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Анализ и пути усовершенствования организационно-правового обеспечения деятельности психологической службы МВД Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 42-38. ISSN 1810-309X.
327 ГОРБОВА, А., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina О правовых актах управления как правовой форме административной деятельности в сфере административно- правового регулирования противодействия насилию в семье . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 27-23. ISSN 1810-309X.
328 ГОРДА, Ю., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Отдельные примеры толкования категории публичного порядка в судебной практике США. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 30-26. ISSN 1810-309X.
329 ГОРДИЕНКО, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Государственно-частное партнерство как форма инвестирования в объекты нежилого строительства в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 37-33. ISSN 1810-309X.
330 ГОРДИЙЧУК, М., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina Особенности правового регулирования электронного документооборота в постсоветских государствах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 31-27. ISSN 1810-309X.
331 ГОРДОН, Л., Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina, САВЧУК, Е., Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina К вопросу о возможности исследования электрофотографических копий документов в судебно-почерковедческой экспертизе. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 45-44. ISSN 1810-309X.
332 GORNOSTAI, A., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Social conditions for criminalizing attempts to commit a crime. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 50-46. ISSN 1810-309X.
333 ГОРОБЕЦ, Н., Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел, Ucraina, САДЫКОВА, Я., Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел, Ucraina, СЮРКАЛО, Б., Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел, Ucraina Право собственности: проблемы триады. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 43-39. ISSN 1810-309X.
334 ГОРОДЕЦКАЯ, И., Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, Ucraina Административно-правовое регулирование в области охраны и использования животного мира: опыт Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 51-47. ISSN 1810-309X.
335 ГОРОДОВЕНКО, А., Мариупольский государственный университет, Ucraina Конституционная модернизация судебной системы в условиях европейской межгосударственной интеграции: проблемы теории и практики. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 34-31. ISSN 1810-309X.
336 ГОРОХ, А., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina Украинская уголовно-правовая политика в сфере освобождения от наказания: вызовы сегодняшнего дня . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 31-27. ISSN 1810-309X.
337 GOSHOVSKIY, V., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina The genesis of lustrationin the world and its significance for the developmentof law-based society. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 37-33. ISSN 1810-309X.
338 ГОСПОДАРЕНКО, В., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Государственная уголовно-правовая политика США в отношении смертной казни. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 48-42. ISSN 1810-309X.
339 ГОВОРУН, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Состояние законодательного обеспечения деятельности саморегулируемых организаций в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 38-34. ISSN 1810-309X.
340 ГРАБОВАН, Л., Хозяйственный суд Одесской области, Ucraina Значение и природа института погашения требований кредиторов в конкурсном процессе. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 40-37. ISSN 1810-309X.
341 ГРЕБА, Р., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Организационно-правовое обеспечение механизма оценивания качества социальных услуг в сфере образования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 26-23. ISSN 1810-309X.
342 HREBENIUK, M., Служба безопасности Украины, Ucraina, LUKIANCHUK, R., Служба безопасности Украины, Ucraina Modern trends, problem issues and peculiarities of the crippling currency. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 24-20. ISSN 1810-309X.
343 ГРИБ, Е., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Обжалование решений аттестационных комиссий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 26-23. ISSN 1810-309X.
344 ГРИДИН, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Перспективы применения примирительных процедур при разрешении индивидуального трудового спора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 45-41. ISSN 1810-309X.
345 ГРИГОРЬЕВА, К., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Эволюция и современное состояние законодательства Украины о государственной поддержке семеноводства и селекции в растениеводстве. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 46-42. ISSN 1810-309X.
346 ГРИГОРЬЕВ, Р., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Типология преступников, принявших предложение, обещание или получивших неправомерную выгоду (ст. 368 УК Украины) . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 31-27. ISSN 1810-309X.
347 ГРИГОРЬЕВА, Е., Институт права им. В. Сташиса Классический частный университет, Ucraina Размышления об агрессии. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 46-44. ISSN 1810-309X.
348 ГРИМИЧ, М., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Акты международных судов как источник административного процессуального права Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 44-41. ISSN 1810-309X.
349 ГРИНЕНКО, И., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Классификации преступлений по УК стран постсоветского пространства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 49-45. ISSN 1810-309X.
350 ГРИНЬ, А., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina К вопросу о гарантиях правомерности реализации дискреционных полномочий органов исполнительной власти Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 50-47. ISSN 1810-309X.
351 ГРИНЮК, Е., Винницкий Государственный Педагогический Университет имени "Михаила Коцюбинского", Ucraina Возможность осуществления права на донорство регенеративных тканей несовершеннолетними (малолетними) лицами в Украине . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 34-31. ISSN 1810-309X.
352 ГРИНЮК, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Договорное (компромиссное) обвинение: постановка проблемы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 31-28. ISSN 1810-309X.
353 ГРИНЬКО, А., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Правовое регулирование процессов реструктуризации активов субъектов хозяйствования в условиях деоффшоризации экономики Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 37-34. ISSN 1810-309X.
354 ГРИШКО, А., Министерство внутренних дел Украины, Ucraina Принципы деятельности органов исполнительной службы и частных исполнителей (по законодательству Украины). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 39-35. ISSN 1810-309X.
355 ГРЫЦАЙ, Т., Институт законодательных прогнозов и правовой экспертизы, Ucraina К вопросу о необходимости правового обеспечения защиты общественной морали. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 53-51. ISSN 1810-309X.
356 GROMOVII, O., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Система преступлений против морали в источниках права московского государствана территории Украины-Гетманщины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 48-45. ISSN 1810-309X.
357 ГРУШЕВСКИЙ, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina К вопросу об оптимизации функционально-организационной структуры региональных управлений государственной фискальной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 13-10. ISSN 1810-309X.
358 ГУД, А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Классификация административных договоров. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 44-41. ISSN 1810-309X.
359 ГУЙВАН, Д., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Отдельные вопросы заключения договора горячего водоснабжения с бытовым потребителем. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 10-6. ISSN 1810-309X.
360 ГУЙВАН, П., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Проблемы судебного применения исковой давности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 39-35. ISSN 1810-309X.
361 ГУЦУЛЯК, В., Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени Ф. Г. Бурчака, Ucraina Международно-правовой опыт регулирования отношений по договору подряда на выполнение изыскательских работ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 18-14. ISSN 1810-309X.
362 ГУЗЕ, К., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Представительство прокурором интересов государства в упрощенном исковом производстве гражданского процесса Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 34-30. ISSN 1810-309X.
363 ГУЗОВАТЫЙ, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina К вопросу о субъекте незаконного обогащения по уголовному законодательству Украины . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 35-32. ISSN 1810-309X.
364 ХАБАРОВА, Т., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Механизм противодействия коррупции в Украине, его административно-правовая природа . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 98-95. ISSN 1810-309X.
365 ХАИТОВ, П., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Развитие лидерства на государственной службе в условиях современных законодательных новаций в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 119-115. ISSN 1810-309X.
366 ХАЛАВКА, В., Институт права им. В. Сташиса Классический частный университет, Ucraina Роль персонала и осужденных при реализации поощрительных и запретительных мер в исправительных колониях. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 159-156. ISSN 1810-309X.
367 ХАЛИН, О., Прокуратура Днепропетровской области, Ucraina Криминалистическая характеристика способов совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 80-76. ISSN 1810-309X.
368 ХАНОВИЧ, Е., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Договор между родителями об уплате алиментов на ребенка. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 137-133. ISSN 1810-309X.
369 ХАРАТЯН, Т., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Право человека на жизнь и вызовы революционного развития в области биотехнологий. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 126-123. ISSN 1810-309X.
370 ХАРЬКОВСКАЯ, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовые средства обеспечения свободы предпринимательской деятельности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 83-80. ISSN 1810-309X.
371 ХАРЬКОВСКИЙ, С., Институт права Частного высшего учебного заведения «Международный университет бизнеса и права», Ucraina Административно-правовое регулирование участия общественности в сфере рационального использования земельных ресурсов в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 164-160. ISSN 1810-309X.
372 ХАРИТОНОВ, С., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Лишение воинского звания по уголовному законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 111-108. ISSN 1810-309X.
373 ХАРКЕВИЧ, Н., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina Украинско -польские переселенческие акции 1944-1946 гг.: историко -правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 180-176. ISSN 1810-309X.
374 ХАТНЮК, Н., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Основания для прекращения налоговых правовых отношений . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 144-140. ISSN 1810-309X.
375 ХАУСТОВА, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Механизм модернизации правовой системы: теоретический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 101-98. ISSN 1810-309X.
376 HIRNA, N., Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Ucraina Ivan Кrevetskyy – researcher history of Western Ukrainian the press. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 28-25. ISSN 1810-309X.
377 ХМАРА, М., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina Совершенствование правовых основ борьбы с терроризмом в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 112-108. ISSN 1810-309X.
378 KHMELEVA, I., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina Implementation of the institute of recognition in Ukraine’s foreign policy. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 106-103. ISSN 1810-309X.
379 ХМЕЛИНИН, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Организационно-экономические меры по использованию и охране водных ресурсов Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 77-74. ISSN 1810-309X.
380 ХОПТА, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Критерии классификации и виды принципов судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 186-183. ISSN 1810-309X.
381 ХОПТА, С., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Формирование профессионального правосознания судьи. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 123-118. ISSN 1810-309X.
382 HRABAR, N., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina, BALITSKA, O., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Comparative and legal analysis of the concept of „marriage” by canon law and the Family Code of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 37-33. ISSN 1810-309X.
383 ХРИМЛИ, А., Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Ucraina Исковое требование как средство защиты прав инвесторов в сфере хозяйствования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 134-131. ISSN 1810-309X.
384 ХРИСТИЧ, И., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Проблемы выявления объемов коррупционных рисков в частной сфере. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 135-132. ISSN 1810-309X.
385 ХРИСТОФОРОВ, А., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Особенности имущественного налогообложения в Китайской Народной Республике. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 169-165. ISSN 1810-309X.
386 ХРОМОВА, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Зарубежная практика противодействия коррупционным проявлениям административно-правовыми средствами и возможности ее использования органами прокуратуры Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 82-78. ISSN 1810-309X.
387 ХУДЯКОВА, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Конкурс на должность полицейского. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 141-138. ISSN 1810-309X.
388 ЯКОВЕНКО, А., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Некоторые вопросы ответственности судей в Украине, в случае если Европейский суд по правам человека указал в их решениях на нарушение прав человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 134-132. ISSN 1810-309X.
389 ЯКОВЕЦ, Д., Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, Ucraina К вопросу учета лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, и осуществления контроля за их поведением . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 147-145. ISSN 1810-309X.
390 ЯКОВЛЕВ, И., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Консультации и предварительные решения среди форм публичного администрирования в государственном таможенном деле. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 106-102. ISSN 1810-309X.
391 ЯКОВЛЕВ, Р., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Зарубежный опыт функционирования следственных органов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 118-113. ISSN 1810-309X.
392 ЯКУБИВСКИЙ, И., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Возмещение морального (неимущественного) вреда как способ защиты имущественных прав интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 141-137. ISSN 1810-309X.
393 ЯКУШЕВ, Д., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Методологический и правовой аспекты регулирования сферы охраны окружающей среды в процессе децентрализации в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 164-161. ISSN 1810-309X.
394 ЯКУШКО, Н., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Развитие лидерского потенциала: социальный аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 100-98. ISSN 1810-309X.
395 ЯНЧУК, Ю., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Глобальная сеть Интернет как международно-правовая категория. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 155-152. ISSN 1810-309X.
396 ЯНКО, В., Прокуратура Луганской области, Ucraina Международная регламентация ответственности за посягательства на основы народного суверенитета. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 220-216. ISSN 1810-309X.
397 ЯНОВИЧ, Ю., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Неделегированные права в структуре уголовного процессуального статуса обвиняемого (подсудимого) по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 121-118. ISSN 1810-309X.
398 ЯНОВИЦКА, Г., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Право потребителя на качество и безопасность продукции по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 151-148. ISSN 1810-309X.
399 ЯРЕШКО, Д., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Истоки и политико-правовые идеи Конституции Филиппа Орлика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 123-118. ISSN 1810-309X.
400 ЯРЫНКО, Б., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Правовой статус органов государственного контроля за деятельностью арбитражного управляющего. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 223-220. ISSN 1810-309X.
401 ЯРОШЕВСКАЯ, Т., Днепродзержинский государственный технический университет, Ucraina Право на объект, созданный в процессе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 132-129. ISSN 1810-309X.
402 ЯРОВАЯ, Р., Национальный транспортный университет, Ucraina Штраф как административное взыскание, которое применяется к специальным субъектам – водителям автотранспортных средств . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 43-38. ISSN 1810-309X.
403 IASECHKO, S., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Concerning deals aimed at accrual, alteration and termination of personal non-property goods. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 87-85. ISSN 1810-309X.
404 ЯСИНЬ, И., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Состояние исследования проблемы уголовной ответственности за незаконное обогащение в уголовном праве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 155-150. ISSN 1810-309X.
405 ЯСИНОВСКАЯ, О., Национальная академия наук Украины, Ucraina Некоторые вопросы управления государственным хозяйственным объединением. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 146-142. ISSN 1810-309X.
406 ЯСИНОВСКИЙ, П., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Войсковое формирование в составе преступления, предусмотренного статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины: проблемы квалификации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 104-101. ISSN 1810-309X.
407 ЯВОРСКАЯ, О., Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“, Ucraina О некоторых элементах правового механизма обеспечения прав несовершеннолетних осужденных в Украине на личную безопасность. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 126-123. ISSN 1810-309X.
408 ИДЕСИС, И., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Научные исследования уставов городов в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 51-48. ISSN 1810-309X.
409 ИГНАТОВ, Т., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Тенденции развития территориального устройства Украины: риски и пути их преодоления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 13-10. ISSN 1810-309X.
410 ИЛЬЧЕНКО, И., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Характеристика категории «добросовестность» при применении виндикационного иска как способа защиты права собственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 30-27. ISSN 1810-309X.
411 ILYASHKO, A., Таврический Национальный Университет им. В.И.Вернадского, Ucraina International legal and internal state instruments for countering the hybrid war and hybrid occupation. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 75-72. ISSN 1810-309X.
412 ИЛЫН, Л., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina Становление системы парламентаризма в Галичине второй половины ХІХ в. и формирование концепции национального государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 64-60. ISSN 1810-309X.
413 ИЛЬКОВ, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Доктринальные подходы к пониманию источников права в административном судопроизводстве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 40-38. ISSN 1810-309X.
414 ИЛЬНИЦКИЙ, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Избирательная система как форма участия общества в формировании государственных, представительских, законодательных, судебных и  исполнительных органов. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 42-37. ISSN 1810-309X.
415 ИНШИН, Н., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina О принятии резолюции недоверия руководителям органов полиции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 59-56. ISSN 1810-309X.
416 ИОСИПЕНКО, С., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Правовой статус медиатора в частноправовых отношениях. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 80-74. ISSN 1810-309X.
417 ЙОСЫПИВ, А., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Бездомность и преступность: причины и меры нейтрализации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 40-37. ISSN 1810-309X.
418 ИСАКОВ, П., Институт уголовно-исполнительной службы, Ucraina, ПОЛЕВОЙ, С., Институт уголовно-исполнительной службы, Ucraina Организация охраны, надзора, соблюдения законности в пенитенциарных учреждениях Одесской губернии УССР в 1923 году. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 37-34. ISSN 1810-309X.
419 ИЩЕНКО, Л., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Внедрение в Украине обновленных принципов деятельности полиции, ориентированных на общество. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 58-53. ISSN 1810-309X.
420 ИЩЕНКО, Н., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Родовой объект загрязнения или порчи земель. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 52-48. ISSN 1810-309X.
421 ЮХНО, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Проблемные вопросы правового обеспечения досудебного расследования преступлений в сфере деятельности журналистов. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 136-131. ISSN 1810-309X.
422 ЮРЧЕНКО, А., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Взаимодействие следователя и оперативных подразделений во время выполнения международно-правовых поручений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 113-109. ISSN 1810-309X.
423 ЮЗИКОВА, Н., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Проблема предупреждения наркопреступности несовершеннолетних в национальной теории и зарубежной практике. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 102-98. ISSN 1810-309X.
424 ИВАНЧЕНКО, В., Министерство внутренних дел Украины, Ucraina Общая характеристика подзаконных нормативно-правовых актов, которыми урегулированы отдельные вопросы мобилизации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 77-73. ISSN 1810-309X.
425 ИВАНЕНКО, Е., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Саморегуляция в праве как элемент правового регулирования сквозь призму понимания естественного создания права как структурного компонента правотворческого процесса. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 41-37. ISSN 1810-309X.
426 ИВАНИЙ, Е., Сумский государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко, Ucraina Кибербуллинг в Украине: теоретико-правовые аспекты. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 72-68. ISSN 1810-309X.
427 ИВАНЮТА, Н., Мариупольский государственный университет, Ucraina Отдельные аспекты информатизации в хозяйственном судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 60-56. ISSN 1810-309X.
428 ИВАНОВ, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Правоотношения в сфере девелопмента недвижимости: понятие, виды, структура. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 59-56. ISSN 1810-309X.
429 IVANOV, S., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Some issues of administration and legal support of customs matter of the European Union countries. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 60-56. ISSN 1810-309X.
430 ИВАНОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Определение основных задач административно-правового регулирования в сфере агропромышленного комплекса Украины, пути их решения. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 73-69. ISSN 1810-309X.
431 ИВАНЦОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Реформирование адвокатуры касательно фидуциарной деятельности адвоката и деятельности эскроу-агента. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 60-57. ISSN 1810-309X.
432 ИВАЩЕНКО, В., Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, Ucraina Становление системы правовой охраны средств индивидуализации товаров и услуг на территории украинских земель, входивших в состав Российской империи в XIX веке. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 43-40. ISSN 1810-309X.
433 ИВЧЕНКО, Ю., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Государственно-правовой подход к гражданско-патриотическому воспитанию в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 36-32. ISSN 1810-309X.
434 ИВЧУК, Ю., Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Ucraina Охрана труда инвалидов как наименее защищенной категории населения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 22-19. ISSN 1810-309X.
435 ИЗУИТА, П., Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“, Ucraina Теоретические основы занятости населения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 63-61. ISSN 1810-309X.
436 ЖЕЛИК, М., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Субъективная сторона составов преступлений, которые заключаются в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 48-44. ISSN 1810-309X.
437 ЖИДЕНКО, Н., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Опыт стран европейского союза в сфере профессионального обучения государственных служащих для Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 52-48. ISSN 1810-309X.
438 ЖОЛУДЕВА, Д., Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, Belarus, ВОДОЛАЗОВ, А., Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, Belarus Исследование подписей в копиях документов: планирование, проведение и результаты эксперимента. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 50-46. ISSN 1810-309X.
439 ЖУКОВ, С., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Проблемы совершенствования административно-правового механизма обеспечения добропорядочности суде. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 49-46. ISSN 1810-309X.
440 ZHUKOVSKAYA, L., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina Issues of compliance of the anti-corruption bodies system in Ukraine with the requirements of international acts ratified by Ukraine. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 34-30. ISSN 1810-309X.
441 JUPANOVA, E., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Конституционные гарантии обеспечения прав, свобод и законных интересов личности в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 62-58. ISSN 1810-309X.
442 ЖУРАВСКАЯ, З., Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Ucraina Обеспечение личной безопасности осужденных к лишению свободы: международно-правовые стандарты. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 42-38. ISSN 1810-309X.
443 ЖУРБА, М., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Правовое регулирование занятия физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 44-41. ISSN 1810-309X.
444 КАБЕНОК, Ю., Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Ucraina Управление предприятием в процедуре банкротства в некоторых странах романо-германской правовой системы (на примере Бельгии и Нидерландов). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 43-39. ISSN 1810-309X.
445 КАДАЦКАЯ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Международная правосубъектность Европейского банка реконструкции и развития . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 47-44. ISSN 1810-309X.
446 KADETOVA, E., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Применение положений соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом в части интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 71-67. ISSN 1810-309X.
447 КАЙДАШЕВ, Р., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Особенности действий административного суда при рассмотрении заявления о возобновлении утерянного производства по административному делу . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 49-48. ISSN 1810-309X.
448 КАЛАЧЕНКОВА, Е., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina Об отдельных аспектах правового регулирования кибербезопасности Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 53-49. ISSN 1810-309X.
449 КАЛАМАЙКО, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовой режим электронных доказательств в новой редакции Гражданскогопроцессуального кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 64-60. ISSN 1810-309X.
450 КАЛАШНИК, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Генезис и становление Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 54-51. ISSN 1810-309X.
451 КАЛГУШКИН, Ю., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Направления совершенствования национального административного законодательства, регламентирующего территориальную оборону Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 46-43. ISSN 1810-309X.
452 КАЛИШЕНКО, Е., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Электронное управление в контексте устойчивого развити. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 56-53. ISSN 1810-309X.
453 КАЛИТИНСКИЙ, В., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Разновидности правовых идеологий по типу правопонимания. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 34-31. ISSN 1810-309X.
454 КАЛЮГА, К., Институт права им. В. Сташиса Классический частный университет, Ucraina Физиогномика и френология как отражение криминалистической информации о личности преступника. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 55-52. ISSN 1810-309X.
455 КАЛЮЖНАЯ, В., Запорожский национальный университет, Ucraina Особенности реформирования законодательства Украины, регулирующего правовой статус объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в аспекте решения вопроса обеспечения безопасности собственников и владельцев квартир многоквартирных домов. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 81-77. ISSN 1810-309X.
456 КАЛЮЖНЫЙ, В., Запорожский национальный университет, Ucraina Роль категории «безопасности» в механизме гражданско-правовой защиты жилищных прав. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 85-81. ISSN 1810-309X.
457 КАЛУГИН, Е., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Развитие наказаний за управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, в административно-деликтном законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 44-41. ISSN 1810-309X.
458 КАМИНСКИЙ, И., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Неправомерное применение киберсилы в контексте обеспечения глобальной кибербезопасности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 59-55. ISSN 1810-309X.
459 КАМЫШАНСКИЙ, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Использование германского труда как форма репарации после Второй мировой войны. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 26-22. ISSN 1810-309X.
460 КАПИЦА, Ю., Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Acquis ЕС и положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 66-63. ISSN 1810-309X.
461 КАПИТОНОВА, Н., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Теоретическая модель построения муниципальных органов правопорядка в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 62-59. ISSN 1810-309X.
462 КАПЛЯ, А., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Язык судопроизводства как составляющая принципа государственного гарантирования прав участников административного судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 38-35. ISSN 1810-309X.
463 KARAKAŞ, I., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Правовое регулирование использования и охраны курортно-оздоровительных территорий и объектов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 69-64. ISSN 1810-309X.
464 КАРЕЛИН, В., Академия государственной пенитенциарной службы, Ucraina Проблемы персонала, обеспечивающего соблюдение административно-правовых режимов в сфере организации исполнения наказаний. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 45-41. ISSN 1810-309X.
465 КАРНАУХ, С., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Личный обыск: проблемы законодательного регулирования. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 78-75. ISSN 1810-309X.
466 КАРПЕНКО, Н., Национальная Академия Управления, Ucraina Сравнительно-правовая характеристика воинских преступлений согласно уголовному законодательству Украины и Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 60-57. ISSN 1810-309X.
467 КАРПЕНКО, Р., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Понятие и содержание специальных знаний, используемых при расследовании телесных повреждений, совершенных несовершеннолетними. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 41-38. ISSN 1810-309X.
468 КАРПУНЦОВ, В., Верховная Рада Украины, Ucraina Принципы разграничения процессуальной компетенции органов прокуратуры Украины в контексте внедрения международно-правовых стандартов деятельности прокуратуры. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 62-59. ISSN 1810-309X.
469 КАСАП, В., Хмельницкий окружной административный суд, Ucraina Передача места в договоре как способ замены стороны в обязательстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 38-35. ISSN 1810-309X.
470 КАСАПОГЛУ, С., Национальный горный университет МОНУ, Ucraina Механизмы обеспечения одинаковой реализации норм уголовного процессуального права, содержащих оценочные понятия. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 48-44. ISSN 1810-309X.
471 КАСЮТИНА, А., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Понятие профессиональной виктимизации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 47-44. ISSN 1810-309X.
472 КАСПРУК, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Китайское видение «Нового Шелкового пути»: правовая база«Северного маршрута» и «Шелкового ветра». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 70-66. ISSN 1810-309X.
473 КАТАЕВА, Э., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Защита прав и интересов физических и юридических лиц как результат решения публично-правовых споров административными судами Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 49-45. ISSN 1810-309X.
474 КАТЕРИНЧУК, Е., Universitatea Naţională de Aviaţie, Kiev, Ucraina Уголовная ответственность за некоторые посягательства на здоровье человека: сравнительно-правовое исследование. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 54-50. ISSN 1810-309X.
475 КАТРЫЧ, А., Мариупольский государственный университет, Ucraina Ответственность в хозяйственном судопроизводстве как разновидность юридической ответственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 50-46. ISSN 1810-309X.
476 KATRICI, D., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Классификация функций полиции сквозь призму законодательных актов Украины и Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 76-72. ISSN 1810-309X.
477 КАЦУБА, Р., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Взаимодействие полиции с населением: новое понимание и поиск эффективных программ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 42-39. ISSN 1810-309X.
478 КАЗАКЕВИЧ, П., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Оценивание судей: международные стандарты и украинский опыт . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 51-47. ISSN 1810-309X.
479 KAZMIRYK, Y., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina The concepts of legal nature of the Eurasian Economic Union. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 64-60. ISSN 1810-309X.
480 КЕЛЕМЕН, М., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Международно-правовые стандарты в сфере экологической безопасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 59-55. ISSN 1810-309X.
481 КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСИЙЧУК, Ю., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina Реализация уголовно-исполнительной политики Украины: понятие и ее механизм. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 52-49. ISSN 1810-309X.
482 KHODEEVA, N., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Issues in the definition of individuals as subjects of the right to information about their health. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 118-115. ISSN 1810-309X.
483 КИМ, Е., Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, Rusia, КИСЕЛЁВ, Е., Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, Rusia Некоторые аспекты создания конституционноправого механизма защиты несовершеннолетнего потерпевшего от преступных посягательств на Дальнем востоке Российской Федерации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 37-32. ISSN 1810-309X.
484 КИНАШ, Н., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Принцип сохранения гражданства Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 82-79. ISSN 1810-309X.
485 КИРИЧЕНКО, Д., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Репатриация крымских татар: историко-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 41-39. ISSN 1810-309X.
486 КИРИЧЕНКО, О., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina, ГАРНАЯ-ИВАНОВА, И., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Организационно-правовые аспекты взаимодействия Национальной полиции Украины с другими государственными органами в сфере профилактики административных правонарушенийв предпринимательстве. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 68-65. ISSN 1810-309X.
487 КИРИЧЕНКО, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Лицо с расстройствами психики и поведения как элемент криминалистической характеристики общественно опасного деяния. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 71-67. ISSN 1810-309X.
488 КИСЕЛЁВ, И., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina, ФИЛИПП, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Структура и динамика умышленных убийств в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 46-42. ISSN 1810-309X.
489 КИСЛИЦЫНА, И., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina О мотивации действий прокурора при заключении соглашения о признании виновности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 34-31. ISSN 1810-309X.
490 КИСС, С., Полтавский институт экономики и права, Ucraina Преодоление детской беспризорности и безнадзорности как одно из проявлений социального государства в Украине в 1930-х гг.. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 46-43. ISSN 1810-309X.
491 КИТАЙКА, О., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Основные аспекты конституционного статуса ребенка в ЕС. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 57-54. ISSN 1810-309X.
492 КИЦЕНКО, А., Институт публичного права, Ucraina Использование зарубежного опыта правового регулирования налогообложения лесопользователей в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 64-60. ISSN 1810-309X.
493 КИЦИК, Я., Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени Ф. Г. Бурчака, Ucraina Перспективы применения типовых договоров в праве Украины, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Беларусь. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 17-14. ISSN 1810-309X.
494 KLAPATYY, D., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Rights of participants of the share investment fund. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 44-39. ISSN 1810-309X.
495 КЛЕПИКОВА, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Основные условия безопасной эксплуатации морских судов: комментарий к главе І раздела ІІ кодекса торгового мореплавания Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 30-26. ISSN 1810-309X.
496 КЛОЧКО, Т., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Торговые марки на лекарственные средства: проблемы теории и практики. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 27-24. ISSN 1810-309X.
497 КНИГИНИЦКАЯ, О., Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ucraina Женщины в составе украинских сечевых стрельцов: теоретико-исторические аспекты. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 44-41. ISSN 1810-309X.
498 КНИЖЕНКО, С., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Понятие и принципы формирования частной криминалистической методики. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 68-64. ISSN 1810-309X.
499 KNÎŞ, S., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Предпосылки ввода института омбудсмена Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 79-76. ISSN 1810-309X.
500 КНЫШ, В., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina Теоретико-правовое исследование функций конституционно-правовой ответственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 73-69. ISSN 1810-309X.
501 KOBZIEVA, T., Сумский Государственный Университет, Ucraina, MYKHAILOVSKA, Y., Сумский Государственный Университет, Ucraina Official career in the state administration system in the conditions of the state service reform in accordance with the Еuropean Union requirements. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 51-47. ISSN 1810-309X.
502 КОДИНЕЦ, А., Киевский национальный университет культуры и искусств, Ucraina Способы защиты прав в сфере информационных отношений: отдельные вопросы правоприменения. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 76-72. ISSN 1810-309X.
503 КОХАНОВСКИЙ, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Турист как основной участник гражданско-правовых отношений в сфере туризма. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 89-85. ISSN 1810-309X.
504 КОХАНСКАЯ, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Общие тенденции в обеспечении эффективности гражданского судопроизводства в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 63-60. ISSN 1810-309X.
505 KOKHAN, V., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina, PIDKURKOVA, I., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Using citizen report cards for assessing certain aspects of judicial activities. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 55-52. ISSN 1810-309X.
506 КОКОШКО, М., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Отдельные аспекты правового статуса лиц, которые не достигли возраста уголовной ответственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 67-64. ISSN 1810-309X.
507 КОЛЕСНИК, Г., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Институт судебного контроля в досудебном расследовании Украины и пути его усовершенствования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 77-75. ISSN 1810-309X.
508 КОЛЕСНИК, И., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Использование специальных знаний в расследовании преступлений, связанных с дорожно- транспортными происшествиями. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 31-27. ISSN 1810-309X.
509 КОЛЕСНИК, Л., Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“, Ucraina К вопросу о структуре налогового процесса. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 82-78. ISSN 1810-309X.
510 КОЛЕСНИКОВ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Регуляторная функция государства: проблемы хозяйственно- правового обеспечения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 67-63. ISSN 1810-309X.
511 КОЛЮХ, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Парламентская оппозиция в Украине в контексте современной политической ситуации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 83-80. ISSN 1810-309X.
512 КОЛЮШЕВА, О., Институт публичного права, Ucraina Сравнительная характеристика некоторых административно-правовых и криминально-правовых терминов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 72-68. ISSN 1810-309X.
513 КОЛОГОЙДА, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Правовой режим государственных деривативов . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 65-62. ISSN 1810-309X.
514 КОЛОМИЕЦ, Ю., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Идеологическая обусловленность методов научного познания права . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 53-50. ISSN 1810-309X.
515 КОЛОМИЕЦ, П., Полтавский университет экономики и торговли, Ucraina Сравнительно-правовой анализ института установления налогов по законодательству Украины и зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 55-51. ISSN 1810-309X.
516 КОЛОТУХА, И., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Национально-освободительное движение: субъект международного гуманитарного права или террористическая организация? (К вопросу правосубъектности в контексте международного гуманитарного права). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 58-55. ISSN 1810-309X.
517 КОМИСАРЧУК, Р., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Криминалистика – технология борьбы с преступностью (криминалистическая технология). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 51-47. ISSN 1810-309X.
518 КОМИССАРОВ, С., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Международно-правовое обеспечение деятельности местной (муниципальной) полиции в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 98-94. ISSN 1810-309X.
519 КОНЧУК, Н., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Отграничение состава преступления «государственная измена» от смежных составов преступлений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 77-73. ISSN 1810-309X.
520 КОНДРАТЕНКО, В., Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Ucraina Теоретико-правовые аспекты административно-правовых средств обеспечения здравоохранения лиц с инвалидностью в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 54-50. ISSN 1810-309X.
521 КОНДРАТИНСКИЙ, А., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Модель формирования гражданских компетентностей территориальных общин. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 67-63. ISSN 1810-309X.
522 КОНОНЕНКО, Д., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Экономические санкции и категория публичного порядка в международном коммерческом арбитраже. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 72-68. ISSN 1810-309X.
523 КОНОНЕЦ, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Правовой анализ внесенных изменений в налоговый кодекс Украины за 2017 год.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 70-68. ISSN 1810-309X.
524 КОНОВАЛОВА, А., Академия адвокатуры Украины, Ucraina Некоторые вопросы тактики защиты в условиях применения следствием мер обеспечения безопасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 49-46. ISSN 1810-309X.
525 КОПИЦА, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Международные аспекты правового регулирования нормирования в сфере охраны атмосферного воздуха. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 72-68. ISSN 1810-309X.
526 КОПНЯК, М., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina К проблеме определения понятия организационно-правовых основ обеспечения независимости судей апелляционных судов Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 61-58. ISSN 1810-309X.
527 КОПТЕВ, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Административные услуги сервисных центров МВД Украины по регистрации транспортных средств. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 55-51. ISSN 1810-309X.
528 KORENIUK, A., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Становление и развитие пробации как системы средств предупреждения преступности несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 95-92. ISSN 1810-309X.
529 KOREŢKII, S., Киевский национальный университет культуры и искусств, Ucraina, ТКАЧЕНКО, В., Киевский национальный университет культуры и искусств, Ucraina Методология и методика индивидуального криминологического прогнозирования поведения несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 76-72. ISSN 1810-309X.
530 КОРНЯКОВА, Т., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina, МОДЕНКО, И., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Созависимость наркомании. методы избавления от наркотизма. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 75-71. ISSN 1810-309X.
531 КОРНИЕНКО, Г., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Этатистская доктрина прав человека как пример максимизации патерналистских притязаний государства. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 51-48. ISSN 1810-309X.
532 КОРНИЕНКО, М., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Особенности опроса детей согласно законодательству Украины... Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 53-51. ISSN 1810-309X.
533 КОРОБЦОВА, Д., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina, КИСИЛЕВА, К., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Изменение валютного курса в зависимости от состояния платежного баланса страны. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 109-104. ISSN 1810-309X.
534 КОРОПАТНИК, И., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Основные направления взаимодействия гражданского общества и Вооруженных Сил Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 69-66. ISSN 1810-309X.
535 КОСТАНЯН , А., Нанкинский университет, China Влияние на Украину ограничительных мер со стороны Российской Федерации относительно запрета международных транзитных перевозок через свою территорию. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 62-59. ISSN 1810-309X.
536 КОСТЯНЧУК, Н., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Страхование ответственности посредников на рынке недвижимости. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 76-73. ISSN 1810-309X.
537 КОСТЕНКО, А., Научно-исследовательский институт информатики и права Национальной академии правовых наук Украины, Ucraina Проблемы правового регулирования признания иностранных электронных доверительных услуг в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 58-54. ISSN 1810-309X.
538 КОСТЕНКО, Ю., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina Особенности налогового консультирования в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 113-109. ISSN 1810-309X.
539 КОСТЕНКО, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Типы и причины конфликтных ситуаций при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 52-48. ISSN 1810-309X.
540 KOSTEȚKII, V., Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Современное состояние при исследовании копий почерковедческих объектов. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 42-41. ISSN 1810-309X.
541 КОСЦОВА, И., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina Теоретические принципы метода лингво-логического толкования норм права в процессе судебного правоприменения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 59-56. ISSN 1810-309X.
542 КОСТРИЦКИЙ, В., Апелляционный суд Луганской области, Ucraina Особенности регламентации уголовной ответственности за подкуп избирателей, участников референдума по законодательству зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 60-55. ISSN 1810-309X.
543 КОТ, А., Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени Ф. Г. Бурчака, Ucraina К вопросу о правовой природе права на защиту гражданских прав в законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 40-38. ISSN 1810-309X.
544 КОЦЮБА, Р., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Конституционно-правовое обеспечение гарантий ядерной безопасности Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 53-50. ISSN 1810-309X.
545 КОТЛЯР, О., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Значение дублинской системы для предоставления убежища. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 48-45. ISSN 1810-309X.
546 KOTORMUS, T., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Классификация административно-правовых гарантий защиты права собственности граждан Украины в районах проведения антитеррористическо й операции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 100-96. ISSN 1810-309X.
547 КОТВЯКОВСКИЙ, Ю., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina Отдельные вопросы взаимодействия третейских судов с системой общих судов Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 59-55. ISSN 1810-309X.
548 КОВАЛЬЧУК, С., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Вещественные доказательствав уголовном процессуальном законодательстве и доктрине уголовного процесса стран англосаксонской правовой системы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 46-42. ISSN 1810-309X.
549 КОВАЛЕНКО, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Процессуальная характеристика предъявления прокурорам гражданского иска в уголовном производстве в интересах граждан. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 67-64. ISSN 1810-309X.
550 KOVALENKO, I., Херсонский государственный университет, Ucraina Заявитель как субъект уголовного преступления за заведомо ложное сообщение о преступлении. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 63-59. ISSN 1810-309X.
551 КОВАЛЕНКО, И., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Арбитражное соглашение как условие рассмотрения спора международным коммерческим арбитражем. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 37-34. ISSN 1810-309X.
552 KOVALENKO, M., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Регистрация избирателей в США и Канаде: организационно-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 87-84. ISSN 1810-309X.
553 KOVALEV, Y., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Arbitration between states with limited recognition. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 63-61. ISSN 1810-309X.
554 КОВАЛЕВСКАЯ, Е., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Заключение эксперта как результат использования специальных медицинских знаний в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 44-42. ISSN 1810-309X.
555 КОВАЛЬ, А., Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Менеджмент как целостная система управления в кадровых аспектах безопасности государства. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 58-53. ISSN 1810-309X.
556 KOVAL, A., Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Ucraina The comparative aspect of the conducting of the secret investigative actions in the struggle against corruption. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 67-65. ISSN 1810-309X.
557 КОВАЛЬ, Д., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina, ГРИМАЛЮК, П., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» как нормативный источник судебной реформы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 53-50. ISSN 1810-309X.
558 КОВАЛЬ, И., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina Трансцедентальное постижение правового менталитета. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 93-89. ISSN 1810-309X.
559 КОВАЛЬ, Ю., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Теоретико-правовые проблемы погашения налогового долга предприятия, переданного в концессию. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 47-44. ISSN 1810-309X.
560 КОВАЛЬ, М., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Потерпевший как участник уголовного судопроизводства о пытках, которые совершают работники Национальной полиции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 75-72. ISSN 1810-309X.
561 КОВАЛЕВА, Ю., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Применение института налогового омбудсмена в качестве альтернативного способа разрешения налоговых споров. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 48-44. ISSN 1810-309X.
562 КОВАЛЬСКАЯ, В., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Деятельность специальных миссий ЕС в Украине на примере EUBAM и EUAM. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 27-23. ISSN 1810-309X.
563 КОВАЛКО, Н., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, ТАРАСЕНКО, Я., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina К вопросу о целесообразности использования оценочных понятий в банковском законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 39-36. ISSN 1810-309X.
564 КОВБАСЮК, В., Национальный авиационный университет, Ucraina Характеристика правоотношений в сфере административного судопроизводства (теоретико-методологический аспект). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 86-83. ISSN 1810-309X.
565 КОЗАЧЕНКО, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Усовершенствование мер предотвращения хулиганских деяний, совершаемых детьми. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 62-59. ISSN 1810-309X.
566 KOZACHUK, N., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina Exercise of WTO right for counteraction the abuse of rights to patents needed for standards. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 50-47. ISSN 1810-309X.
567 КОЗАК, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Объект преступлений, связанных с незаконным оборотом транспортных средств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 48-45. ISSN 1810-309X.
568 KOZYREVA, V., Научно-исследовательский институт Национального авиационного университета, Ucraina, GAVRILISHIN, A., Научно-исследовательский институт права Университета государственной фискальной службы Украины, Ucraina Genesis of pre-trial settlement of commercial disputes. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 80-77. ISSN 1810-309X.
569 КОЗЛЕНКО, А., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Некоторые аспекты признания доказательств относимыми в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 80-76. ISSN 1810-309X.
570 КРАСНОВА, Ю., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Проблемы систематизации законодательства Украины в сфере обеспечения экологической безопасности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 91-87. ISSN 1810-309X.
571 КРАСВИТНАЯ , Т., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Основания прекращения обязательства супругов по содержанию. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 67-63. ISSN 1810-309X.
572 КРАВЧЕНКО, И., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Роль руководителя в формировании кадрового потенциала Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 66-63. ISSN 1810-309X.
573 КРАВЧЕНКО, К., Одесский апелляционный административный суд, Ucraina Отдельные вопросы трансформации института апелляции в административном судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 81-77. ISSN 1810-309X.
574 КРАВЧУK, П., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Условия трудоустройства украинских врачей за границей. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 57-54. ISSN 1810-309X.
575 КРАВЦИВ, Я., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Условия оборотоспособности пищевых продуктов как объектов гражданских прав . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 57-53. ISSN 1810-309X.
576 КРЫЖАНОВСКАЯ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Соотношение принципа гласности с другими принципами организации деятельности Президента Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 73-70. ISSN 1810-309X.
577 KRIJANOVSKII, N., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Освобождение юридического лица от применения мер уголовно-правового характера в связи с окончанием сроком давдности: сравнительно-правовой анализ  . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 104-100. ISSN 1810-309X.
578 КРЫЖАНОВСКИЙ, О., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Использование тактических комплексов при расследовании краж, совершенных группой лиц. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 63-59. ISSN 1810-309X.
579 КРЫЖОВА, О., Национальный университет «Острожская академия», Ucraina Предпосылки и основные направления внедрения принципа верховенства права в юридическую практику Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 70-67. ISSN 1810-309X.
580 KRYLOV, M., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Some issues on the exercising of diplomatic protection in the practice of the international court of justice: the nottebohm case. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 76-73. ISSN 1810-309X.
581 КРИПАК, А., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Правовое обеспечение реализации публичной политики формирования самодостаточных территориальных громад в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 80-76. ISSN 1810-309X.
582 КРИЦКАЯ, И., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Проверка вещественных доказательств на досудебном расследовании: некоторые спорные вопросы. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 95-91. ISSN 1810-309X.
583 КРИУШЕНКО, Л., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Возможности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в банковской сфере. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 73-68. ISSN 1810-309X.
584 КРИВОРУЧКО, В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры/Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Историческое становление договоров энергоснабжения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 57-54. ISSN 1810-309X.
585 КРУКОВЕС, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Предмет доказывания и доказательства в делах об установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 64-61. ISSN 1810-309X.
586 KRUPKO, Y., Академия государственной пенитенциарной службы, Ucraina Budget law as the main sub-branch of financial law. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 89-86. ISSN 1810-309X.
587 КРУСЯН, Р., Прокуратура Киева, Ucraina Концептуальная модель реформирования системы судоустройства Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 59-55. ISSN 1810-309X.
588 KSONDZYK, K., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina International and domestic law interactionon the abortion regulation. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 61-58. ISSN 1810-309X.
589 КУБАЕНКО, А., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Общественное доверие к органам национальной полиции как ключевой фактор эффективности правоохранительной системы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 84-80. ISSN 1810-309X.
590 КУЧЕР, В., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina, КУРЫЛО, Т., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Особенности предоставления безоплатной правовой помощи в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 69-64. ISSN 1810-309X.
591 КУЧИНСКИЙ, Ю., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Характеристика понятия и видов военного имущества согласно законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 61-58. ISSN 1810-309X.
592 КУДИН, С., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Разработка теоретико-методологических основ сравнительной истории права в трудах Ф.В. Тарановского. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 71-68. ISSN 1810-309X.
593 КУДРЯВЦЕВ, В., Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени Ф. Г. Бурчака, Ucraina Существенные условия кредитного договора как основание обеспечения его надлежащего исполнения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 69-65. ISSN 1810-309X.
594 КУХНЮК, Д., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Осуществление адвокатом представительства в исполнительном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 83-80. ISSN 1810-309X.
595 KUKLEVA, E., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina Принцип добросовестности в преддоговорных отношениях: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 81-77. ISSN 1810-309X.
596 КУЛАБУХОВА, А., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Право на консульскую защиту граждан Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 28-25. ISSN 1810-309X.
597 КУЛЬКО, А., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Международно-правовое регулированне судоходства на международных реках Азии на примере Меконга и Коси. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 63-60. ISSN 1810-309X.
598 КУПАР, Д., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Освобождение от уголовной ответственности за воинские преступления: сравнительнно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 86-82. ISSN 1810-309X.
599 КУРАКИН, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina «Индивидуальное правовое регулирование» в отечественном правоведении. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 38-35. ISSN 1810-309X.
600 КУРАПОВА, Е., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina О вопросе новых и вновь открывшихся обстоятельств в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 86-84. ISSN 1810-309X.
601 КУРБАНОВ, Я., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Формирование законодательства о чрезвычайных ситуациях техногенного характера времен СССР: историко-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 79-75. ISSN 1810-309X.
602 КУРИННЫЙ, А., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina Противоправное изменение идентичности этносов для злоупотребления правом на самоопределение: практика СССР – РФ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 60-57. ISSN 1810-309X.
603 КУРМАН, Т., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Теоретико-правовые основы органического сельского хозяйства в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 71-67. ISSN 1810-309X.
604 КУШНИР, И., ПАО ХК «Киевгорстрой», Ucraina Налогообложение операций институтов совместного инвестирования в процессе привлечения к строительной деятельности: опыт Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 48-44. ISSN 1810-309X.
605 КУШНИР, Н., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Проблемы реализации гендерного равенства при трудоустройстве в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 99-96. ISSN 1810-309X.
606 КУШНИРЕНКО, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Ценности конституционного строя: понятие, сущность и соотношение с конституционными принципами . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 62-59. ISSN 1810-309X.
607 КУСТОВА, Т., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Нормативно-правовое обеспечение предотвращения и противодействия коррупции в системе государственной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 81-77. ISSN 1810-309X.
608 КУЦЕНКО, А., Кировский районный суд г. Кировоград, Ucraina О некоторых процессуальных вопросах исполнительного производства Украины и Республики Молдовы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 68-65. ISSN 1810-309X.
609 КУЦЕНКО, С., Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“, Ucraina Применение административно-процессуальных норм в сфере развития электронного правительства в современной Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 45-42. ISSN 1810-309X.
610 КУЦИН, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Муниципальные органы как субъекты деликтных гражданских правоотношений. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 91-89. ISSN 1810-309X.
611 KUZENKO, U., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Political interest in the mechanism of realization the political functions of the state. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 51-48. ISSN 1810-309X.
612 КУЗЬ, С., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina Концепция функциональности в социологической теории права. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 77-74. ISSN 1810-309X.
613 КУЗЬМЕНКО, А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Административная процессуальная правосубъектность третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 34-31. ISSN 1810-309X.
614 КУЗЬМЕНКО, Н., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Legal effects of unlawful local government acts. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 86-81. ISSN 1810-309X.
615 КУЗЬМЕНКО, В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Общие основания применения мер процессуального принуждения в административном судопроизводстве . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 61-58. ISSN 1810-309X.
616 КУЗЬМИЧ, О., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina Третьи лица как субъекты гражданских правоотношений. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 93-90. ISSN 1810-309X.
617 КУЗНЕЦОВ, Д., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Особенности рассмотрения апелляционной жалобы на решения суда первой инстанции, которые приняты в порядке сокращенного производства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 57-55. ISSN 1810-309X.
618 KUZNETSOVA, L., East European University of Economics and Management, Cherkasy, Ucraina Customary law basis for workforce employment in Ukrainian village: historical and legal aspects. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 64-62. ISSN 1810-309X.
619 КУЗУБОВА, Т., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Теоретические и прикладные вопросы определения цели временного доступа к вещам и документам. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 24-21. ISSN 1810-309X.
620 КВАСНЕВСКАЯ, Н., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Реформирование судебной системы Украины: ожидания и реалии. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 58-55. ISSN 1810-309X.
621 КВЕЛИАШВИЛИ, И., Университет таможенного дела и финансов, Ucraina Реформы: декларация намерений или способ обновления. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 67-63. ISSN 1810-309X.
622 LAGANYAK, E., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina The legal regulation of the pipeline transport functioning in the boundaries of the European Union. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 87-84. ISSN 1810-309X.
623 LAPKIN, A., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Pre-judicial investigation in system of functions of prosecutor’s office in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 36-31. ISSN 1810-309X.
624 ЛАРЧЕНКО , М., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Индивидуальное криминологическое прогнозирование преступного поведения при помощи нейронных сетей. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 68-64. ISSN 1810-309X.
625 ЛАРИОНОВ, Н., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Реформирование системы отчетности по трансфертному ценообразованию в Украине в контексте исполнения Украиной обязательств по плану действий BEPS. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 93-90. ISSN 1810-309X.
626 ЛАСТОВИЧ, Д., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Понятие и сущность полицейских услуг в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 42-39. ISSN 1810-309X.
627 ЛАЗАРЕВ, А., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Взаимодействие следователя и оперативных подразделений при раскрытии уголовного преступления. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 97-94. ISSN 1810-309X.
628 LIAKH, M., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Features of judicial self-government functioning in foreign countries. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 64-61. ISSN 1810-309X.
629 ЛЕФТЕРОВ, Л., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Криминологическая характеристика мошенничества, совершенного с использованием электронно-вычислительной техники. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 73-69. ISSN 1810-309X.
630 ЛЕГЕЗА, Е., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Правовые основы обжалования решений, действий или бездеятельности органов публичной администрации по предоставлению публичных услуг. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 90-88. ISSN 1810-309X.
631 LEGHEZA, I., Национальный горный университет МОНУ, Ucraina Понятие и структура административно-правового статуса субъектов публичного управления в сфере использования природных ресурсов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 70-66. ISSN 1810-309X.
632 ЛЕГКИХ, В., Академия адвокатуры Украины, Ucraina Особенности доказывания в уголовном производстве на стадии пересмотра судебных решений в апелляционном порядке. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 82-77. ISSN 1810-309X.
633 ЛЕЛЕТ, С., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Понятие механизма административно-правового регулирования управления в Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 104-100. ISSN 1810-309X.
634 ЛЕМЕХА, Р., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Существенный вред как признак, предусмотренный Особенной частью Уголовного кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 52-48. ISSN 1810-309X.
635 ЛЕМЕШКО, А., Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Ucraina, ПОЛХОВСКАЯ, И., Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Ucraina, МИХАЙЛИЧЕНКО, Т., Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Ucraina Уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК Украины). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 93-88. ISSN 1810-309X.
636 ЛЕНЕНКО, И., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Полномочия органа местного самоуправления: публично-управленческий аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 95-92. ISSN 1810-309X.
637 ЛЕНГЕР, Я., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Выявление, решение и устранение правовых коллизий как элементы ефективного механизма их преодоления. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 73-71. ISSN 1810-309X.
638 ЛЕНСКАЯ, Л., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Компаративистский анализ законодательства, определяющего ответственность за грабеж . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 71-67. ISSN 1810-309X.
639 ЛЕПЕХ, С., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Поручительство как вид обеспечения исполнения потребительских кредитных обязательств. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 99-96. ISSN 1810-309X.
640 ЛЕПЕХА, А., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Антикоррупционные реформы переходного периода: зарубежная реальность и перспективы для Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 44-40. ISSN 1810-309X.
641 ЛЕПИШ, Н., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina, ПРОЦ, И., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Методологические основы исследования толкования норм права. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 75-72. ISSN 1810-309X.
642 ЛЕЩЕНКО, Н., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Правовое регулирование капитального строительства: актуальные проблемы и пути их решения. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 80-76. ISSN 1810-309X.
643 ЛЕЩЕНКО, О., Приморский суд г. Одессы, Ucraina Европейские стандарты обжалования нарушений избирательного законодательства и разрешения дел об избирательных спорах. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 85-82. ISSN 1810-309X.
644 ЛЕСЬКО, Ю., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Особенности обязательств, возникающих вследствие причинения вреда взаимодействием нескольких транспортных средств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 42-39. ISSN 1810-309X.
645 ЛЕВАДА, Е., Научно-исследовательский институт государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины, Ucraina Особенности нормативно-правовой регламентации льгот и ограничений в системе национального законодательства Украины (теоретико-правовой аспект). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 65-61. ISSN 1810-309X.
646 ЛЕВЧЕНКО, Д., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Законные интересы как правовые средства: общетеоретический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 87-84. ISSN 1810-309X.
647 ЛЕВЧУК, Е., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Криминологическая характеристика личности, которая совершает злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказания. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 67-63. ISSN 1810-309X.
648 ЛЕВИН, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Правовое регулирование осуществления личного обыска: проблемы и пути их решения. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 53-49. ISSN 1810-309X.
649 ЛЕВИЦКАЯ, О., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina Неоспоримость априористской теории истины в праве. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 56-53. ISSN 1810-309X.
650 ЛИХОВАЯ, С., Национальный авиационный университет, Ucraina Трудовые правоотношениякак объект уголовно-правовой охраныпо уголовному законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 62-58. ISSN 1810-309X.
651 ЛЫНДЮК, Е., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Основные методы и подходы к определению эффективности модернизации государственной службы Украины в условиях глобализации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 85-81. ISSN 1810-309X.
652 LIPITCHUK, O., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Judicial system in the interwar Poland (1918-1939): the sources of the research. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 99-94. ISSN 1810-309X.
653 ЛИПСКИЙ, В., Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“, Ucraina Налоговый контроль в ходе налоговых проверок. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 78-74. ISSN 1810-309X.
654 ЛЫСЬКОВ, М., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Общая характеристика стадий лицензионного производства по выпуску и распространению государственных лотерей. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 107-104. ISSN 1810-309X.
655 ЛИСНЯК, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Вариация налогового давления как правовая форма реализации стимулирующей функции налога. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 68-65. ISSN 1810-309X.
656 ЛИСОВАЯ, Т., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Особенности правового обеспечения восстановления земель сельскохозяйственного назначения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 82-78. ISSN 1810-309X.
657 ЛИТВИНЕНКО, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Кодифицированные акты в системе административного законодательства: сравнительно-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 52-49. ISSN 1810-309X.
658 ЛИТВИНОВА, Л., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Проблемы формирования эффективных коммуникаций государственных служащих и общества в Украине: социально-психологический аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 75-72. ISSN 1810-309X.
659 ЛИТВИНЦЕВА, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Ответственность за нарушение налогового законодательства в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 72-68. ISSN 1810-309X.
660 ЛЮБАВИНА, В., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Действие презумпции невиновности и обеспечение доказанности вины во время открытия уголовного производства. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 60-57. ISSN 1810-309X.
661 ЛИЗУНОВА, О., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Международно-правовые основы информационного обеспечения выборов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 64-62. ISSN 1810-309X.
662 ЛАГОЦКАЯ, В., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Социальная адаптация женщин- рецидивисток в Украине: определение понятия. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 33-29. ISSN 1810-309X.
663 LOGVINENKO, B., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Министерство здравоо хранения Ук раины: административно-правовой статус и роль в реализации медицинско й реформы. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 115-112. ISSN 1810-309X.
664 ЛОЮК, И., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Зарубежный опыт правового регулирования процедур создания банков и возможности его использования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 76-73. ISSN 1810-309X.
665 ЛОТЮК, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Методология исследования конституционных основ гражданского общества в современной науке. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 90-87. ISSN 1810-309X.
666 ЛУКАЧ, И., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Перспективы правового регулирования исключения участника из общества с ограниченной ответственностью. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 81-77. ISSN 1810-309X.
667 ЛУЧЕНЦОВ, Г., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Финансовый контроль за расходами физических лиц как эффективное средство противодействия коррупции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 61-57. ISSN 1810-309X.
668 LUKASEVICH-KRUTNYK, I., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina Legal nature of transport services contracts.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 90-85. ISSN 1810-309X.
669 ЛУКЬЯНЧИКОВ, О., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina Содержание права на жилье в условиях рыночной экономики. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 71-68. ISSN 1810-309X.
670 ЛУКОМСКАЯ, О., Высший хозяйственный суд Украины, Ucraina К вопросу о полномочности общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в случае смерти участника данного общества . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 65-62. ISSN 1810-309X.
671 LUKYANOVA, H., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Complementary-holistic concept of law-understanding in the system of legal knowledge. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 73-70. ISSN 1810-309X.
672 ЛУШПИЕНКО, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Показания свидетеля в системе источников доказательств в уголовном процессе Украины и иностранных государств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 86-82. ISSN 1810-309X.
673 ЛУЦКИЙ, М., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina Конституционное обеспечение автономии Галичины и Буковины в составе Австро-Венгрии и требования ее расширения в начале ХХ в.. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 94-91. ISSN 1810-309X.
674 ЛУЦЕНКО, В., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Законодательное обеспечение политики в сфере религии в Европейском Союзе. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 76-72. ISSN 1810-309X.
675 LYPETS, L., Государственный университет инфраструктуры и технологий в Киеве, Ucraina Feautures transportation of perishable luggage . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 73-70. ISSN 1810-309X.
676 MACUŞEV, P., Днепропетровский гуманитарный университет, Ucraina On some aspects of execution proceeding. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 101-98. ISSN 1810-309X.
677 МАГАЦ, Т., Necunoscută, Ucraina, Ucraina Философско-правовые идеи в трудах Памфила Юркевича и их влияние на формирование философии права как науки. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 112-108. ISSN 1810-309X.
678 МАХАТАДЗЕ, К., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Криминализация оставления в опасности или неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии: социальный и правовой аспекты. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 125-121. ISSN 1810-309X.
679 МАЙКА, Н., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Субъекты правоотношений по возникновению вещных прав на чужое недвижимое имущество. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 50-46. ISSN 1810-309X.
680 МАИЛУНЦ, Б., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Формы уголовного преследования: состояние исследования проблематики. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 122-119. ISSN 1810-309X.
681 MAKHMUROVA-DYSHLYUK, E., Киевский национальный торгово-экономический университет, Ucraina Counterterrorism mechanism of maritime transportation security. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 65-62. ISSN 1810-309X.
682 МAЛAНЧУК, П., Сумский Государственный Университет, Ucraina Сущнoсть пoнятия принципoв угoлoвнoгo судoпрoизвoдствa. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 124-123. ISSN 1810-309X.
683 МАЛЮГА, Л., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, как составляющая евроинтеграционного процесса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 89-85. ISSN 1810-309X.
684 МАМЕДОВ, Н., Institute on Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Azerbaijan Исторический аспект намерения геноцида армянского шовинизма против азербайджанского населения . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 55-51. ISSN 1810-309X.
685 МАНДЮК, А., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Юридическое значение индивидуальных административных актов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 46-43. ISSN 1810-309X.
686 МАНЖАЙ, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina, ПЕНЬКОВ, С., Государственная фискальная служба Украины в Днепропетровской области, Ucraina Стандартизация в сфере законного перехвата телекоммуникаций. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 89-86. ISSN 1810-309X.
687 MANZHUL, I., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina The potential of governmental and ministerial normative legal acts to ensure the energy security of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 86-82. ISSN 1810-309X.
688 МАРЧЕНКО, Н., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Модернизация системы субъектов права законодательной инициативы в Украине в контексте становления традиций национального парламентаризма. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 104-99. ISSN 1810-309X.
689 МАРЧУК, Н., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Республика Польша как светское государство. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 94-90. ISSN 1810-309X.
690 МАРЫНИВ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Коммуна как первичный территориальный коллектив в системе местного самоуправления Французской Республики. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 128-125. ISSN 1810-309X.
691 МАРЫНИВ, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Принцип обеспечения права на обжалование судебных решений в уголовном производстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 76-72. ISSN 1810-309X.
692 MARITS, D., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Service as an object of information relations. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 47-44. ISSN 1810-309X.
693 МАРКЕВИЧ, А., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либо действий как признак объективной стороны состава преступления самоуправства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 39-36. ISSN 1810-309X.
694 МАРТЫНЫШИН, Г., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Структура половой неприкосновенности как объект уголовно-правовой охраны . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 48-43. ISSN 1810-309X.
695 MARTYNYSHYN, H., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Philosophical foundations of the application of law: origins of Ukrainian doctrine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 77-75. ISSN 1810-309X.
696 МАРУНИЧ, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Способы предотвращения затягивания гражданского процесса: понятие, признаки и виды. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 63-58. ISSN 1810-309X.
697 МАСАЛИТИН, А., Академия адвокатуры Украины, Ucraina Некоторые вопросы организации и тактики осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершаемых футбольными фанатами. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 99-95. ISSN 1810-309X.
698 МАСЛОВА, О., Прокуратура Днепропетровской области, Ucraina Международные стандарты правового регулирования независимости прокуроров. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 91-87. ISSN 1810-309X.
699 MATSELYUKH, I., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Institute of legal liability in the church law of Ukraine ХІV -mid XVII century. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 54-50. ISSN 1810-309X.
700 МАТУЩАК, М., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Исторические аспекты становления и развития института найма (аренды) недвижимого имущества в Украине и Российской Федерации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 47-42. ISSN 1810-309X.
701 МАТВЕЕВ, П., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina, ДЕМЧЕНКО, Я., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Относительно определения правовой природы инновационных договоров . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 78-74. ISSN 1810-309X.
702 МАЗУР, А., Университет таможенного дела и финансов, Ucraina Законность в деятельности органов публичной администрации (доктринальное толкование категории). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 118-114. ISSN 1810-309X.
703 МАЗУР, В., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Понятие и признаки механизма гражданско-правового регулирования сервитутных отношений в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 98-94. ISSN 1810-309X.
704 МЕДВЕДЕНКО, Ю., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Порядок внедрения защиты уязвимых (биометрических) персональных данных субъектами хозяйствования на примере украинских предприятий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 95-91. ISSN 1810-309X.
705 MEHDIYEV, M., Академия Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Azerbaijan Contractual problems of „production sharing agreements” and „host governmental agreements” in oil and gas sphere in the Republic of Azerbaijan (on the example of shah deniz gas value chain project). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 37-34. ISSN 1810-309X.
706 МЕЛЯН, Н., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Понятие принципов правового регулирования публичных фондов социального назначения в Украине в условиях современных преобразований. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 77-74. ISSN 1810-309X.
707 МЕЛИХОВА, Ю., Академия адвокатуры Украины, Ucraina Актуальные проблемы осуществления права адвоката на обращение с адвокатским запросом. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 68-65. ISSN 1810-309X.
708 МЕЛЬНИЧЕНКО, Б., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Пути усовершенствования административно-правового обеспечения деятельности органов публичного управления на основе зарубежного опыта. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 100-98. ISSN 1810-309X.
709 МЕЛЬНИК, Я., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Антропологические измерения гражданского процессуального права как концепт его безопасности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 111-104. ISSN 1810-309X.
710 МЕЛЬНИК, И., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Правовая природа и понятие договора потребительского кредитования. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 68-64. ISSN 1810-309X.
711 MELNIK, P., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Criminal-law counteraction of criminality in Ukraine during 1960th. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 76-73. ISSN 1810-309X.
712 МЕНЯЙЛО, Н., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Организованная преступность и смежные виды преступности: современные научные взгляды в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 44-40. ISSN 1810-309X.
713 МЕНСО, И., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Свободное использование объектов авторского права электронными библиотеками. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 51-48. ISSN 1810-309X.
714 МЯГКИХ, А., Национальный горный университет МОНУ, Ucraina Иван Франко: социал-демократическое трактование прав женщины в Украине конца ХІХ – начала вв.. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 37-33. ISSN 1810-309X.
715 МИХАЙЛЕНКО, Д., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Ограничивает ли норма о незаконном обогащении права человека в Украине?. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 56-52. ISSN 1810-309X.
716 МИХАЛЬЧЕНКО, А., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Виды коррупции: особенности отечественной и мировой практики. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 83-79. ISSN 1810-309X.
717 МИХНЕВИЧ, Л., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Становление интегрированного экономико-юридического образования в Харьковском коммерческом институте (1912-1920 гг.). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 80-76. ISSN 1810-309X.
718 МИКИТЮК, Н., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Этапы противодействия и профилактики правонарушений против органов государственной власти. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 84-80. ISSN 1810-309X.
719 МИКОЛАЙЧУК, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовое обеспечение статуса работников, совмещающих работу с обучением: опыт зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 80-77. ISSN 1810-309X.
720 МИКОЛЕНКО, А., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Метод правового регулирования и функции административно-деликтного права. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 133-129. ISSN 1810-309X.
721 MILOVSKA, N., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina The insurance service as an object of civil rights. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 98-94. ISSN 1810-309X.
722 МИНАЕВА, О., Харьковский апелляционный административный суд, Ucraina Согласование интересов участников процедур разрешения налоговых споров. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 92-89. ISSN 1810-309X.
723 МИНЧЕНКО, О., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Герменевтика как философско-правовая основа юридической лингвистики. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 101-97. ISSN 1810-309X.
724 МИНЕВИЧ, Е., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Роль юридической техники в предупреждении и исправлении юридических ошибок: теоретико-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 84-81. ISSN 1810-309X.
725 МИРОШНИЧЕНКО, А., Институт права им. В. Сташиса Классический частный университет, Ucraina Потерпевшие от преступлений, совершенных на почве мести сотрудникам правоохранительных органов и суда. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 93-91. ISSN 1810-309X.
726 МИРОШНИЧЕНКО, Ю., Мариупольский государственный университет, Ucraina О роли суда в состязании сторон уголовного процесса. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 98-95. ISSN 1810-309X.
727 MÎSAK, E., Винницкий социально-экономический институт Открытого международного университета развития человека «Украина», Ucraina Международно-правовая ответственность: теоретико -правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 127-123. ISSN 1810-309X.
728 МИЩЕНКО , Э., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Деятельное раскаяние в системе уголовного законодательства постсоветских стран. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 89-85. ISSN 1810-309X.
729 МИЩЕНКО, Л., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Финансово-правовая ответственность как средство соблюдения законности в финансовых правоотношениях. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 102-99. ISSN 1810-309X.
730 MISCHISHIN, N., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Evaluation of the effectiveness of counteraction organized crime and corruption. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 102-99. ISSN 1810-309X.
731 МИЩУК, И., Национальный университет водного хозяйства и природоиспользования, Ucraina Коммерциализация при донорстве органов и тканей человека: проблема современности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 111-108. ISSN 1810-309X.
732 МИШЕГЛИНА, В., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Роль юридических символов в контексте психологической школы права. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 105-101. ISSN 1810-309X.
733 МИТИЧ, С., Национальная полиция Украины, Ucraina Признаки смежности составов преступлений, которые совершаются в сфере производства и обращения лекарственных средств (ст. ст. 321-1, 321-2, 305 Уголовного кодекса Украины). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 88-84. ISSN 1810-309X.
734 МИТНИК, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Порядок создания научных парков как субъектов правоотношений интеллектуальной собственности по законодательству Турции, Японии. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 60-57. ISSN 1810-309X.
735 MOCHKOV, O., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Innovative methods of territorial communities development. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 101-96. ISSN 1810-309X.
736 МОХОНЬКО, Е., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Состязательность и диспозитивность как движущие основы уголовного процессуального законодательства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 118-116. ISSN 1810-309X.
737 МОИСЕЕНКО, Ю., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Защита субъективных гражданских прав сторон договора банковского вклада в судебной практике . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 73-70. ISSN 1810-309X.
738 MOISEYENKO, L., Донецкий национальный технический университет, Ucraina The problems of realization of freedom conscience and freedom of religions in the occupied territories in the east of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 107-103. ISSN 1810-309X.
739 МОКРЯК, М., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Взаимодействие сети Интернет и преступности: криминологический аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 115-112. ISSN 1810-309X.
740 МОЛЧАНОВ, Р., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Меры полицейского воздействия в новом законодательстве Украины о полиции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 83-81. ISSN 1810-309X.
741 МОЛЧАНОВА, Ю., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Институт местного референдума: опыт зарубежных стран, перспективы для Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 65-62. ISSN 1810-309X.
742 MOLDOVEANU, B., Universitatea "Transilvania" din Braşov, România Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 53-51. ISSN 1810-309X.
743 МОЛОКАНОВА, В., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Методологические основы программного управления охраной окружающей среды в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 96-93. ISSN 1810-309X.
744 МОРОЗ, С., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Формы деятельности подразделений правовой работы государственной фискальной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 100-97. ISSN 1810-309X.
745 МОРЩАГИНА, Н., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовое обеспечение организационно-хозяйственного воздействия на рынок фармацевтических изделий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 74-70. ISSN 1810-309X.
746 МОСКАЛЕНКО, Е., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Правовые формы субъективных возможностей, возникающих в связи с лицензированием прав интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 116-112. ISSN 1810-309X.
747 МОСКАЛЕНКО, С., Национальный авиационный университет, Ucraina Компаративный анализ законодательства в сфере регулирования гражданской авиации стран Европейского Союза и авиационного законодательства Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 115-112. ISSN 1810-309X.
748 МОСТОВЕНКО, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Декларация о выборе врача первичной медицинской помощи: договор о  предоставлении медицинской помощи или заявление о намерении получать медицинские услуги?. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 70-66. ISSN 1810-309X.
749 МОТКОВА, О., Верховная Рада Украины, Ucraina К вопросу применения Европейским судом по правам человека норм конвенции о защите прав человека и основных свобод. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 109-105. ISSN 1810-309X.
750 МОВЧАН, Р., Донецкий Национальный Университет, Ucraina Уголовно-правовая охрана земельных ресурсов в Украине по законодательству Российского феодального государства (ХV – начало ХІХ века). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 95-92. ISSN 1810-309X.
751 МОЗОЛЬ, С., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Параметры национальной модели обеспечения криминологической безопасности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 62-59. ISSN 1810-309X.
752 МУХАМЕДЖАНОВА, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Преступления против населения в районе военных действий: опыт сравнительного анализа уголовно-правового запрета. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 105-102. ISSN 1810-309X.
753 МУНЬКО, А., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Функции и принципы деятельности органов местного самоуправления по управлению местными финансами. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 49-44. ISSN 1810-309X.
754 МУРТИЩЕВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Сравнительно-правовой анализ источников правового регулирования конституционно-правовой ответственности правительства в странах-членах Европейского Союза и в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 103-99. ISSN 1810-309X.
755 МУРЗИНА, Т., Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Реформа местного самоуправления: опыт Швейцарии для Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 110-105. ISSN 1810-309X.
756 MUŞAK, N., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Legal aspects of the accession of third countries to the schengen area  . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 119-115. ISSN 1810-309X.
757 MUŞENOK, V., Киевский Торгово- экономический институт, Ucraina Теоретико -правовые основы формирования инвестиционной составляющей налогового законодательства Украины  . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 122-119. ISSN 1810-309X.
758 MUSHAK, N., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Local border trafficagreements as legal instrument for the liberalization of the visa regime between Ukraine and the European Union. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 109-106. ISSN 1810-309X.
759 МУЗЫЧЕНКО, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Проблемы совершенствования процессуальной формы производства обыска жилища или иного владения лица. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 83-81. ISSN 1810-309X.
760 NADON, O., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Financial safety in Ukraine: concept and legal foundation. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 121-118. ISSN 1810-309X.
761 NAKONECHNA, G., Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Ucraina Ways of improving the administration of taxes and levies in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 50-47. ISSN 1810-309X.
762 NALIVAYKO, L., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina, ROMANOV, M., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Concept and the essence of the constitutional and legal status of internal transfer person. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 89-85. ISSN 1810-309X.
763 НАЛУЦИШИН, В., Хмельницкий национальный университет, Ucraina Онтологические предпосылки социального порядка: философско-правовое измерение. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 72-69. ISSN 1810-309X.
764 НАНЬЕВА, М., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Виды трудового договора по законодательству Украины и Республики Молдовы . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 51-48. ISSN 1810-309X.
765 НАШИНЕЦ-НАУМОВА, А., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina Содержание административно-правовых мер защиты служебной информации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 114-110. ISSN 1810-309X.
766 НАСТАСИЙЧУК, А., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Определение юриспруденции оценок Карлом Ларенцом: юридический силлогизм, субсумция, правоположение. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 99-95. ISSN 1810-309X.
767 НАСТЕНКО, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Правовые вопросы организации публичного финансового контроля за субъектами хозяйствования в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 77-73. ISSN 1810-309X.
768 НАВРОЦКАЯ, Ю., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Юридическая природа споров, которые смогут рассматриваться альтернативно государственному правосудию. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 107-103. ISSN 1810-309X.
769 НАВРОЦКИЙ, А., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Уполномоченный по правам ребенка как институция обеспечения защиты прав ребенка: зарубежный опыт и перспективы внедрения в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 84-80. ISSN 1810-309X.
770 НАЗАР, Ю., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Основания и порядок возвращения бюджетных средств в соответствующий бюджет. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 60-57. ISSN 1810-309X.
771 NEGODA, E., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Правовое регулирование алиментных обязательств родителей по содержанию детей по семейному законодательству Украины и Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 131-127. ISSN 1810-309X.
772 НЕГРИЧ, Н., Частное высшее учебное заведение «Европейский университет», Ucraina Некоторые особенности начального этапа расследования ложного сообщения об угрозе взрыва. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 93-90. ISSN 1810-309X.
773 NEGRILA, C., Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), Bucuresti, România Dreptul fundamental la muncă - locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele: munca la domiciliu şi telemunca. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 46-43. ISSN 1810-309X.
774 НЕСТЕРОВА, Н., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Некоторые аспекты понимания сущности понятия «рациональное природопользование». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 63-60. ISSN 1810-309X.
775 НИКОЛЕНКО, Л., Мариупольский государственный университет, Ucraina Реализация принципа состязательности в хозяйственном судопроизводстве Украины . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 77-74. ISSN 1810-309X.
776 НИЯЗОВ, Х., Institute on Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Azerbaijan Право на информацию и свобода информации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 88-84. ISSN 1810-309X.
777 НИКИТИНА, А., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Сроки в институте освобождения от уголовной ответственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 79-75. ISSN 1810-309X.
778 НИКОЛАЙЧУК, Г., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Формы реализации прокурором своих полномочий в судебном производстве и их классификация. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 119-116. ISSN 1810-309X.
779 НИКУЛИН, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Некоторые вопросы адаптации действующего законодательства Украины к законодательству Европейского Союза о рекламе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 41-37. ISSN 1810-309X.
780 НОСИКОВ, Д., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Нормативно-правовая основа реализации фискальной функции государства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 69-65. ISSN 1810-309X.
781 НОВАК, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Принципы делегирования органам местного самоуправления отдельных полномочий органов исполнительной власти в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 119-115. ISSN 1810-309X.
782 НОВИКОВА, Н., Хозяйственный суд Харьковской области, Ucraina Специальные признаки показаний свидетеля в гражданском процессе. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 104-100. ISSN 1810-309X.
783 NOVITSKAYA, M., Сумский Государственный Университет, Ucraina The comparative characteristics of legislation in the field of transplantation of organs and tissues in Ukraine and the Republic of Belarus.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 93-88. ISSN 1810-309X.
784 НОВИЦКАЯ, Н., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Исторический анализ правового обеспечения защиты общественной морали. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 124-120. ISSN 1810-309X.
785 NOVOKHATSKA, Y., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Professional (educational) level as an object of property rights of spouses. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 86-84. ISSN 1810-309X.
786 НОВОСАД, Ю., Прокуратура Волынской области, Ucraina О некоторых потенциальных возможностях прокуратуры, связанных с выявлением, устранением и блокировкой причин и условий преступности в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 94-91. ISSN 1810-309X.
787 НУДЖЕЙДАТ, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Криминалистическая характеристика изнасилований. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 87-83. ISSN 1810-309X.
788 ОБОЛЕНСКАЯ, С., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina О законодательном обеспечении производства биотоплива сельскохозяйственными товаропроизводителями в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 85-81. ISSN 1810-309X.
789 ОЧКУРЕНКО, С., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Финансовое право как фундаментальная отрасль права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 86-83. ISSN 1810-309X.
790 ОДАРЮК, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Особенности процедуры приватизации земельного участка. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 131-127. ISSN 1810-309X.
791 ОЛЕЙНИК, А., Донецкий университет экономики и права, Ucraina Правовая природа залога в налоговых отношениях (налогового залога): сравнительная характеристика законодательства Украины и Республики Беларусь . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 80-77. ISSN 1810-309X.
792 ОЛЕЙНИК, У., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Развитие понимания права на свободу мысли, совести и религии в философии Античности и Средневековья. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 98-94. ISSN 1810-309X.
793 ОЛЬХОВСКАЯ, М., Академия адвокатуры Украины, Ucraina Практическая реализация права стороны защиты на апелляционное обжалование определения следственного судьи о содержании под стражей подозреваемого согласно Уголовно- процессуальному кодексу Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 101-98. ISSN 1810-309X.
794 ОЛЬШАНЕЦКИЙ, И., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Деятельность органов прокуратуры в сфере надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 73-69. ISSN 1810-309X.
795 ОЛИШЕВСКИЙ, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Социально вредные и общественно опасные последствия распространение информации, содержащей пропаганду войны. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 48-45. ISSN 1810-309X.
796 ОМАРОВ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Хозяйственно-правовая политика государства относительно малого бизнеса в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 101-95. ISSN 1810-309X.
797 ОМАРОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Включение Украины в число государств-учредителей ООН: исторический аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 98-93. ISSN 1810-309X.
798 ОНОПРИЕНКО, С., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Развитие положений о роли информационной культуры в законодательстве Украины о культуре. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 92-89. ISSN 1810-309X.
799 ОПАНАСЕНКО, Н., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Тактика осмотра объектов жилищного строительства при расследовании мошенничества. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 102-99. ISSN 1810-309X.
800 ОРЛИК, Д., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Доказывание прокурором оснований проведения следственных (розыскных) действий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 56-53. ISSN 1810-309X.
801 ORLIV, M., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Реформирование системы повышения квалификации государственных служащих в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 135-132. ISSN 1810-309X.
802 ОРЛОВ, Ю., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Политические преступления в международно-правовом измерении: криминологический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 73-69. ISSN 1810-309X.
803 ОСИНСКАЯ, О., КУОЗ «Харьковская городская клиническая больница № 2 имени профессора А.А. Шалимова», Ucraina Международный опыт по компенсации вреда потерпевшим от преступлений за счет государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 96-92. ISSN 1810-309X.
804 ОШКАДЕРОВ, И., Мариупольский государственный университет, Ucraina Социальное, правовое государство как форма реализации прав человека. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 64-61. ISSN 1810-309X.
805 ОСТАФИЙЧУК, Г., Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“, Ucraina Пробелы применения уголовно-процессуальных норм. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 57-54. ISSN 1810-309X.
806 ОСТАПЧУК, О., Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени Ф. Г. Бурчака, Ucraina Регулирование пролонгации договора аренды недвижимого имущества. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 105-101. ISSN 1810-309X.
807 ОВЕРЧЕНКО, Д., Главное управление Национальной полиции в Одесской области, Ucraina Функционально- деятельностные компоненты превентивной деятельности органов Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 91-88. ISSN 1810-309X.
808 ОВСЯННИКОВА, О., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Формирование общественного мнения о судебной власти в Украине средствами массовой информации: пути эффективной коммуникации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 114-110. ISSN 1810-309X.
809 ОЗАРОВСКАЯ, А., Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Нормативно-правовое обеспечение качества в государственном управлении: украинский опыт. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 113-110. ISSN 1810-309X.
810 ПАДАЛКА, А., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina Концептуальные основы противодействия организованной преступности в налоговой сфере. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 76-73. ISSN 1810-309X.
811 ПАХОЛЮК, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Противодействие незаконной деятельности компаний, администрирующих финансовые активы для приобретения товаров в группах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 86-82. ISSN 1810-309X.
812 ПАХОМОВА, А., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Правовые аспекты реформирования аграрной науки Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 125-122. ISSN 1810-309X.
813 PAKHOMOVA, M., Донецкий государственный университет управления, Ucraina State administration of professional growth of pedagogical employees in foreign countries: experience for Ukraine. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 129-126. ISSN 1810-309X.
814 PAYDA, Y., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Historical and philosophical aspects of the interaction of the state, society and church. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 102-98. ISSN 1810-309X.
815 ПАКЛИНА, Т., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Институт «убийство по неосторожности» в украинской правовой традиции: юридико-психологический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 84-80. ISSN 1810-309X.
816 ПАЛАМАРЧУК, И., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Правовое регулирование некоторых видов публичного имущества при его использовании Национальной полицией Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 133-129. ISSN 1810-309X.
817 PALAMARCIUK, V., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Правовой режим территориальных границ как один из ключевых элементов целостности государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 147-144. ISSN 1810-309X.
818 ПАЛЮХ, Л., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Уголовная ответственность за преступления против правосудия в странах романо-германской правовой семьи. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 117-114. ISSN 1810-309X.
819 ПАЛИЮК, В., Апелляционный суд Николаевской области , Ucraina Взаимоотношение Бога и людей в христианстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 96-92. ISSN 1810-309X.
820 ПАМПУРА, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Трансформация правосознания как фактор развития правовой системы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 136-133. ISSN 1810-309X.
821 ПАНЧЕНЯ, Д., Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, Belarus Отдельные способы повышения эффективности деятельности специалиста при работе с текстильными волокнами на месте происшествия. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 54-51. ISSN 1810-309X.
822 ПАНЧЕНКО, С., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Срок действия договора в классификации гражданско-правовых сроков по их назначению. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 45-42. ISSN 1810-309X.
823 ПАНФИЛОВА, Ю., Киевский международный университет, Ucraina Международно-правовая охрана человеческой жизни на море. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 137-134. ISSN 1810-309X.
824 PANKOVA, Z., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Классификация административных услуг в сфере экономики. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 150-148. ISSN 1810-309X.
825 ПАНОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina К вопросу о порядке признания доказательств недопустимыми в уголовном производстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 133-129. ISSN 1810-309X.
826 ПАНОВА, А., Запорожский национальный университет, Ucraina Принцип официального выяснения всех обстоятельств по делу как основание вмешательства административного суда в усмотрение субъектов публичной администрации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 89-87. ISSN 1810-309X.
827 ПАНОВА, О., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Принципы административно-правового обеспечения публичной безопасности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 121-118. ISSN 1810-309X.
828 ПАПУША, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Общественный контроль деятельности государственных служащих. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 117-113. ISSN 1810-309X.
829 PARKHOMENKO, M., Krasnoarmeysk industrial institute “Donetsk National technical University”, Ucraina, SUKHOBRUS, L., Krasnoarmeysk industrial institute “Donetsk National technical University”, Ucraina Present problems in statutory regulation of higher education in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 60-57. ISSN 1810-309X.
830 ПАШИНСКИЙ, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Гражданское общество как субъект обеспечения обороны государства: современный опыт Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 76-71. ISSN 1810-309X.
831 ПАСТУХ, А., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Перспективы изменения законодательства Украины в сфере выращивания энергетических культур для производства биотоплива. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 104-100. ISSN 1810-309X.
832 ПАСТУХ, И., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Запрет осуществления публичными служащими оплачиваемой деятельности: теория и практика. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 141-137. ISSN 1810-309X.
833 ПАТИНКА, Ю., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Проблемы правового регулирования отношений по купле-продаже товаров и дистанционного договора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 107-104. ISSN 1810-309X.
834 ПАТЛАЧУК, А., Краматорский экономико-гуманитарный институт (КЭГИ), Ucraina Юридическая техника закона «Об охране окружающей среды» 1993 г. Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 136-131. ISSN 1810-309X.
835 ПАТРЕЛЮК, Д., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Определение субъектов противодействия уголовному преследованию . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 111-108. ISSN 1810-309X.
836 ПАВЛЕНКО, И., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Пределы уголовно-правовой охраны жизни человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 128-125. ISSN 1810-309X.
837 ПАВЛЮК, А., Черновицкий окружной административный суд, Ucraina Формально-модальное конституирование материально-правового абсолютного возражения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 77-73. ISSN 1810-309X.
838 ПАВЛОВА, Н., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Относительно необходимости толкования некоторых терминов и сроков при разрешении вопроса о задержании лица. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 117-114. ISSN 1810-309X.
839 ПЧЕЛИН, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Сущность материально- финансового обеспечения административного судопроизводства Украины . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 117-113. ISSN 1810-309X.
840 ПЯТКОВА, К., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Классификация административных правонарушений, совершаемых медицинскими работниками: теоретический аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 112-108. ISSN 1810-309X.
841 ПЕРЕПЕЛИЦА, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Финансовый мониторинг в Украине и зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 98-94. ISSN 1810-309X.
842 ПЕРЕСТЮК, Н., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina Фидуция и траст: опыт Швейцарии, Франции и Люксембурга. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 129-123. ISSN 1810-309X.
843 ПЕРЕТЯТКО, Г., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Некоторые теоретические правовые аспекты исследования влияния морали на правоприменение в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 81-77. ISSN 1810-309X.
844 ПЕРЛИН, С., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Перспективы совершенствования технико-криминалистических средств, используемых работниками Экспертной службы МВД Украины при осмотре места происшествия. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 68-64. ISSN 1810-309X.
845 ПЕРОВ, А., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Совершенствование процедуры подготовки кадров в сфере государственной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 94-90. ISSN 1810-309X.
846 PETRENKO, A., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina As to the relations between the parties in arbitration proceedings. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 81-77. ISSN 1810-309X.
847 PETRISHINA, M., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina, PETRISHIN, O., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Powers of local self-government bodies in the field of ensuring national economic security:innovative component. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 134-130. ISSN 1810-309X.
848 PETROYE, O., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina, VASILYEV, V., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Improvement of the system of monitoring of the state migration policy in the conditions of decentralization of power in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 65-61. ISSN 1810-309X.
849 ПЕТРОФАНОВА, К., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Гражданско-правовая характеристика субъектов правоотношений, вытекающих из использования электронных денег. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 41-37. ISSN 1810-309X.
850 ПЕТРОВСКИЙ, А., Национальный университет водного хозяйства и природоиспользования, Ucraina Зарубежный опыт формирования информационного пространства в системе правоохранительных органов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 118-114. ISSN 1810-309X.
851 ПЯТКОВ, П., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Частные лица как исключительная категория потребителей административных услуг в сфере градостроительства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 88-85. ISSN 1810-309X.
852 ПИЧКО, Р., Национальная академия наук Украины, Ucraina Совершенствование некоторых аспектов правовой охраны интеллектуальной собственности посредством привлечения института страхования. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 80-76. ISSN 1810-309X.
853 ПИДКОВА, И., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina «Парад суверенитетов» историко-правовые аспекты принятия декларации о государственном суверенитете Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 134-130. ISSN 1810-309X.
854 ПИГАРЕВА, Г., Мариупольский государственный университет, Ucraina Нормы международного прецедентного права: толкование и перспективы в хозяйственном судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 108-105. ISSN 1810-309X.
855 ПЫЛАЕВА, В., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Система принципов деятельности органов исполнительной власти в Украине: проблемы правового закрепления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 91-87. ISSN 1810-309X.
856 ПИЛИПЕНКО, И., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Структура общественных отношений, составляющих объект самоуправства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 137-133. ISSN 1810-309X.
857 ПИРОГА, И., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Равновесные рыночные цены: способ установления и применения для предотвращения налоговой оптимизации. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 145-141. ISSN 1810-309X.
858 ПЫРТКО, М., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Экономические реформы императрицы Марии Терезии (1740–1780 гг.). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 93-88. ISSN 1810-309X.
859 ПИЩИДА, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с использованием публичного имущества в зарубежных странах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 69-65. ISSN 1810-309X.
860 ПИТОМЕЦ, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Некоторые теоретические вопросы участия адвоката на стадии досудебного расследования. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 87-82. ISSN 1810-309X.
861 ПИВОВАР, Д., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Проблематика использования типовых договоров и состояние ее исследования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 115-112. ISSN 1810-309X.
862 ПЛАШОВЕЦКИЙ, А., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina История развития законодательства о возрасте потерпевших от преступлений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 81-77. ISSN 1810-309X.
863 ПЛАТОНЕНКО, А., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Правовые запреты и ограничения. Их взаимосвязь, соотношение, общие и отличные правовые черты. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 106-102. ISSN 1810-309X.
864 ПЛЕНЮК, М., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Гражданско-правовой договор в научной картине права. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 61-57. ISSN 1810-309X.
865 PLETENEŢ, V., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Особенности диагностики проя влений противодействия расследованию. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 154-151. ISSN 1810-309X.
866 ПЛИШ, М., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina О проблемах реализации судами принципа верховенства права (на примере Высшего административного суда Украины). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 91-87. ISSN 1810-309X.
867 ПЛОТНИКОВА, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Налоговые поступления местных бюджетов как основание финансовой децентрализации регионов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 85-82. ISSN 1810-309X.
868 ПОЧАНСКАЯ, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Функции субъектов обеспечения прав лиц, осуждённых к лишению свободы в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 154-150. ISSN 1810-309X.
869 ПОЧТОВАЯ, Е., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Особенности проведения осмотра места происшествия в условиях риска инфицирования туберкулезом или ВИЧ/СПИДом. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 112-109. ISSN 1810-309X.
870 ПОДДУБНАЯ, Д., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Правовое регулирование места реализации органической сельскохозяйственной продукции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 59-55. ISSN 1810-309X.
871 PODGORODINSKII, V., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Честь и достоинство как квалифицирующие и привилегированные признаки составов преступлений в законодательстве некоторых государств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 158-154. ISSN 1810-309X.
872 PODOLYAK, S., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Contract liability in commercial relations in english-american and Ukrainian legal systems.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 58-55. ISSN 1810-309X.
873 ПОДПОЛУХО, M., Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, Belarus Особенности идентификационного исследования почерковых объектов по их изображениям в копиях документов. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 56-54. ISSN 1810-309X.
874 ПОГАРЧЕНКО, Т., Национальная Академия Управления, Ucraina Отдельные детерминанты преступлений, связанных с нарушением основных социальных гарантий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 97-94. ISSN 1810-309X.
875 ПОГРЕБНЯК, Е., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Роль конвенций Международной организации труда как источников трудового права. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 55-52. ISSN 1810-309X.
876 ПОЖИДАЕВА, М., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Правовое обеспечение безопасности платежей как гарантия бесперебойного функционирования платежных систем. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 79-76. ISSN 1810-309X.
877 ПОКАЧАЛОВА, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Особенности унификации и гармонизации законодательства в сфере обеспечения обязательств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 100-97. ISSN 1810-309X.
878 ПОКЛАД, А., Запорожский национальный университет, Ucraina Зарубежный опыт реализации отдельных форм общественного контроля за деятельностью полиции и пути его осуществления в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 90-86. ISSN 1810-309X.
879 ПОКЛОНСКАЯ, О., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Право журналистов на доступ к публичной информации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 71-66. ISSN 1810-309X.
880 ПОЛАТАЙКО, И., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina Становление правовой идеологии Англии в пределах англо-американской правовой семьи. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 121-118. ISSN 1810-309X.
881 ПОЛЯХ, Н., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Особенности реализации в административном судопроизводстве Украины европейских стандартов в сфере права на свободные выборы  . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 105-101. ISSN 1810-309X.
882 ПОЛЯКОВА, К., Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Ucraina Органы местного самоуправления как участники имущественно-хозяйственных отношений. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 84-81. ISSN 1810-309X.
883 ПОЛЯНСКАЯ, В., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Международные механизмы противодействия транснациональной организованной экономической преступности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 143-140. ISSN 1810-309X.
884 ПОЛИЩАК, Н., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Определение размера и возмещения расходов, связанных с привлечением потерпевших, свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 50-46. ISSN 1810-309X.
885 ПОЛИЩУК, М., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Вопросы сервитутов в римском праве и современном законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 81-77. ISSN 1810-309X.
886 POLIŞCIUK, O., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования проверки сведений об уголовных правонарушениях в начале досудебного расследования,. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 162-158. ISSN 1810-309X.
887 ПОЛИЩУК, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Правовой режим промышленного садоводства в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 88-84. ISSN 1810-309X.
888 ПОЛИТАНСКИЙ, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Доктрина понятия электронного управления. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 101-98. ISSN 1810-309X.
889 POLIUK, Y., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Subjects of the right to appeal to the court for protection of violated, unrecognised or disputed rights: general theoretical and law enforcement approach. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 126-122. ISSN 1810-309X.
890 ПОЛЮЛЯХ, Р., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Зарубежные модели государственного управления электронной медициной. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 126-122. ISSN 1810-309X.
891 ПОЛИВАНОВА, И., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Интеграция криминалистики и психологии в тактике отдельных следственных действий. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 83-80. ISSN 1810-309X.
892 ПОНОМАРЕНКО, О., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina Понятие алиментного договора и его место в системе частноправовых договоров. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 109-106. ISSN 1810-309X.
893 ПОПКО, Є., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina Промежуточные итоги рамочной программы сотрудничества Совета Европы и Европейского Союза для Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 72-69. ISSN 1810-309X.
894 ПОПОВ, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Международные договоры Украины – основы формирования административной правосубъектности моряка. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 88-85. ISSN 1810-309X.
895 ПОПОВ, Р., Запорожский национальный университет, Ucraina Особенности и виды содержания встречного административного иска. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 63-60. ISSN 1810-309X.
896 ПОПОВА, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Ответственность за преступные посягательства, предусмотренные статьями 239 и 2391 Уголовного кодекса Украины . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 148-144. ISSN 1810-309X.
897 ПОПОВА, Л., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Ucraina Документальный финансовый контроль как форма противодействия экономической преступности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 150-146. ISSN 1810-309X.
898 ПОПОВИЧ, Н., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов государственной санитарно-эпидемиологической службы в сфере обращения с отходами. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 106-103. ISSN 1810-309X.
899 POPOVYCH, I., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina General description of the governance institutions in the agricultural sector of European Union. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 123-120. ISSN 1810-309X.
900 ПОЦЕЛУЙКО, В., Запорожский национальный университет, Ucraina Проблемные аспекты применения уголовно-процессуального и административного ограничения пользования специальным правом. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 87-84. ISSN 1810-309X.
901 ПРЯМИЦЫН, В., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Право на высшее образование как основа развития современного государства и общества. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 130-127. ISSN 1810-309X.
902 ПРИЖБИЛО, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Импульсивные преступления и психические состояния лиц, провоцирующие их совершение. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 94-90. ISSN 1810-309X.
903 ПРИПУТЕНЬ, Д., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Особенности реализации международно-правовых стандартов в зарубежных странах относительно применения мер принуждения в служебном праве, не связанные с юридической ответственностью.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 140-137. ISSN 1810-309X.
904 ПРИСЯЖНЮК, И., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Проблемы реализации принципа неприкосновенности жилища и другого владения лица в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 141-138. ISSN 1810-309X.
905 ПРИСТАЙКО, Е., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Структурная организация и функции подразделений по борьбе с бандитизмом в общей системе НКВД – НКГБ, МВД – МГБ УССР (1941–1950 гг.). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 153-149. ISSN 1810-309X.
906 ПРИСТАЙКО, В., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Сущность антикризисного управления в условиях чрезвычайного положения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 131-127. ISSN 1810-309X.
907 ПРИТУП, Е., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Пути усовершенствования государственной культурной политики на региональном уровне. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 77-73. ISSN 1810-309X.
908 ПРОКОП, Н., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Митрополит Андрей Шептицкий о духовных и правовых основах государств «неисторических» славянских народов . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 88-84. ISSN 1810-309X.
909 ПРОКОПЕНКО, В., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Нормативно-правовое регулирование перевозок в международном автомобильном сообщении: таможенный аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 89-85. ISSN 1810-309X.
910 ПРОСКУРНЯК, О., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Рост социального престижа современной юридической профессии: сравнительно-правовое исследование . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 85-82. ISSN 1810-309X.
911 ПРУДИУС, Л., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Развитие социального диалога на государственной службе в условиях ее модернизации: правовые аспекты. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 67-63. ISSN 1810-309X.
912 PUCHKOVSKA, I., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Protection nature of the ways of ensuring implementation of obligations. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 54-50. ISSN 1810-309X.
913 ПУГАЧ, А., Институт публичного права, Ucraina Особенности регламентации личного досмотра в украине и опыт зарубежного моделирования. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 110-106. ISSN 1810-309X.
914 ПУЛЬ, С., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Понятие иска как универсального инструмента защиты гражданских прав. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 112-109. ISSN 1810-309X.
915 ПУШКАР, О., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Смешанная форма вины по законодательству постсоветских стран. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 131-127. ISSN 1810-309X.
916 PUZIREOV, M., Государственная пенитенциарная служба Украины Академии Государственной пенитенциарной службы, Ucraina Правовая основа и принципы исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок в Швейцарии. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 101-98. ISSN 1810-309X.
917 РАДЧЕНКО, Л., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Формальные условия заключения брака в иностранных правопорядках. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 75-72. ISSN 1810-309X.
918 РАГИМОВ, Ф., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Современные проблемы формирования основ регионального управления в Украине: административно-правовой аспект концепции устойчивого развития. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 133-130. ISSN 1810-309X.
919 РАЙНИН, И., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Административно-организационное обеспечение конкурентоспособности субъектов хозяйствования в условиях глобализации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 92-89. ISSN 1810-309X.
920 RAK, S., Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Ucraina The official negligence: comparative and legal analysis of legislation of Ukraine, the Republic of Moldova and the Republic of Latvia. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 139-135. ISSN 1810-309X.
921 РАСКАЛЕЙ, М., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina Экологические аспекты международного воздушного права (часть І). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 58-55. ISSN 1810-309X.
922 RASSOKHA, K., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Implementation of experience of establishment and operation of anti-corruption prosecutor’s offices in Europe. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 91-88. ISSN 1810-309X.
923 РЯБЧЕНКО, Ю., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina Проблематика определения категорий «субъект права», «участник судебного процесса» в национальной правовой доктрине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 96-91. ISSN 1810-309X.
924 РЯБЧУК, С., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Криминологическая характеристика личности преступника, который занимается игорным бизнесом. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 73-69. ISSN 1810-309X.
925 РЯДИНСКИЙ, Е., Национальная полиция Украины, Ucraina Правовой механизм акцизного налога с операций по реализации субъектами розничной торговли алкогольных напитков, произведенных на территории Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 89-86. ISSN 1810-309X.
926 РЕБРИШ, Б., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Теоретические аспекты правового регулирования недобросовестной конкуренции в международном частном праве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 99-94. ISSN 1810-309X.
927 РЕМЕНЯК, О., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Децентрализация публичной власти в украинской правовой мысли новейшего времени. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 137-134. ISSN 1810-309X.
928 РЕНЁВ, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Справедливость как базовая конституционная ценность. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 94-91. ISSN 1810-309X.
929 РЕШОТА, В., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Судебное применение актов местных органов исполнительной власти как источников административного права. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 83-80. ISSN 1810-309X.
930 РЕВА, Р., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina К вопросу о юридической природе правовых позиций Конституционного Суда Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 119-116. ISSN 1810-309X.
931 РЕВЕНКО, О., Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Ucraina Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной добычи угля. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 135-131. ISSN 1810-309X.
932 РЕВУЦКАЯ, И., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Зарегистрированное партнерство как основание создания семьи в законодательстве стран-членов Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 105-102. ISSN 1810-309X.
933 РЕЗНИК, О., Сумский Государственный Университет, Ucraina Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности Украины, которая охраняет финансовую систему Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 95-92. ISSN 1810-309X.
934 РЫЖЕНКО, А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Зарубежный опыт правового регулирования налогового контроля по критериям риска в деятельности налогоплательщика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 56-53. ISSN 1810-309X.
935 РИШКО, М., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Проблемы и перспективы развития pro bono в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 157-153. ISSN 1810-309X.
936 РОДИК, О., Академия труда, социальных отношений и туризма, Ucraina Исторические аспекты становления и развития законодательного обеспечения охраны почв на территории Украины до 1990 года. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 127-121. ISSN 1810-309X.
937 РОГАЛЬСКАЯ, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina, ЛЕШАН, Д., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Правомерное ограничение свободы и личной неприкосновенности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 108-105. ISSN 1810-309X.
938 РОЙ, О., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Европейские модели обжалования правовых актов и предложения для Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 97-93. ISSN 1810-309X.
939 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, И., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Механизмы гражданского контроля за деятельностью государственных органов. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 111-108. ISSN 1810-309X.
940 РОМАНЕНКО, Л., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Сравнительный анализ законов Молдовы и Украины «О физической культуре и спорте». Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 114-110. ISSN 1810-309X.
941 РОМАНЮК, К., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Уголовная ответственность за незаконное проведение аборта в законодательстве отдельных стран: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 139-135. ISSN 1810-309X.
942 РОМАНЮК, У., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Функции института патроната над детьми. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 159-155. ISSN 1810-309X.
943 РОМАНЮК, В., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 136-132. ISSN 1810-309X.
944 ROMANIUK, Y., Верховный суд Украины/Supreme Court of Ukraine, Ucraina The rule of civil law in the civil law system. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 94-89. ISSN 1810-309X.
945 РОМАНОВА, А., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Естественно-правовое становление человека: методологический подход. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 146-142. ISSN 1810-309X.
946 РОМАЩЕНКО, В., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Правовое регулирование информационного общества: деятельность Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 108-104. ISSN 1810-309X.
947 РОСТОВСКАЯ, К., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Общая характеристика административной процедуры формирования государственной антикоррупционной политики в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 115-113. ISSN 1810-309X.
948 РОЗГОН, О., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Сущность и признаки правоотношений между лицами, проживающими одной семьей без регистрации брака: украинский и зарубежный опыт. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 104-100. ISSN 1810-309X.
949 РУДЯГА, И., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Холдинговые отношения и корпоратизация активов Укрзализныци: постановка вопроса. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 112-109. ISSN 1810-309X.
950 РУДЕНКО, Н., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Разграничение внутрихозяйственных и корпоративных отношений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 98-94. ISSN 1810-309X.
951 РУДКОВСКАЯ, М., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Критерии наличия общественной опасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 103-99. ISSN 1810-309X.
952 РУМЯНЦЕВ, Ю., Международный университет бизнеса и права, Ucraina Особенности коррупционных рисков в деятельности муниципальных служащих. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 110-107. ISSN 1810-309X.
953 РУСЕЦКИЙ, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Субъекты организации взаимодействия и координации деятельности правоохранительных органов на региональном уровне. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 114-111. ISSN 1810-309X.
954 РУСОВА, О., Министерство внутренних дел Украины, Ucraina Идентификационное значение орфографических и пунктуационных ошибок в исследовании рукописных записей. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 85-83. ISSN 1810-309X.
955 ШАБЛИЕНКО, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Публичное администрирование электронной коммерции в соответствии с законодательством некоторых стран Азии . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 53-49. ISSN 1810-309X.
956 САГУН, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Виды, формы и методы обеспечения законности в деятельности административных судов Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 65-62. ISSN 1810-309X.
957 ШАЛГУНОВА, С., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Формирование и структура отечественного криминологического учения о личности насильственного преступника. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 145-141. ISSN 1810-309X.
958 САЛМАНОВ, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Актуальные вопросы правового регулирования проведения обыска в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 119-115. ISSN 1810-309X.
959 САЛМАНОВА, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Роль и значение нормативно- правовых актов МВД Украины для правотворческой деятельности Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 122-120. ISSN 1810-309X.
960 САМОЙЛЕНКО, Е., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Типичные способы совершения преступлений, связанных с использованием обстановки киберпространства. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 150-146. ISSN 1810-309X.
961 САМОЙЛЕНКО, Г., Запорожский национальный университет, Ucraina Безопасность перевозок пассажиров как гражданско-правовая категория. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 163-159. ISSN 1810-309X.
962 САМОЙЛОВА, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовая природа гарантийного платежа . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 60-57. ISSN 1810-309X.
963 ШАМРАЙ, Б., Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Ucraina Гарантирование конституционных прав и свобод военнослужащих Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 146-142. ISSN 1810-309X.
964 ШАПОЧКИНА, М., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Алгоритм применения санкций административно-правового режима лицензирования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 150-146. ISSN 1810-309X.
965 ШАПОВАЛ, В., Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ucraina Генезис регламентации права граждан на профессиональную юридическую помощь в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 157-154. ISSN 1810-309X.
966 ШАПОВАЛОВА, И., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Обеспечение следственным судьей прав подозреваемого при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в контексте практики Европейского суда по правам человека. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 147-143. ISSN 1810-309X.
967 САПРЫКИН, Е., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Особенности психологии осужденных . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 69-65. ISSN 1810-309X.
968 ШАПУЛА, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Обеспечение права на защиту в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 140-137. ISSN 1810-309X.
969 САРАНА, С., Открытый Международный Университет Развития Человека „Украина“, Ucraina Процедуры мониторинга контролируемых операций в налоговом законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 118-114. ISSN 1810-309X.
970 ШАТАЛОВА, Е., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Сущность и управленческие аспекты профессиональной адаптации должностных лиц органов местного самоуправления. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 93-89. ISSN 1810-309X.
971 ШАТАЛОВА, Л., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Административно-правовые основы предоставления административных услуг Министерством образования и науки Украины: теория и практика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 100-96. ISSN 1810-309X.
972 ШАТРАВА, С., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Предупреждение коррупции при процедуре отбора и принятия на службу в органы Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 109-105. ISSN 1810-309X.
973 SĂULEANU, L., Universitatea din Craiova, România Principiile dreptului societăților comerciale. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 16-9. ISSN 1810-309X.
974 ШАУЛЬСКАЯ, Г., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Некоторые особенности формирования публичного администрирования в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 204-201. ISSN 1810-309X.
975 САВЧЕНКО, Ю., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Соблюдение норм законодательства при предоставлении публичной информации: международный аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 120-116. ISSN 1810-309X.
976 САВЕНКО (КОНЮХ), А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, ГУЛАК, Е., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Административно-правовой анализ институционального обеспечения евроинтеграционных процессов в экологической отрасли Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 114-110. ISSN 1810-309X.
977 САЗОНОВ, В., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Проблемы наследования корпоративных прав в Украине: теоретико-практический аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 145-141. ISSN 1810-309X.
978 ЩАВИНСКИЙ, В., Киевский окружной административный суд, Ucraina Правовые интересы государства как категория административного судопроизводства: сущность и характерные особенности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 170-167. ISSN 1810-309X.
979 ЩИГЛОВ, Е., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Правовые формы, способы и виды государственного учета объектов и веществ, которые вредно влияют на состояние окружающей среды в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 215-210. ISSN 1810-309X.
980 ЩОКИН, Р., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Особенности административно-правового статуса субъектов с делегированными полномочиями в сфере образования. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 114-112. ISSN 1810-309X.
981 ЩИРБА, М., Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Ucraina Признаки конфиденциальности информации о пациенте. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 190-187. ISSN 1810-309X.
982 ЩУРАТ, Т., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Правовые проблемы выполнения специального задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 139-136. ISSN 1810-309X.
983 ШЕМЕЛИНЕЦ, И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Финансовая ответственность в сфере трудовых правоотношений: проблемы и перспективы . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 161-158. ISSN 1810-309X.
984 СЕМЕЛЮК, Д., Каменец-Подольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, Ucraina Об отдельных правовых и организационных проблемах начального этапа расследования корыстно-насильственных преступлений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 116-113. ISSN 1810-309X.
985 СЕМЕНЕНКО, Б., Национальный университет «Острожская академия», Ucraina Нормативно-правовое обеспечение трудовой дисциплины в органах прокуратуры: теоретико-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 102-98. ISSN 1810-309X.
986 SEMENII, E., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Современная система субъектов публичной администрации в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 101-97. ISSN 1810-309X.
987 СЕМЕНЮК-ПРИБАТЕНЬ, А., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Уничтожение и повреждение имущества по уголовному законодательству Украины: проблемы объекта и предмета преступления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 95-92. ISSN 1810-309X.
988 СЕНЮТА, В., Деснянский районный суд г. Киева, Ucraina Становление права интеллектуальной собственности в Древней Греции, Древнем Риме и средневековой Европе: проблемно-историческое исследование. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 76-73. ISSN 1810-309X.
989 СЕРДЮК, И., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Формирование информационного общества в Украине: философско-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 110-106. ISSN 1810-309X.
990 СЕРЕБРЯНСКИЙ, П., Херсонский государственный университет, Ucraina Понятие взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность участников уголовного процесса. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 100-96. ISSN 1810-309X.
991 СЕРЕДЮК, В., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina «Украинский вопрос» в программных документах украинских политических партий начала ХХ ст.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 148-144. ISSN 1810-309X.
992 ШЕРЕМЕТ, О., Институт права им. В. Сташиса Классический частный университет, Ucraina Задачи органов местного самоуправления по успешной социальной адаптации освобожденных от наказания в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 137-134. ISSN 1810-309X.
993 СЕРГЕЕВА, Н., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности в условиях экстраординарных правовых режимов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 81-78. ISSN 1810-309X.
994 СЕРВЕТНИК, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Процедура совершения исполнительной надписи нотариуса по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 143-139. ISSN 1810-309X.
995 ШЕВЧЕНКО, Я., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Правовое регулирование проведения бонитировки почв в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 98-95. ISSN 1810-309X.
996 ШЕВЧЕНКО, П., Университет таможенного дела и финансов, Ucraina Структура процедуры верификации сертификатов о происхождении товаров из Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 144-140. ISSN 1810-309X.
997 ШЕВЧЕНКО, Т., Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, Ucraina Обеспечение личной безопасности полицейскими во время выполнения полномочий в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 150-147. ISSN 1810-309X.
998 ШЕВЧУК, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Перспективы применения технологического подхода для построения и реализации тактических операций в криминалистике. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 135-131. ISSN 1810-309X.
999 ШЕВЧУК, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Правовые механизмы защиты персональных данных в ЕС. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 124-121. ISSN 1810-309X.
1000 ШЕВЧУК, М., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Налогообложение транспортных средств: аспекты правового регулирования. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 122-119. ISSN 1810-309X.
1001 SHEVCHUK, O., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Concept and types of state control of the legal trafficking of drugs. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 178-173. ISSN 1810-309X.
1002 ШЕВНИН, С., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Министерство внутренних дел Украины как субъект бюджетных правоотношений. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 146-143. ISSN 1810-309X.
1003 СЕВРУК, И., Академия Национально гвардии МВД Украины, Ucraina Диалог между гражданскими и военными структурами: теоретические обоснования и практические аспекты взаимодействия в украинских социокультурных контекстах  . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 125-119. ISSN 1810-309X.
1004 СЕЗОНОВ, В., Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Проблемные вопросы взаимодействия экспертной службы МВД Украины с подразделениями Национальной полиции. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 168-164. ISSN 1810-309X.
1005 СХАБ-БУЧИНСКАЯ, Т., Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Ucraina Классификация ограничений свободы договора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 126-122. ISSN 1810-309X.
1006 SHRAMOVA, A., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Woman’s consent to pregnancy termination as an element of legal protection of the child before birth. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 132-129. ISSN 1810-309X.
1007 SHYMON, L., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Ensuring mechanism of guarantee. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 85-82. ISSN 1810-309X.
1008 SHYNKARUK, O., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, IVANOV, P., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Reasons for administrative and delict relations: features and classification. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 181-178. ISSN 1810-309X.
1009 SIDORENKO, N., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Conceptual foundations of modelling of the institution of public service. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 165-162. ISSN 1810-309X.
1010 ШИХНЕНКО, Д., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Институционализация инновационного лидерства на пути к демократизации государственного управления в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 181-178. ISSN 1810-309X.
1011 СИЮШОВ, Д., АО «Арцингер», Ucraina О понятии налоговой льготы и экономико-правовой оценке ее эффективности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 121-117. ISSN 1810-309X.
1012 СИЛЬЧЕНКО, С., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Проблемы реализации прав застрахованных при проведении экспертизы временной утраты трудоспособности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 93-90. ISSN 1810-309X.
1013 SILKOVA, A., LLC “INPRAXI LAW FIRM”, Ucraina Theoretical features of discharge juveniles from punishment with the probation in criminal law of Ukraine and criminal law of some foreign states. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 155-149. ISSN 1810-309X.
1014 СИМАКОВА-ЕФРЕМЯН, Э., Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, Ucraina, ДЕРЕЧА, Л., Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, Ucraina, СВИРИДОВА, Л., Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса, Ucraina Практика исследования подписей в копиях документов при проведении почерковедческой экспертизы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 58-57. ISSN 1810-309X.
1015 СИМОНОВА, И., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina Субъекты административно-правового регулирования государственно-служебных отношений в контексте новелизации законодательства о государственной службе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 79-75. ISSN 1810-309X.
1016 ШИНКАРЕНКО, И., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Пути совершенствования национального законодательства Украины, регулирующего оперативно-розыскную деятельность. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 158-153. ISSN 1810-309X.
1017 ШИНКАРЕНКО, И., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Организационные и психологические проблемы розыска безвести пропавших несовершеннолетних оперативными подразделениями Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 153-150. ISSN 1810-309X.
1018 СИРЕНКО, Д., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Предпосылки и основания для осуществления частной детективной деятельности в рамках противодействия административным правонарушениям, связанным с коррупцией. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 141-138. ISSN 1810-309X.
1019 ШИРШОВА, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Европейский опыт правового регулирования фармацевтической деятельности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 149-146. ISSN 1810-309X.
1020 ШИШКАНОВ, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina К вопросу введения единого налога на недвижимое имущество в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 182-179. ISSN 1810-309X.
1021 СИТАЙЛО, А., Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Ucraina Основания и порядок применения залога  . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 159-155. ISSN 1810-309X.
1022 СЫТНИК, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Основные виктимогенные факторы вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность (ст. 304 УК Украины). Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 98-95. ISSN 1810-309X.
1023 SYTNIK, G., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Information technologies in public administration and in the judiciary. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 176-173. ISSN 1810-309X.
1024 СИВЕР, А., Пограничная служба «Павловка» Котовского пограничного отряда, Ucraina Миграционные отношения на современном этапе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 75-72. ISSN 1810-309X.
1025 СКАЗКО, Е., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Доменные споры: правовая природа. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 128-126. ISSN 1810-309X.
1026 СКИБЕНКО, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Использование международного опыта в сфере реформирования органов прокуратуры Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 67-65. ISSN 1810-309X.
1027 СКЛЯРОВА, Ю., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Аттестация полицейских и ее последствия для Украины (на примере Днепропетровской области).. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 132-129. ISSN 1810-309X.
1028 ШКУРО, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Суицид и преступление: характеристика криминологически значимых связей. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 88-85. ISSN 1810-309X.
1029 ШКУРОПАЦКИЙ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Принципы административно-правового регулирования социальной защиты офицерского состава Вооруженных Сил Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 161-158. ISSN 1810-309X.
1030 СЛИНЬКО, Е., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Проблемы регулирования и перспективы теоретических положений уголовного процесса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 97-94. ISSN 1810-309X.
1031 СЛИНЬКО, Д., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Механизм уголовного процессуального регулирования освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 144-140. ISSN 1810-309X.
1032 СЛИНЬКО, Т., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Эволюция права на свободу слова: сравнительно-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 114-110. ISSN 1810-309X.
1033 СЛИПЧЕНКО, А., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Отчуждение и переход объектов гражданского оборота в Украине: соотношение понятий. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 104-100. ISSN 1810-309X.
1034 СЛИВА, Л., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Консультирование адвокатом как комплексное явление  . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 118-114. ISSN 1810-309X.
1035 СЛИВКА, С., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Каноническо-правовые истины в теории догматического развития. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 164-159. ISSN 1810-309X.
1036 СЛОБОДЕНЮК, И., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Сущность общественных формирований по охране правопорядка. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 139-136. ISSN 1810-309X.
1037 СЛОМА , В., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina Возражения против требований кредитора в солидарных обязательствах. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 53-49. ISSN 1810-309X.
1038 СЛОНЧАК, В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Административные правоотношения в сфере строительства в условиях децентрализации власти. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 144-141. ISSN 1810-309X.
1039 SLUSARENKO, Y., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Shale gas output in Ukraine: features of legal regulation. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 106-103. ISSN 1810-309X.
1040 ШМАТОВА, Ю., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina, ПОДМОГИЛЬНАЯ, Я., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Получение женщинами-участниками антитеррористической операции на востоке Украины статуса военнослужащих. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 141-138. ISSN 1810-309X.
1041 СМУК, Н., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Конституционно-правовое регулирование права народной законодательной инициативы в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 143-140. ISSN 1810-309X.
1042 СОХИКЯН, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Виды уголовных законов Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 80-77. ISSN 1810-309X.
1043 СОКИЛ, У., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Предпосылки принятия судебных решений в американском правовом реализме. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 111-107. ISSN 1810-309X.
1044 СОКОЛОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовые аспекты прекращения договора аренды водных объектов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 99-96. ISSN 1810-309X.
1045 СОКОЛОВСКИЙ, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Предмет преступлений против общественной безопасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 102-99. ISSN 1810-309X.
1046 СОЛОДЧЕНКО, С., Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Ucraina Понятийная сущность самоконтроля субъектов хозяйствования (правовой аспект) . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 96-93. ISSN 1810-309X.
1047 СОЛОМЕНКО, Г., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina Предметы нарушений таможенных правил. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 147-144. ISSN 1810-309X.
1048 SOLOVEY, A., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Promoting social justice in labor law. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 105-103. ISSN 1810-309X.
1049 СОЛОВЬЕВА, А., Министерства юстиции Украины, Ucraina Уголовно-правовая охрана собственности по законодательству государств южных и западных славян. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 155-151. ISSN 1810-309X.
1050 ШОПТЕНКО, С., Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел, Ucraina Зарубежный опыт реализации производств по делам об административных правонарушениях и возможности его использования в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 186-182. ISSN 1810-309X.
1051 ШОСТАКОВСКИЙ, М., Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Понятие «финансы»: теоретико-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 167-164. ISSN 1810-309X.
1052 СОТНЫК , Н., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Меры обеспечения уголовного производства: понятие и соотношение с уголовно-процессуальным принуждением. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 131-127. ISSN 1810-309X.
1053 СОТУЛА, А., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Преступления международной юрисдикции и преступления против жизни: соотношение и проблемы квалификации . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 94-92. ISSN 1810-309X.
1054 ШПАК, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Перспективы нормативного регулирования деятельности адвоката как профессионального представителя в гражданском процессе Украины (на основе анализа отдельных законопроектов) . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 144-141. ISSN 1810-309X.
1055 СПАСИБО, В., Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства Академии правовых наук Украины, Ucraina Правовые вопросы оказания услуги базирования воздушных судов в аэропортах Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 125-122. ISSN 1810-309X.
1056 СПИРИДОНОВ, М., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Общие и специальные признаки субъекта преступного нарушения права на защиту. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 172-168. ISSN 1810-309X.
1057 SPODARIK, M., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Separate opinion of a judge of the body of constitutional jurisdiction in common law countries. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 135-132. ISSN 1810-309X.
1058 СТАДНИК, Р., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Реализация норм права в правоотношениях органами исполнительной власти Украины как распорядителями публичной информации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 119-115. ISSN 1810-309X.
1059 СТАДНИК, В., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Формирование модели пенитенциарной системы для несовершеннолетних как направление профилактики преступности среди несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 104-101. ISSN 1810-309X.
1060 STAHINA, A., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina Providing of data as a counter performance in contract for supply digital content. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 175-172. ISSN 1810-309X.
1061 СТАНКЕВИЧ, Е., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Проблемные вопросы исследования субъекта фальсификации лекарственных средств или обращения фальсифицированных лекарственных средств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 84-81. ISSN 1810-309X.
1062 STARICOVA, N., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Гражданско -правовая ответственность в сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 172-168. ISSN 1810-309X.
1063 STARODUB, D., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Anti-corruption declaration: comparative legal analysis of Ukraine and the CIS countries. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 107-103. ISSN 1810-309X.
1064 СТАРОЖИЛОВ, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina О принципах правового регулирования формирования и функционирования органов управления сельскохозяйственных предприятий. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 94-90. ISSN 1810-309X.
1065 СТАРОСУД, И., Донецкий окружной административный суд, Ucraina Проблемы трансформации методологических подходов к экологическим образованию и воспитанию в системе экологических прав человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 140-136. ISSN 1810-309X.
1066 СТАСЮК, А., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Генезис и современное состояние правозащитной функции Украинского Государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 122-119. ISSN 1810-309X.
1067 СТАСКЕВИЧ, А., Частное высшее учебное заведение «Европейский университет», Ucraina Понятие дорожно-транспортных приключений в криминальном законодательстве и криминалистике. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 136-132. ISSN 1810-309X.
1068 STATIVKA, O., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina European legal standards in the sphere of biodiversity conservation and formation of a coherent ecological network. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 90-86. ISSN 1810-309X.
1069 СТАВНИЙЧУК, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Международные стандарты надлежащей практики проведения местных референдумов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 86-82. ISSN 1810-309X.
1070 СТЕБЕЛЕВ, А., Адвокатура Харьковской области, Ucraina Особенности предъявления гражданского иска в уголовном процессуальном законодательстве Украины . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 153-149. ISSN 1810-309X.
1071 ШТЕФАН, А., Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины, Ucraina Представление доказательств в гражданском процессе. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 128-125. ISSN 1810-309X.
1072 СТЕЛЬМАЩУК, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Проблемные аспекты обеспечения прав человека в ходе правоотношений, обусловленных его смертью (опыт Украины). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 84-80. ISSN 1810-309X.
1073 СТЕПАНЕНКО, А., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Категория «истина» в криминальном процессе и стандарт доказывания «вне разумного сомнения»: проблема соотношения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 141-137. ISSN 1810-309X.
1074 СТЕПАНОВ, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Плательщик как основной элемент правового механизма акцизного налога: ретроспективный анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 117-111. ISSN 1810-309X.
1075 СТЕПАНОВА, Т., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Хозяйственная процессуальная ситуалогия – наука об организации взаимодействия между участниками хозяйственного процесса. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 111-107. ISSN 1810-309X.
1076 STEPSKA, О., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Legal regulation of lease of agricultural land. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 128-126. ISSN 1810-309X.
1077 STOYANOVA, T., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina, ILIOPOL, I., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Some aspects of civil jurisdiction of first and appeals units on the new Civil Procedural Code of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 111-107. ISSN 1810-309X.
1078 СТОЛБОВОЙ, В., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Служебные правоотношения публичной службы в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 124-120. ISSN 1810-309X.
1079 СТОРОЖУК, А., Necunoscută, Ucraina, Ucraina Иммунитеты консульских работников (административно-технических работников) консульских учреждений как ключевые элементы их правового статуса. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 21-18. ISSN 1810-309X.
1080 СТРЕЛЬЧЕНКО, О., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Концептуальные основы формирования принципов государственной политики оборота лекарственных средств. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 121-118. ISSN 1810-309X.
1081 STRILETS, V., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Rule-making and organizational activity of Poltava province revolutionary committees in economic, social and cultural spheres (1919–1920). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 132-129. ISSN 1810-309X.
1082 СТУКАЛЕНКО, О., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Полномочия Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в сфере строительства с учетом децентрализации власти. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 121-118. ISSN 1810-309X.
1083 СУХОСТАВЕЦ, И., ООО «Юридическая компания «Инстанто», Ucraina Правовая основа и практика применения международных контрактов ФИДИК в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 129-124. ISSN 1810-309X.
1084 СУХОВЕТРУК, И., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Сущность и структура правового статуса прокурора как субъекта административной юрисдикции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 112-108. ISSN 1810-309X.
1085 SHULGA, E., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Specific aspects of the legal capacity of entities in administrative-delict relations. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 144-141. ISSN 1810-309X.
1086 СУПРУН, Т., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Использование заключения эксперта как средства доказывания по делам об установлении отцовства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 156-153. ISSN 1810-309X.
1087 СУЩАЯ, Л., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Правовое регулирование создания и функционирования государственного земельного банка в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 169-165. ISSN 1810-309X.
1088 СУЩЕНКО, Д., Запорожский национальный университет, Ucraina Общая характеристика понятия и признаков административных процедур в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 159-155. ISSN 1810-309X.
1089 ШУСТ, А., Киевский профессионально-педагогический колледж имени Антона Макаренко, Ucraina Механизм правового регулирования земельных отношений в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 151-148. ISSN 1810-309X.
1090 ШВЕДА, О., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Юридическая природа и содержание лоббистской деятельности в контексте опыта зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 178-173. ISSN 1810-309X.
1091 ШВЕЦ, Д., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Система субъектов профессиональной подготовки полицейских в Украине на современном этапе. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 153-148. ISSN 1810-309X.
1092 СВЕТЛИЧНАЯ, Ю., Харьковская областная государственная администрация, Ucraina Систематизация и модернизация инвестиционного законодательства Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 79-76. ISSN 1810-309X.
1093 ШВЫДКАЯ, Т., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовое регулирование предотвращения монополизации рынков в рамках национальной и международной конкуренции. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 121-117. ISSN 1810-309X.
1094 СВИСТУН, Л., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Долгосрочные договоры в системе договоров перевозки автомобильным транспортом по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 62-59. ISSN 1810-309X.
1095 ТАНАСЕВИЧ, Е., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina К вопросу о юридических гарантиях при привлечении работодателя к материальной ответственностиза нарушение трудовых прав работника. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 123-118. ISSN 1810-309X.
1096 ТАРАНЕНКО, Е., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina К вопросу о соотношении понятий «патернализм» и «социальное государство» . Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 136-132. ISSN 1810-309X.
1097 ТАРАСЕНКО, Р., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina О доказательственном значении результатов скрытой записи в уголовном процессе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 106-102. ISSN 1810-309X.
1098 ТАРАСЮК, А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Информационные правоотношения в контексте ключевых информационных технологий современности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 98-94. ISSN 1810-309X.
1099 TARNAVSKY, R., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Venture capital investments in the innovations developed by universities. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 144-141. ISSN 1810-309X.
1100 ТАРНАВСКАЯ, И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Обзор законодательства Украины в сфере медицинских реформ на современном этапе развития. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 138-135. ISSN 1810-309X.
1101 ТАШЬЯН, Р., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Виды чартерных договоров. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 48-44. ISSN 1810-309X.
1102 ТКАЧУК, О., Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Ucraina Законные основания невыполнения решений судов и ограничения прав личности при их исполнении. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 133-130. ISSN 1810-309X.
1103 ТЕЛИЙЧУК, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina, СЕМЕНИЦКИЙ, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Взаимодействие подразделений криминальной полиции (уголовного розыска) со следователем при раскрытии и расследовании грабежей и разбойных нападений. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 126-121. ISSN 1810-309X.
1104 ТЕПЛЮК, С., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 88-85. ISSN 1810-309X.
1105 ТЕРЕФЕНКО, О., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Соотношение частных и публично-правовых начал в регулировании гражданской ответственности органов государственной власти. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 118-111. ISSN 1810-309X.
1106 ТЕРХАНОВ, Ф., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Реализация национальных интересов в контексте обеспечения территориальной целостности государства: публично-управленческий аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 143-139. ISSN 1810-309X.
1107 ТЕРТЫШНА, Л., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Государственная региональная политика и право в современных условиях. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 149-145. ISSN 1810-309X.
1108 ТЕРЗИ, Е., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina Система объектов в сфере здравоохранения по уровням оказания медицинской помощи. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 163-159. ISSN 1810-309X.
1109 ЦХОВРЕБОВ, А., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Проблемы уголовной ответственности за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 84-80. ISSN 1810-309X.
1110 ЦЫБАНЬ, А., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Особенности средств обеспечения исполнения субъективной гражданской обязанности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 126-123. ISSN 1810-309X.
1111 ЦЫБКА, А., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Конституционные принципы обеспечения энергетической безопасности Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 136-132. ISSN 1810-309X.
1112 ТЫЧИНА, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Историко-правовые основы учреждения и функционирования организации экономического сотрудничества и развития. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 148-144. ISSN 1810-309X.
1113 ЦЫГАНОВ, О., Министерство внутренних дел Украины, Ucraina Соотношение категорий «административное производство» и «административная процедура» в системе административного процесса. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 129-126. ISSN 1810-309X.
1114 TIKHONENKOV, D., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Bodies of pre-trial investigation in Ukraine in the late 1920s and the early 1930s. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 186-182. ISSN 1810-309X.
1115 ЦИЛЕНКО, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Организационно-хозяйственное обеспечение строительной политики Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 88-84. ISSN 1810-309X.
1116 ЦИЛЮРИК, Р., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовая регламентация ведения органического земледелия в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 109-106. ISSN 1810-309X.
1117 ТИМАШОВ, В., Киевский национальный торгово-экономический университет, Ucraina Коррупция в судебной отрасли как индикатор необходимого реформирования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 64-61. ISSN 1810-309X.
1118 ТЫМЧАЛЬ, М., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Уголовное законодательство зарубежных стран в сфере обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 133-129. ISSN 1810-309X.
1119 ТЫМОФИИВ, Р., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Добровольное медицинское страхование как форма участия работодателя в правоотношениях негосударственной социальной защиты работников. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 128-124. ISSN 1810-309X.
1120 ЦИРАТ, Е., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Унификация правил, касающихся принципа автономии воли в коммерческих отношениях с иностранным элементом, в организации американских государств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 86-82. ISSN 1810-309X.
1121 ТИТАРЕНКО, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina К вопросу усовершенствования региональной трансграничной политики в правоохранительной сфере: криминологический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 116-111. ISSN 1810-309X.
1122 ТИТАРЕНКО, Д., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Современные тенденции управления образованием взрослых в Европе. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 182-177. ISSN 1810-309X.
1123 ТИТОВА, А., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Понятие, правовая природа сделки, которая осуществляется в электронной коммерции. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 110-106. ISSN 1810-309X.
1124 ТЫТУЛА, Д., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina, БАНТЫШЕВ, А., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Контрабанда – коррупционное преступление. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 127-123. ISSN 1810-309X.
1125 ЦЮРА, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Особенности определения объекта представительских правоотношений. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 114-110. ISSN 1810-309X.
1126 ТКАЧЕНКО, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Субъективная сторона действий, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 149-145. ISSN 1810-309X.
1127 ТКАЧЕНКО, Н., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Процессуальные особенности участия субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 119-116. ISSN 1810-309X.
1128 ТКАЧЕНКО, О., Запорожский национальный университет, Ucraina Элементы субъективной стороны административных деликтов в законодательстве Украины и стран ЕС: сравнительный анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 93-90. ISSN 1810-309X.
1129 ТКАЧЕНКО, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Предмет преступления как элемент оперативно-розыскной характеристики контрабанды наркотиков. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 116-112. ISSN 1810-309X.
1130 ТКАЧЕНКО, В., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina Принципы информационного законодательства: настоящее время и перспективы развития. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 127-123. ISSN 1810-309X.
1131 ТКАЧЁВА, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Теоретическое определение общественной опасности личности преступника. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 116-113. ISSN 1810-309X.
1132 TKACIUK, T., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Политика информационной безопасности НАТО. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 191-187. ISSN 1810-309X.
1133 ТОКАРЕНКО, К., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Закрытие уголовного производства судом первой, апелляционной или кассационной инстанций. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 67-64. ISSN 1810-309X.
1134 ТОКАРЕВА, В., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Спасенные предметы искусства по договору страхования. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 102-99. ISSN 1810-309X.
1135 ТОКАРСКИЙ, Т., Национальный институт стратегических исследований, Ucraina Социальная политика преодоления бедности в Украине в контексте Европейской интеграции. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 132-127. ISSN 1810-309X.
1136 ТОРЯНИК, О., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Особенности реализации конституционной функции поддержания публичного обвинения прокурором в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 113-110. ISSN 1810-309X.
1137 ТРЕБИК, Л., Хмельницкий университет управления и права, Ucraina Рационализация управленческой деятельности управленческих кадров региона. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 73-69. ISSN 1810-309X.
1138 ТРЕГУБ, А., Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Ucraina Право собственности на отходы: права и обязанности собственника. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 71-68. ISSN 1810-309X.
1139 ТРЕПАК, В., ГУ МВД Украины в г. Киеве, Ucraina Понятие коррупции: проблемные вопросы всестороннего теоретического анализа. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 173-169. ISSN 1810-309X.
1140 ТРЕЩОВ, М., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Управление фискальными рисками в системе ресурсного обеспечения местных бюджетов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 110-104. ISSN 1810-309X.
1141 TRETIAC, D., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Legal support of mentally ill people in the Russian empire at the end of the 19th – in the beginning of the 20th century. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 120-117. ISSN 1810-309X.
1142 ТРИГУБЕНКО, М., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Понятие и формы государственной финансовой поддержки научных учреждений в Украине: правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 123-120. ISSN 1810-309X.
1143 TROFIMENKO, A., Odessa State University of the Foreign Affairs, Ucraina The forensic vesions: general theory fundaments. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 107-105. ISSN 1810-309X.
1144 ТРОХЛЮК, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Понятие принципа обеспечения доказанности вины в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 75-72. ISSN 1810-309X.
1145 ТРОЦКАЯ, А., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Римское право как элемент глобализации в юридическом образовании. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 98-96. ISSN 1810-309X.
1146 TUDOR, L., Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România, România Elemente de Drept comparat în materia medierii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 41-35. ISSN 1810-309X.
1147 ТУР, О., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Особенности гражданской ответственности в сфере предоставления консультационных услуг. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 75-71. ISSN 1810-309X.
1148 ТУРЧИНА, О., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Реализация полномочий наблюдательных комиссий в процессе надзора за соблюдением прав осужденных. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 114-110. ISSN 1810-309X.
1149 ЦВИРА, Д., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Классификация налоговых споров, рассматриваемых в рамках административного судопроизводства Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 134-131. ISSN 1810-309X.
1150 ЦВИРКУН, Ю., Запорожский национальный университет, Ucraina Государственные коллегиальные субъекты публичного администрирования: разновидности и анализ их административно-правового статуса. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 174-168. ISSN 1810-309X.
1151 УЛЬЯНОВСКАЯ, О., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Элементы права на справедливый суд как основа формирования справедливой судебной процедуры в административном судопроизводстве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 114-111. ISSN 1810-309X.
1152 ULOZHENKO, V., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Law aspects of public administration management by the ministry of education and science of Ukrainein sector of higher education. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 123-120. ISSN 1810-309X.
1153 US, M., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina System of claims arising from the insured event occurs due to the unlawful behaviour of third parties.. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 108-104. ISSN 1810-309X.
1154 US, O., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Rules of criminai and legai estimation of committed act. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 103-99. ISSN 1810-309X.
1155 УСАТОВА, Т., Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса НАПрН Украины, Ucraina Криминологическая характеристика сводничества и создания или содержания притонов разврата в Украине (ст. 302 УК Украины). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 137-133. ISSN 1810-309X.
1156 УСТИЧ, Р., Necunoscută, Ucraina, Ucraina Международно-правовые основы антитеррористической безопасности ядерных объектов. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 169-165. ISSN 1810-309X.
1157 УТКИНА, М., Сумский Государственный Университет, Ucraina Административно-правовой режим финансовой системы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 122-118. ISSN 1810-309X.
1158 ВАКАРЮК, Л., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Общетеоретический анализ «правового режима» и «правовой политики» с учетом характера взаимодействия данных категорий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 26-22. ISSN 1810-309X.
1159 ВАКИМ, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Специальные режимы инновационной деятельности: понятие и функции. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 25-21. ISSN 1810-309X.
1160 ВАЛЬЧИШИН, Г., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Условия и обстоятельства, обуславливающие необходимость проведенияследственного эксперимента при расследовании ДТП. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 22-19. ISSN 1810-309X.
1161 СОСНА, Б., dr., ВАЛКАН, В., МОО «Союз гагаузов» , Rusia О некоторых вопросах защиты прав национальных меньшинств в современных условиях. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 43-38. ISSN 1810-309X.
1162 ВАЛУЙСКАЯ, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Современный научный потенциал исследования криминализации личности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 29-26. ISSN 1810-309X.
1163 ВАРДАНЯН, Л., Следственный комитет Республики Армения, Armenia К вопросу о возмездном суррогатном материнстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 17-14. ISSN 1810-309X.
1164 ВАЩЕНКО, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina История развития представлений о правотворческой деятельности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 47-43. ISSN 1810-309X.
1165 VAŞCIUC, O., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Formation of criminalistical nonverbalistics. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 37-35. ISSN 1810-309X.
1166 ВАСИЛЬЧЕНКО, О., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina В шаге от применения института конституционной жалобы в Украине: «последние приготовления». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 21-18. ISSN 1810-309X.
1167 ВАСИЛЕНКО, Н., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Некоторые вопросы генезиса процессуальных норм налогового права. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 21-17. ISSN 1810-309X.
1168 ВАСИЛЬЕВ, С., Национальный фармацевтический университет, Харьков, Ucraina Нормативно-правовое регулирование лицензирования медицинской практики в Украине. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 35-31. ISSN 1810-309X.
1169 ВАСИЛЮК, И., Necunoscută, Ucraina, Ucraina К вопросу о понимании категории «гуманное отношение к осужденным». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 14-11. ISSN 1810-309X.
1170 ВАСИН, Д., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Способ вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией или принуждения их к занятию проституцией. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 14-11. ISSN 1810-309X.
1171 VEKLYCH, V., Институт права Межрегиональной академии управления персоналом, Ucraina Juridical approach towards corruption: institutional concept and functional reliability. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 23-20. ISSN 1810-309X.
1172 ВЕЛИЧКО, Л., Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Гибкость правового регулирования трудовых отношений как условие расширения сферы действия трудового права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 31-29. ISSN 1810-309X.
1173 ВЕЛИЕВ, Р., Белорусский государственный экономический университет, Belarus Психическое расстройство: лишение или ограничение гражданской дееспособности физического лица?. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 18-15. ISSN 1810-309X.
1174 ВЕЛЬЦЕН, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Развитие инфраструктуры аэропортов и авиационной деятельности в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 28-24. ISSN 1810-309X.
1175 ВЕРБИЦКАЯ, Н., Национальная Академия Управления, Ucraina Проблемы определения видового объекта преступления, предусмотренного статьей 398 Уголовного кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 26-23. ISSN 1810-309X.
1176 ВЕРХОВЕЦ, К., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Отдельные аспекты регулирования и изменения договорных алиментных обязательств между родителями и детьми по законодательству Украины и Польши. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 15-13. ISSN 1810-309X.
1177 ВЕРЛАН-КУЛЬШЕНКО, Е., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, ЛАВРЕНЧУK, А., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Концептуальные основы реформирования военной медицины в Украине: актуальные вопросы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 8-5. ISSN 1810-309X.
1178 ВЕСЕЛЬСКАЯ, Л., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Переосмысление теоретических подходов к определению понятия миграции и миграционных процессов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 35-32. ISSN 1810-309X.
1179 ВИННИК, А., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Специальная конфискация имущества по законодательству отдельных европейских стран. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 29-26. ISSN 1810-309X.
1180 ВИННИЦКИЙ, А., Институт публичного права, Ucraina Права и обязанности общественных советов при органах исполнительной власти. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 26-21. ISSN 1810-309X.
1181 ВИРТ, С., Международный гуманитарный университет, Ucraina Личность исполнителя как существенное условие в маркетинговом договоре. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 36-33. ISSN 1810-309X.
1182 ВИТИВ, В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Правовая природа информационных прав и свобод человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 40-36. ISSN 1810-309X.
1183 VITKOVA, V., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina To the issue of constitutional guaranteesof right for medical assistance. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 16-13. ISSN 1810-309X.
1184 ВЬЮНИК, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina О возможности применения наказания в виде содержания военнослужащих в дисциплинарном батальоне к некоторым категориям лиц. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 18-15. ISSN 1810-309X.
1185 ВЛАД, В., Университет государственной фискальной службы Украины, Ucraina Негласные следственные (разыскные) действия во время расследования побегаиз мест лишения свободы. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 33-30. ISSN 1810-309X.
1186 VLASENKO, I., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Environmental protection fund as a principal element of financing measures in the sphere of ecological legal relations in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 22-19. ISSN 1810-309X.
1187 ВЛАСЮК, В., Национальная академия прокуратуры Украины, Ucraina Преступления, посягающие на обеспечение охраны деятельности защитника или представителя лица по оказанию правовой помощи: сравнительно-правовые аспекты. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 21-18. ISSN 1810-309X.
1188 ВОЙНАРОВИЧ, А., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Особенности статуса стороны защиты и стороны обвинения в уголовном процессе королевства Испания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 22-18. ISSN 1810-309X.
1189 ВОЛКОВА, Л., Национальная академия наук Украины, Ucraina Государственные акционерные компании – юридические лица публичного права: понятие и основные признаки. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 20-17. ISSN 1810-309X.
1190 ВОЛКОВА, Н., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Производство по гражданскому делу об определении места жительства малолетнего ребенка до судебного рассмотрения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 40-37. ISSN 1810-309X.
1191 VOLOH, A., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Вопросы эффективности электронного управления в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 24-21. ISSN 1810-309X.
1192 ВОЛОХОВА, К., Частное высшее учебное заведение «Европейский университет», Ucraina Гарантии функционирования института присяжных в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 16-13. ISSN 1810-309X.
1193 ВОЛОШИНА, Я., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Нормативно-правовые акты местного самоуправления: понятие и особенности. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 26-22. ISSN 1810-309X.
1194 ВОЛОШИНА, Л., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Профессиональная ответственность адвоката. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 24-21. ISSN 1810-309X.
1195 ВОЛОШКО, А., Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия, Ucraina Декрет о земле: средство правового регулирования или политической борьбы?. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 19-15. ISSN 1810-309X.
1196 ВОЛЬВАК, А., Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры города Киева, Ucraina Справедливость как критерий эффективности правового регулирования: мусульманский аспект. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 26-23. ISSN 1810-309X.
1197 ВОРОНИНА, Н., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina Медицинское страхование по законодательству Украины и Молдовы: сравнительный аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 34-30. ISSN 1810-309X.
1198 ВОРОНОВ, К., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Проблемные вопросы определения компетенции арбитражного трибунала согласно типовому закону ЮНСИТРАЛ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 22-19. ISSN 1810-309X.
1199 VORONTSOVA, K., Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины, Ucraina Reforming of the patent legislation in the health care sphere in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 28-25. ISSN 1810-309X.
1200 ВОВК, А., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, КАРПИЧКОВ, В., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Юридическое оформление реформы городского самоуправления 1917 года в России. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 37-33. ISSN 1810-309X.
1201 ВРУБЛЕВСКАЯ, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Вопросы формирования и развития института инновационного инвестирования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 22-19. ISSN 1810-309X.
1202 YARUNIV, M., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Free will as praxeological basis of forming the state of social and democratic orientation. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 158-155. ISSN 1810-309X.
1203 YAVORSKA, L., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Employer as a subject of legal relations of professional training. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 164-162. ISSN 1810-309X.
1204 ЗАБОЛОТНЫЙ, А., Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, Ucraina Концептуальные подходы к совершенствованию организационно-правового механизма регулирования профессиональной деятельности в сфере государственной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 32-27. ISSN 1810-309X.
1205 ZADOYA, K., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Transitional justice in Ukraine: challenges and opportunities. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 58-55. ISSN 1810-309X.
1206 ЗАДОРОЖНИЙ, А., Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, Ucraina Перспективы арбитражного возмещения материального ущерба, причиненного Россией при оккупации и аннексии Крыма . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 47-44. ISSN 1810-309X.
1207 ЗАЕЦ, Е., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Возмещение вреда как способ защиты в жилищных отношениях . Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 47-44. ISSN 1810-309X.
1208 ЗАХАРЧЕНКО, А., Донецкий Национальный Университет, Ucraina Государственно-частное партнерство относительно объектов государственной собственности в Украине: проблемы правового регулирования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 45-42. ISSN 1810-309X.
1209 ЗАЯЦ, Н., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina, ШЕВЧЕНКО, Е., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Благотворительная деятельность как показатель социальной солидарности исходя из концепции солидаризма. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 122-119. ISSN 1810-309X.
1210 ЗАЙЧЕНКО, Ю., Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina История международно-правового сотрудничества государств в сфере защиты экономической конкуренции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 61-57. ISSN 1810-309X.
1211 ZAMFIR, V., Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Județul Ialomița, România, BÎNZARI, G. Punerea sub învinuire în procesul penal: temeiurile, condițiile, procedura și importanța. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 55-50. ISSN 1810-309X.
1212 ЗАМКОВАЯ, Я., Днепровский районный суд, Ucraina Законность и обоснованность решений суда о розыске обвиняемого в подготовительном производстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 30-27. ISSN 1810-309X.
1213 ЗАНФИРОВА, Т., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Обеспечение свободы труда мигрантов в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 51-49. ISSN 1810-309X.
1214 ЗАПЛИТНАЯ, И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Ретроспектива существования запрета на отчуждение земельных долей (паев) и земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 51-48. ISSN 1810-309X.
1215 ЗАПОТОЦКАЯ, Е., Университет современных знаний, Ucraina Сравнительно-правовой аспект публичного администрирования сферы безопасности и качества продуктов питания Украины и Канады  . Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 38-35. ISSN 1810-309X.
1216 ZARUBEI, V., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina, TIUTIUNNYK, R., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina, KIFOR, R., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Ways to increase efficiency of the National Anti-corruption Bureau of Ukraine. International experience. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 111-107. ISSN 1810-309X.
1217 ЗАВЕРТНЕВА-ЯРОШЕНКО, В., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Сравнительно-правовой анализ государственно-частного партнерства и концессии. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 55-50. ISSN 1810-309X.
1218 ЗАВГОРОДНЯЯ, Л., Юридический институт Национального авиационного университета, Ucraina Историко-правовой аспект понятия «конфликт интересов». Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 39-35. ISSN 1810-309X.
1219 ZAVGORODNEA, I., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Права ребенка: цивилизационный и историко-правовой аспекты. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 55-52. ISSN 1810-309X.
1220 ЗАВГОРОДНИЙ, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел по научной работе, Ucraina Понятие и сущность практики Европейского суда по правам человека. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 35-30. ISSN 1810-309X.
1221 ЗЕЛЕНОВ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Субъекты исполнения решений административных судов. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 39-36. ISSN 1810-309X.
1222 ЗЛОЙ, Я., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Ответственность за нарушение законодательства по охране и использованию орошаемых и осушаемых земель. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 67-63. ISSN 1810-309X.
1223 ЗОЛОТАРЕВА, Н., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Экологическая экспертиза как исследование для применения мер административного принуждения и деятельность относительно предотвращения негативного влияния на окружающую среду. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 56-51. ISSN 1810-309X.
1224 ЗОЛОТУХИНА, О., Киевский университет туризма, экономики и права, Ucraina Функции нотариата как юридическая категория: проблемы современного научного понимания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 37-34. ISSN 1810-309X.
1225 ЗОЗУЛЯ, А., Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Ucraina Место в государственном механизме и цель деятельности комитетов и временных комиссий Верховной Рады Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 55-51. ISSN 1810-309X.
1226 ЗВАРИЧ, Р., Ивано-Франковский университет права имени Короля Данилы Галицкого, Ucraina Механизм реализации регулятивных функций права. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 59-55. ISSN 1810-309X.
1227 ZVYAGINA, I., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina The legal impact of Ukrainian grain export quota regime on execution of foreign trade contracts. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 53-48. ISSN 1810-309X.
1228 ZVONENKO, E., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina International traffic legislation and traffic laws of Ukraine: violation of traffic rules, codes and standards. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 63-59. ISSN 1810-309X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(313) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1_2018.pdf
Numărul 2(314) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/2_2018.pdf
Numărul 1/2(313) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1-2_2018.pdf
Numărul 2/2(314) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/2-2_2018.pdf
Numărul 3(315) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/3-1_2018.pdf
Numărul 3/2(315) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/3-2_2018.pdf
Numărul 4(316) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%204-1%202018.pdf
Numărul 4/2(316) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%204-2-2018.pdf
Numărul 5(317) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata_5-1.pdf
Numărul 5/2(317) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata_5-2_2018.pdf
Numărul 6(318) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%206-318-2018.pdf
Numărul 6/2(318) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%206-2-2018.pdf
Numărul 7(319) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%207-1.pdf
Numărul 7/2(319) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%207-2.pdf
Numărul 8(320) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%208-1.pdf
Numărul 8/2(320) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%208-2_2018.pdf
Numărul 9(321) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata_9-1.pdf
Numărul 9/2(321) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%209-2-2018.pdf
Numărul 10(322) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata_10-1_2018.pdf
Numărul 10/2(322) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata_10-2_2018.pdf
Numărul 11(323) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%2011-1.pdf
Numărul 11/2(323) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata%2011-2-2018.pdf
Numărul 12(324) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata_12_2018.pdf
Numărul 12/2(324) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea%20si%20Viata_12-2.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: