FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Chemistry Journal of Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1727
eISSN: 2345-1688

3. Site-ul revistei

http://www.cjm.asm.md

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Chimie al AŞM
AdresaStr. Academiei, 3, MD-2028, Chisinau
Telefon / fax / e-mail(+373)22725490, (+373)22739954, chemjm@asm.md
Webchem.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(16), 2021 - 100
Nr. 2(15), 2020 - 100
Nr. 1(15), 2020 - 100
Nr. 2(14), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 56472619900
2.Lupaşcu Tudor, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55901841100
3.Gladchi Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor responsabil
4.Agabekov Vladimir, acad., Институт химии новых материалов НАНБ (Belarus)
5.Andruh Marius, acad., dr., prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 7004105063
6.Arîcu Aculina, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8058673300
7.Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
8.Bala Camelia, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)
9.Benniston Andrew C., dr., prof.univ., Newcastle University (Marea Britanie) - Scopus Author ID - 7003658171
10.Bersuker Isaac, acad., Universitatea Texas la Austin (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 7003532340
11.de Boer Jacob, dr., prof.univ., Vrije University Amsterdam (Olanda)
12.Bulhac Ion, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506258109
13.Cibotaru Liviu, dr., prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
14.Dragalina Galina, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Garabadzhiu Alexander, dr., prof.univ., Saint-Petersburg State Institute of Technology (Rusia)
16.Georgescu Lucian, prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)
17.Geronikaki Athina, prof.univ., Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) - Scopus Author ID - 6603804651
18.Geru Ion, m.c., dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603107653
19.Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8636900600
20.Gorincioi Natalia, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16318884800
21.Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927
22.Kartel Nikolai, acad., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine (Ucraina)
23.Kulciţki Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-7991-2010, Scopus Author ID - 6506927017
24.Lozan Vasile, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603277294
25.Macaev Fliur, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 9737074700
26.Nastas Raisa, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507112173
27.Povar Igor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603299231
28.Rusu Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
29.Şaragov Vasilii, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova)
30.Simionescu Bogdan, m.o., dr., prof., Academia Română, filiala Iași (România) - Scopus Author ID - 7005861405
31.Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55247976800
32.Teodosiu Carmen, prof.univ., Academia Română, filiala Iași (România)
33.Țukerblat Boris, m.c., dr.hab., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel) - Scopus Author ID - 7003812815
34.Travin Serghei, prof.univ., Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Rusia) - Scopus Author ID - 6604020323
35.Ungur Nicon, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602086838
36.Vaseashta Ashok, prof.univ., International Clean Water Institute, NUARI (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 6603077133

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1688, 2015 - 2033
2.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100773812, 2016 - 2033
3.Web of Science Master Journal List, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1857-1727, 2015 - 2033
4.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/issn/2345-1688#.VpNdN7Z97s1, 2013 - 2033
5.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1930, 2015 - 2033
6.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/12692/chemistry-journal-of-moldova#.XzP17ugzbcu, 2006 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Anghel Lilia - Web of Science ResearcherID - Z-1066-2018, Scopus Author ID - 55210372400
2.Arîcu Aculina - Scopus Author ID - 8058673300
3.Arsene Ion - Scopus Author ID - 55923608700
4.Barbă Alic - Scopus Author ID - 6701404110
5.Blaja Svetlana - Scopus Author ID - 57215001791
6.Bouroş Pavlina - Scopus Author ID - 55936681800, Scopus Author ID - 57222003844
7.Carbone Marianna - Scopus Author ID - 8348557200
8.Ciavatta Maria-Letizia - Scopus Author ID - 57194345774
9.Ciobanu Mihail - Scopus Author ID - 57204874788
10.Ciocârlan Alexandru - Scopus Author ID - 14055600900
11.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
12.Ciumacov Iurie - Scopus Author ID - 57207940482, Scopus Author ID - 35479437500, Scopus Author ID - 57217582613
13.Cocu Maria - Scopus Author ID - 55257939800
14.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100
15.Croitor Lilia - Scopus Author ID - 26531100900
16.Cuba Lidia - Scopus Author ID - 57202851485
17.Culîghin Elena - Scopus Author ID - 57191040853
18.Curlat Serghei - Scopus Author ID - 57205208835
19.Dragalin Ion - Scopus Author ID - 57193094443
20.Dragancea Diana - Scopus Author ID - 10140939900
21.Duca Gheorghe - Scopus Author ID - 56472619900
22.Erhan Raul Victor - Scopus Author ID - 25824911300
23.Gavagnin Margherita - Scopus Author ID - 7003352137
24.Gonciar Veaceslav - Scopus Author ID - 57193839121
25.Gorincioi Elena - Scopus Author ID - 6507216613
26.Gorincioi Natalia - Scopus Author ID - 16318884800
27.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
28.Guţu Iacob - Scopus Author ID - 57217061519
29.Humelnicu Ionel - Scopus Author ID - 6603114849
30.Kravţov Victor - Scopus Author ID - 35428801300, Scopus Author ID - 57222005875
31.Krupska Tatiana - Scopus Author ID - 35094109300
32.Lazarescu Ana - Scopus Author ID - 57217084097
33.Lisă Gabriela Apreotesei - Scopus Author ID - 6603238746
34.Lungu Lidia - Scopus Author ID - 55826307700
35.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
36.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
37.Melnic Elena - Scopus Author ID - 8580609000
38.Melnic Silvia - Scopus Author ID - 16304758000
39.Mirgorod Iurie - Scopus Author ID - 8724311200
40.Mitina Tatiana - Scopus Author ID - 36244113200
41.Mollo Ernesto - Scopus Author ID - 6701577002
42.Nastas Raisa - Scopus Author ID - 6507112173
43.Opopol Nicolae - Scopus Author ID - 16316541300
44.Parii Sergiu - Scopus Author ID - 57222732656
45.Petrenko Piotr - Scopus Author ID - 7005652149
46.Petuhov Oleg - Scopus Author ID - 34880414900
47.Pînzaru Iurie - Scopus Author ID - 55843968500, Scopus Author ID - 57211803871
48.Popescu Violeta - Scopus Author ID - 57205300817
49.Postolachi Larisa - Scopus Author ID - 55347314400
50.Povar Igor - Scopus Author ID - 6603299231
51.Rusnac Roman - Scopus Author ID - 57211990770
52.Rusu Vasile - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
53.Siminel Anatolii - Scopus Author ID - 6508034842
54.Sîrcu Raisa - Scopus Author ID - 57211798772
55.Şova Sergiu - Scopus Author ID - 6701404110
56.Spînu Oxana - Scopus Author ID - 56060683200
57.Travin Serghei - Scopus Author ID - 6604020323
58.Turov Vladimir - Scopus Author ID - 7006020885
59.Ubaldini Stefano - Scopus Author ID - 6602831123
60.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700
61.Ungureanu Iurie - Scopus Author ID - 57195572253
62.Valica Vladimir - Scopus Author ID - 57193321163
63.Vîslouh Oxana - Scopus Author ID - 57214992632
64.Vitiu (Boldişor) Aliona - Scopus Author ID - 57190683264

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 HRICHI, H., College of Science, Jouf University, Sakaka, Arabia Saudită, AHMED ELKANZI, N., College of Science, Jouf University, Sakaka, Arabia Saudită, BADAWY BAKR, R., College of Pharmacy, Jouf University, Arabia Saudită Novel β-lactams and thiazolidinone derivatives from 1,4-dihydroquinoxaline schiff’s base: synthesis, antimicrobial activity and molecular docking studies. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 94-86. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
2 AMIRKHANASHVILI, K., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, SOBOLEV, A., University of Western Australia, Australia, ZHORZHOLIANI, N., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, TSITSISHVILI, V., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia Re-refinement of crystal structure of bis(lidocaine) diaquatetrathiocyanatonickelate(II) . Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 74-67. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
3 BEN AICHA , B., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, ROUABHI, R., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, GASMI, S., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, BENSOUICI, C., Center Research Biotechnology De Constantine, Algeria, MOHAMMEDI, H., University of Science and Technology Houari Boumediene, Algeria, MENNAI, I., University of Mentouri Brothers, 1 Constantine, Algeria LC-MS analysis and antioxidant activity of the hydro-alcoholic extract of Melissa officinalis L. from Algeria. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 87-78. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
4 SHAIKH, K., Sir Sayyed College of Art’s, Commerce and Science, India, CHAUDHAR, U., Kalikadevi Art’s, Commerce and Science College, India Facile and efficient synthesis of xanthene derivatives mediated by lanthanum(III) nitrate hexahydrate under solvent free conditions. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 104-99. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
5 CHERNYAK, L., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, MELNYK, L., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, DOROGAN, N., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina The effect of rice husk on the phase formation and cement clinker properties. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 31-24. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
6 NGUYEN, T., Vietnam-Russia Tropical Centre, Vietnam, DO HOANG, G., Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam, PHAM, K., Vietnam-Russia Tropical Centre, Vietnam, NGUYEN, T., Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam Extracting conditions optimization and bioactivity of polysaccharides from the pods of haricot vert. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 53-45. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
7 MIRGOROD, Y., Southwest State University, Rusia, CHEKADANOV, A., Southwest State University, Rusia, DOLENKO, T., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Structure of micelles of sodium dodecyl sulphate in water: an X-Ray and dynamic light scattering study. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 119-107. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
8 DURU, C., Imo State University, Okigwe , Nigeria Assessment and modeling of heavy metal pollution of soil within reclaimed auto repair workshops in Orji, Imo state Nigeria. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 60-54. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
9 MARTSINKO, E., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, SEIFULLINA, I., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, CHEBANENKO, E., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, PIROZHOK, O., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, DYAKONENKO, V., Национальная академия наук Украины, Ucraina, SHISHKINA, S., Национальная академия наук Украины, Ucraina Synthesis and crystal structure of bis(citrato) germanate and stannate with tris (phenanthroline) nickel(II) cation. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 62-56. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
10 DUCA, G., dr.hab., ANGHEL, L., dr., ERHAN, R., Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" din Bucureşti, România Structural aspects of lactoferrin and serum transferrin observed by FTIR spectroscopy. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 116-111. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
11 FATIMAH, I., Universitas Islam Indonesia, Indonezia, INDRIANI, N., Universitas Islam Indonesia, Indonezia Silver nanoparticles synthesized using Lantana camara flower extract by reflux, microwave and ultrasound methods. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 102-95. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
12 TERENTI, N., FERBINTEANU, ., Universitatea din Bucureşti, România, LAZARESCU, A., dr. Crystal structure and characterization of neutral cobalt(III) 2,3-pyridinedicarboxylate complex. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 29-24. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
13 FIGUEROA, L., Autonomous University of Campeche, Mexic, GARCIMARERO, A., University Veracruzana, Mexic, GARCIA, R., Autonomous University of Campeche, Mexic, DIAZ, F., National Polytechnic Institute, Mexic, ROSAS, M., University Veracruzana, Mexic, MATEU, V., University Veracruzana, Mexic, LOPEZ, M., Autonomous University of Campeche, Mexic, HAU, L., Autonomous University of Campeche, Mexic, LOPEZ, T., Autonomous University of Campeche, Mexic, CAMACHO, A., University Juarez of Durango State, Mexic, BORGES, Y., Autonomous University of Campeche, Mexic Design and synthesis of two bicyclo[3.3.1]nonane-steroid derivatives. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 85-75. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
14 GAVAGNIN, M., Institute of Biomolecular Chemistry, Pozzuoli, Italia, CARBONE, M., Institute of Biomolecular Chemistry, Pozzuoli, Italia, CIAVATTA, M., Institute of Biomolecular Chemistry, Pozzuoli, Italia, MOLLO, E., Institute of Biomolecular Chemistry, Pozzuoli, Italia Natural products from marine Heterobranchs: an overview of recent results. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 2(14), 31-9. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
15 GHANI, S., Jubail Industrial College, Arabia Saudită, DEO , A., Jubail Industrial College, Arabia Saudită Analysis of heavy metal accumulation in fishes from the coast of Lautoka, Fiji. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 57-51. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
16 HAMZA , K., Ecole Normale Supèrieure de Bou Saada, Algeria, TOUATI, A., Ecole Normale Supèrieure de Bou Saada, Algeria, AIT-YAHIA , A., Saad Dahlab University of Blida, Algeria, BALTAS, M., Paul Sabatier University, Franţa, BARRES, C., Paul Sabatier University, Franţa, MOULAY, S., Saad Dahlab University of Blida, Algeria Effect of the nature of surfactant on the reactivity of C,N-diphenylnitrone towards acrylonitrile in different microemulsion systems. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 88-82. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
17 JUMINA, J., Gadjah Mada University, Indonezia, STYANINGRUM, R., Gadjah Mada University, Indonezia, SISWANTA, D., Gadjah Mada University, Indonezia, TRIONO, S., Gadjah Mada University, Indonezia, PRIASTOMO, Y., Gadjah Mada University, Indonezia, HARIZAL, H., Esa Unggul University, Jakarta, Indonezia, SHOLIKHAH, E., Gadjah Mada University, Indonezia, ZULKARNAIN, A., Gadjah Mada University, Indonezia Synthesis and preliminary evaluation of several chalcone derivatives as sunscreen compounds. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 2(14), 96-90. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
18 HAZANI, N., University Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia, MOHD, Y., University Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia, SHEIKH AHMAD IZADDIN, S., Universiti Teknologi MARA, Negeri Sembilan Branch, Malaysia, DZULKIFLI, N., Universiti Teknologi MARA, Negeri Sembilan Branch, Malaysia Electrochemical studies of thiosemicarbazone derivative and its tin(IV) complex as corrosion inhibitor for mild steel in 1 m hydrochloric acid. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 106-98. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
19 KARIAKA, N., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, LITSIS, E., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, KOLOMZAROV, Y., V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, GAWRYSZEWSKA, P., University of Wroclaw, Polonia, SMOLA, S., Национальная академия наук Украины, Ucraina, RUSAKOVA, N., Национальная академия наук Украины, Ucraina, TRUSH, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, SLIVA, T., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, AMIRKHANOV, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Luminescent thin films based on N-(diphenylphosphoryl)benzamide Euiii and Tbiii complexes for light emitting diode technology. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 62-54. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
20 ZOLFAGHARI, P., University of Tabriz, Iran, PAYANDEH, N., University of Tabriz, Iran, GOLIZADEH, M., Sharif University of Technology, Iran, KARIMI, A., Iran University of Medical Sciences, Iran, AZAR , A., Iran University of Medical Sciences, Iran Decolourisation of beet sugar syrup using activated carbon and glucose oxidase enzyme. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 61-54. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
21 KAZAKOVA, O., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, IVANNIKOV, R., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, LAGUTA, I., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, STAVINSKAYA, O., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, ANISHCHENKO, V., L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry, Ucraina, SEVERINOVSKA, O., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, BUYUN, L., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina Chromatographic analysis of orchid extracts and quantum chemical calculations of individual components interaction with silica. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 102-95. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
22 LAZARENKO, V., University of Latvia, Letonia, BALCERBULE, Z., University of Latvia, Letonia, RUDOVICA, V., University of Latvia, Letonia, VIKSNA , A., University of Latvia, Letonia Variations of phosphorus, sulphur and nitrogen content in lichens in the former manufacturing areas. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 44-38. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
23 MAMEDOVA, G., Институт природных ресурсов, Нахчиванский филиал Азербайджанской национальной академии наук, Azerbaijan Synthesis of different structural types of zeolites in the halloysite-dolomite-obsidian system. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 40-31. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
24 MOHAMADPOUR, F., Sistan and Baluchestan University, Iran, MAGHSOODLOU, M., Sistan and Baluchestan University, Iran, LASHKARI, M., Velayat University, Iran, HEYDARI, R., Sistan and Baluchestan University, Iran, HAZERI, N., Sistan and Baluchestan University, Iran Green synthesis of polysubstituted quinolines and xanthene derivatives promoted by tartaric acid as a naturally green catalyst under solvent-free conditions. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 86-74. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
25 RUBASHVILI, I., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, KARUKHNISHVILI, N., „Aversi-Rational“ Ltd, Georgia, MAKHARADZE, K., „Aversi-Rational“ Ltd, Georgia Simultaneous quantitative estimation of lisinopril and hydrochlorothiazide residues using HPLC for cleaning validation. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 21-8. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
26 GUGLIETTA, D., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, BELARDI, G., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, CAPPAI, G., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, CASENTINI, B., Water Research Institute, Italia, GODEAS, A., Instituto de Biodiversidad y Biologna Experimental y Aplicada, IBBEA (UBA-CONICET), Argentina, MILIA, S., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, PASSERI, D., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, SALVATORI, R., Institute of Atmospheric Pollution Research, Italia, SCOTTI, A., International Center for Earth Sciences-National Atomic Energy Commission, Argentina, SILVANI, V., Instituto de Biodiversidad y Biologna Experimental y Aplicada, IBBEA (UBA-CONICET), Argentina, TEMPESTA, E., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, UBALDINI, S., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, TRAPASSO , F., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia Toward a multidisciplinary strategy for the classification and reuse of iron and manganese mining wastes. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 30-21. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
27 VOROBYOVA, V., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, SKІBA, M., Ukrainian State University of Chemical Technology, Ucraina Apricot cake extract as corrosion inhibitor of steel: chemical composition and anti-corrosion properties. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 87-77. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
28 MARCU, A., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, LISĂ, G., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, SOFRAN, I., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România, ANGHEL, I., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România, SERBAN, M., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România Evaluation of the thermal behaviour of agricultural wastes for possible use in the biomass pellets industry. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 66-58. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
29 CIOCARLAN, A., dr., DRAGALIN, I., dr., ARICU, A., dr.hab., CIOCARLAN, N., dr., STAVARACHE, C., Centrul de Chimie Organica "Costin D. Nenitescu", România, DELEANU, M., Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, România Chromatographic analysis of Silybum marianum (L.) gaertn. fatty oil. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 68-63. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
30 YABRIR, B., University of Djelfa, Algeria Chemical composition and biological activities of some Marrubium species essential oil: a review. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 23-8. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
31 ZELENSKII , O., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, VASIL’EV , Y., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, SYTNIK , A., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, DESNA , N., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, SPIRINA , E., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, GRIGOROV, A., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Metallurgical cokemaking with the improved physicochemical parameters at Avdeevka Coke Plant. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 37-32. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(15) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CJM_1_2020.pdf
Numărul 2(15) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CJM_2_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: