FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Chemistry Journal of Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1727
eISSN: 2345-1688

3. Site-ul revistei

http://www.cjm.asm.md

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Chimie al AŞM
AdresaStr. Academiei, 3, MD-2028, Chisinau
Telefon / fax / e-mail(+373)22725490, (+373)22739954, chemjm@asm.md
Webchem.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(14), 2019 - 100
Nr. 2(13), 2018 - 100
Nr. 1(13), 2018 - 100
Nr. 2(12), 2017 - 250

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
2.Lupaşcu Tudor, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55901841100
3.Gladchi Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor responsabil
4.Arîcu Aculina, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8058673300
5.Bulhac Ion, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506258109
6.Dragalina Galina, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
7.Geru Ion, m.c., dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova)
8.Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927
10.Kulciţki Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506927017
11.Macaev Fliur, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 9737074700
12.Nastas Raisa, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507112173
13.Povar Igor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603299231
14.Rusu Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
15.Şaragov Vasilii, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
16.Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55247976800
17.Ungur Nicon, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602086838
18.Aldoshin Serghei, acad., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН) (Rusia) - Scopus Author ID - 7004497332
19.Andronati Serghei, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Ucrainei (Ucraina)
20.Andruh Marius, acad., dr., prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 7004105063
21.Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
22.Bahadir Mufit, dr., prof.univ., Technical University of Braunschweig (Germania)
23.Benniston Andrew, dr., prof.univ., Newcastle University (Marea Britanie) - Scopus Author ID - 7003658171
24.Bersuker Isaac, acad., Universitatea Texas la Austin (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 7003532340
25.de Boer Jacob, dr., prof.univ., Vrije University Amsterdam (Olanda)
26.Cibotaru Liviu, dr., prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
27.Garabadzhiu Alexander, dr., prof.univ., Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (Rusia)
28.Kartel Nikolai, Academia de Ştiinţe a Ucrainei (Ucraina)
29.Lipkowski Janusz, m.o., Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Ştiinţe din Polonia (Polonia)
30.Sandu Ion, dr., prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 26427032100
31.Simionescu Bogdan, acad., Academia Română, filiala Iași (România)
32.Țukerblat Boris, m.c., dr.hab., Ben-Gurion University of the Negev (Israel) - Scopus Author ID - 7003812815

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 2
2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1930, 2015 - 2022
2.THOMSON-REUTERS Master Journal List, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1857-1727, 2015 - 2021
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1688, 2015 - 2020
4.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100773812, 2016 - 2020

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Anghel Lilia - Web of Science ResearcherID - Z-1066-2018, Scopus Author ID - 55210372400
2.Arîcu Aculina - Scopus Author ID - 8058673300
3.Barbă Alic - Scopus Author ID - 6701404110
4.Bologa Olga - Scopus Author ID - 6701722526
5.Boţan Victor - Scopus Author ID - 34879368000
6.Bouroş Pavlina - Scopus Author ID - 55936681800
7.Bulhac Ion - Scopus Author ID - 6506258109
8.Ciloci (Deseatnic) Alexandra - Scopus Author ID - 35361675900
9.Ciobanu Mihail - Scopus Author ID - 57204874788
10.Ciocârlan Alexandru - Scopus Author ID - 14055600900
11.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
12.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
13.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 21733993300
14.Croitor Lilia - Scopus Author ID - 26531100900
15.Dragalin Ion - Scopus Author ID - 57193094443
16.Duca Gheorghe - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
17.Erhan Raul Victor - Scopus Author ID - 25824911300
18.Gorincioi Natalia - Scopus Author ID - 16318884800
19.Ivanets Andrei - Scopus Author ID - 24070806000
20.Kravţov Victor - Scopus Author ID - 57208001163, Scopus Author ID - 57202899600
21.Krupska Tatiana - Scopus Author ID - 35094109300
22.Lungu Lidia - Scopus Author ID - 55826307700
23.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
24.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
25.Melnic Elena - Scopus Author ID - 8580609000
26.Melnic Silvia - Scopus Author ID - 16304758000
27.Mitina Tatiana - Scopus Author ID - 36244113200
28.Moşanu Elena - Scopus Author ID - 57190580341
29.Nedeff Valentin - Scopus Author ID - 57196029082
30.Petuhov Oleg - Scopus Author ID - 34880414900
31.Pînzaru Iurie - Scopus Author ID - 55843968500
32.Postolachi Larisa - Scopus Author ID - 55347314400
33.Povar Igor - Scopus Author ID - 6603299231
34.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
35.Rusu Vasile - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
36.Sandu Ion - Scopus Author ID - 26427032100
37.Siminel Anatolii - Scopus Author ID - 6508034842
38.Şova Sergiu - Scopus Author ID - 6701404110
39.Spătaru Petru - Scopus Author ID - 57193095052
40.Tiurina Janeta - Scopus Author ID - 35362695900
41.Turov Vladimir - Scopus Author ID - 7006020885
42.Ungureanu Iurie - Scopus Author ID - 57195572253
43.Vitiu(Boldişor) Aliona - Scopus Author ID - 57190683264
44.Zubareva Vera - Scopus Author ID - 6603498290

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 SIAKAA, A., Federal University, Dutsin-ma, Katsina, Nigeria, UZAIRU, A., Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria, Nigeria, IDRIS, S., Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria, Nigeria, ABBA, H., Federal University, Dutsin-ma, Katsina, Nigeria DFT (B3LYP) computational study on the mechanisms of formation of some semicarbazones. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 1(11), 85-74. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
2 DAOUDI, S., University of Dr. Moulay Tahar, Algeria, BENAISSA, T., University of Dr. Moulay Tahar, Algeria, ADLI-DJALLAL, E., University of Dr. Moulay Tahar, Algeria, KADAR, H., University of Ahmed Ben Bella, Algeria Synthesis and antimicrobial evaluation of symmetrical diquaternary ammonium salts bearing bis-1,3,4-oxadiazole rings moieties. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 1(11), 60-55. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
3 HAZERI, N., Sistan and Baluchestan University, Iran, DOOSTMOHAMMADI, R., Sistan and Baluchestan University, Iran, ADROM, B., Sistan and Baluchestan University, Iran, LASHKARI, M., Velayat University, Iran, MAGHSOODLOU, M., Sistan and Baluchestan University, Iran Extract of barberry as entirely green catalyst for the synthesis of structurally diverse 3,4,5-substituted furan-2(5h)-ones. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 2(11), 73-68. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
4 SEIFULLINA, I., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, MARTSINKO, E., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, CHEBANENKO, E., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, AFANASENKO, E., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, DYAKONENKO, V., Национальная академия наук Украины, Ucraina, SHISHKINA, S., Национальная академия наук Украины, Ucraina Synthesis, structure and investigation of germanium(IV) and copper(II) complexes with malic acid and 1,10’-phenanthroline. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 33-28. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
5 IVANETS, A., Институт общей и неорганической химии НАНБ, Belarus, AGABECOV, V., Институт химии новых материалов НАНБ, Belarus Preparation and characterization of microfiltration ceramic membranes based on natural quartz sand. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 73-67. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
6 BADIS, D., University of Dr Yahia Fares, Algeria, BENMAAMAR, Z., University of Blida1, Soumaa, Algeria, BENKORTBI, O., University of Dr Yahia Fares, Algeria, BOUTOUMI, H., University of Blida1, Soumaa, Algeria, HAMITOUCHE, H., University of Blida1, Soumaa, Algeria, AGGOUN, A., University of Blida1, Soumaa, Algeria Removal of methylene blue by adsorption onto retama raetam plant: kinetics and equilibrium study. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 2(11), 83-74. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
7 HAMZA , K., Ecole Normale Supèrieure de Bou Saada, Algeria, TOUATI, A., Ecole Normale Supèrieure de Bou Saada, Algeria, AIT-YAHIA , A., Saad Dahlab University of Blida, Algeria, BALTAS, M., Paul Sabatier University, Franţa, BARRES, C., Paul Sabatier University, Franţa, MOULAY, S., Saad Dahlab University of Blida, Algeria Effect of the nature of surfactant on the reactivity of C,N-diphenylnitrone towards acrylonitrile in different microemulsion systems. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 88-82. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
8 AKHTARI, K., University of Kurdistan, Iran, HASSANZADEH, K., Islamic Azad University, Sanandaj, Iran, FAKHRAEI, B., University of Kurdistan, Iran, AKHTARI, G., University of Kurdistan, Iran Topological analysis and frequency dependent hyperpolarizability calculations of FDDNP: a DFT study. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 2(11), 92-84. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
9 AL-YASARI, R., University of Karbala, College of Science, Physics Department, Karbala, Irak Studies of the substitution effects on the electronic properties for biphenyl and derivative molecules by using DFT method. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 1(11), 68-61. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
10 TSITSISHVILI, V., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, DOLABERIDZE, N., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, UROTADZE, S., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, ALELISHVILI, M., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, MIRDZVELI, N., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, NIJARADZE, M., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia Ion exchange properties of georgian natural zeolites. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 101-95. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
11 AVDEEVA, L., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН), Rusia, GVOZDEV, R., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН), Rusia Effect of copper concentration on the growth of methylococcus capsulatus (Strain М). Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 114-110. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
12 BARSAN, N., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, NEDEFF, V., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, TEMEA, A., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, MOSNEGUTU, E., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, CHITIMUS, A., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, TOMOZEI, C., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România A perspective for poor wastewater infrastructure regions: a small-scale sequencing batch reactor treatment system. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 66-61. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
13 ROIK , N., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina, BELYAKOVA, L., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina, DZIAZKO, M., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina, TROFYMCHUK, I., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina New mesoporous materials with surface supramolecular centres for methyl red sorption. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 101-87. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
14 BIN, H., Guangdong University of Technology, China, WEI, H., Guangdong University of Technology, China, SONG, L., Guangdong University of Technology, China, JIEYANG, H., Huizhou city water supply Co.Ltd, China, KECHENG, H., Guangdong University of Technology, China Synthesis of aliphatic symmetric diphosphonium salts and bactericidal activity of selected products. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 86-81. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
15 TUROV, V., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina, BOGATYREV, V., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina, KRUPSKA, T., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina, GALABURDA, M., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina, LUPASCU, T., dr.hab., POVAR, I., dr.hab., KOKOSHA, N., ”International Center for Medical Technologies Implementation” LTD, Ucraina Water binding through polyacrylamide hydrogel and the influence of its preliminary saturation by Enoxil. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 94-87. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
16 UNGUREANU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, DUCA, G., dr.hab., HUMELNICU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, BOURCEANU, G., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România The possibility of Ce3+ and Mn2+ complex ions formation with iodine species in a dushman reaction. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 110-103. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
17 GURBUZ, D., Universitatea din Istanbul, Turcia, TAVMAN, A., Universitatea din Istanbul, Turcia, CINARLI, A., Universitatea din Istanbul, Turcia, BOZ, I., Universitatea din Istanbul, Turcia Synthesis, spectral and theoretical characterization of 5,6-dichloro/dimethyl-2-(2´,3´/2´,4´/2´,5´/3´,4´/3´,5´-dimethoxyphenyl)-1h-benzimidazoles. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 2(11), 67-58. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
18 ISLAMOGLU, F., Recep Tayyip Erdogan University, Turcia, BUCAN, O., Recep Tayyip Erdogan University, Turcia, TORUL, O., Recep Tayyip Erdogan University, Turcia, ERDOGAN, N., Recep Tayyip Erdogan University, Turcia Seasonal changes of macro- and microelements content in soils of green tea farming from rize (Turkey). Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 2(11), 45-34. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
19 CHERNYAK, L., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina, MELNYK, L., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina, DOROGAN, N., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina The effect of rice husk on the phase formation and cement clinker properties. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 31-24. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
20 DAVIDENKO, N., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, DAVIDENKO, I., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, KURANDA, N., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, MOKRINSKAYA, E., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, PAVLOV, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, SOLNTSEV, V., Институт физики Национальной академии наук Украины, Ucraina, STUDZINSKY, S., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, SYROMYATNIKOV, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, TARASENKO, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, CHUPRINA, N., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Influence of softening temperature of azobenzene polymers and external electric field on diffraction efficiency of polarization holograms. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 63-58. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
21 DUCA, D., Universitatea Tehnică din Timişoara, România, DAN, M., Universitatea Tehnică din Timişoara, România, VASZILCSIN, N., Universitatea Tehnică din Timişoara, România Reuse of expired cefort drug in nickel electrodeposition from watts bath. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 94-87. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
22 CIOCARLAN, A., dr., DRAGALIN, I., dr., ARICU, A., dr.hab., CIOCARLAN, N., dr., STAVARACHE, C., Centrul de Chimie Organica "Costin D. Nenitescu", România, DELEANU, M., Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, România Chromatographic analysis of Silybum marianum (L.) gaertn. fatty oil. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 68-63. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
23 DELINSKI BET, C., State University of Ponta Grossa, Brazilia, HENRIQUE WAIGA, L., State University of Ponta Grossa, Brazilia, SOLTOVSKI DE OLIVEIRA, C., State University of Ponta Grossa, Brazilia, GUSTAVO LACERDA, L., State University of Ponta Grossa, Brazilia, SCHNITZLER, E., State University of Ponta Grossa, Brazilia Morphological and thermoanalytical study of modified avocado seeds starch with lactic acid. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 18-13. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
24 ZELENSKII , O., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, VASIL’EV , Y., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, SYTNIK , A., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, DESNA , N., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, SPIRINA , E., State Enterprise “Ukrainian State Research Institute for Carbochemistry”, Ucraina, GRIGOROV, A., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Metallurgical cokemaking with the improved physicochemical parameters at Avdeevka Coke Plant. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 37-32. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
25 DIACONESCU, R., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, ZAHARIA, C., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România Neural modeling and optimization of a mechanical-chemical treatment applied for some industrial effluents. A roumanian case study. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 27-19. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
26 DOTE, H., Graduate School of Science, Hiroshima University, Japonia, YASUHARA, H., Graduate School of Science, Hiroshima University, Japonia, NAKASHIMA, S., Graduate School of Science, Hiroshima University, Japonia The formation mechanism of assembled complexes bridged by1,3–bis(4–pyridyl)propane. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 1(11), 38-33. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
27 DUDARKO, O., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina, ZUB, Y., Институт химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины, Ucraina Synthesis of SBA-15 type organosilica sorbents using sodium metasilicate and phosphonic acid residues  . Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 86-79. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
28 LAGUTA, I., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, FESENKO, T., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, STAVINSKAYA, O., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, DZJUBA, O., M.M.Grishko National Botanical Garden og National Academy od Science of Ukraine, Ucraina, SHPAK, L., M.M.Grishko National Botanical Garden og National Academy od Science of Ukraine, Ucraina Antioxidant and antimicrobial properties of stevia leaves extracts and silver nanoparticles colloids. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 2(11), 51-46. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
29 FARDOOD, S., Department of Chemistry, University of Zanjan, Iran, RAMAZANI, A., Department of Chemistry, University of Zanjan, Iran, MORADI, S., Department of Chemistry, University of Zanjan, Iran A novel green synthesis of nickel oxide nanoparticles using arabic gum. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 118-115. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
30 FATIMAH, I., Universitas Islam Indonesia, Indonezia, INDRIANI, N., Universitas Islam Indonesia, Indonezia Silver nanoparticles synthesized using Lantana camara flower extract by reflux, microwave and ultrasound methods. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 102-95. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
31 TERENTII, N., FERBINTEANU, ., Universitatea din Bucureşti, România, LAZARESCU, A., dr. Crystal structure and characterization of neutral cobalt(III) 2,3-pyridinedicarboxylate complex. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 29-24. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
32 SEFFAH, K., Saad Dahlab University of Blida, Algeria, ZAFOUR-HADJ-ZIANE, A., Saad Dahlab University of Blida, Algeria, TAREK ACHOUR, A., Saad Dahlab University of Blida, Algeria, GUILLET , J., Universitatea din Tuluza, Franţa, LONCHAMBON, P., Universitatea din Tuluza, Franţa, FLAHAUT , E., Universitatea din Tuluza, Franţa Adsorption of cadmium ions from water on double-walled carbon nanotubes iron oxide composite. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 78-71. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
33 TOPAL, E., Bursa Technical University, Turcia, GECE, G., Bursa Technical University, Turcia Untangling the inhibition effects of aliphatic amines on silver corrosion: a computational study. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 70-64. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
34 MALIK, S., Karlsruhe Institute of Technology (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH), Germania, HEWITT, I., Karlsruhe Institute of Technology (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH), Germania, POWELL, A., Karlsruhe Institute of Technology (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH), Germania Electron microscopy of anionic surfactant-directed synthesis of magnetite nanoparticles. Chemistry Journal of Moldova. 2016, nr. 1(11), 73-69. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
35 SERES, M., Dekonta, A.S., Cehia, HNATKOVA, T., Dekonta, A.S., Cehia, VYMAZAL, J., Czech University of Life Sciences in Prague, Cehia, VANEK, T., Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Cehia Removal efficiency of constructed wetland for treatment of agricultural wastewaters. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 52-45. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
36 SUNDAY NWORIE, F., Ebonyi State University, Abakaliki, Nigeria, IKENNA NWABUE, F., Ebonyi State University, Abakaliki, Nigeria Synthesis, optimization, characterization and antimicrobial studies of Cu(II) and Co(III) complexes of bis(2,2-methylylidenephenol) diaminoethane. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 49-41. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
37 IURCOVSCHI, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, MUNTEANU, M., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, MANEA (AMARIEI), C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, LUPAȘCU, M., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România, SANDU, I., Munch Museum, Norvegia, VASILACHE, V., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, SANDU, I., dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România The impact of the treatment with Câmpeni Red Petroleum on a XVIII-th century icon. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 60-53. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
38 SKІBA, M., Ukrainian State University of Chemical Technology, Ucraina, PIVOVAROV , A., Ukrainian State University of Chemical Technology, Ucraina, MAKAROVA , A., Ukrainian State University of Chemical Technology, Ucraina, VOROBYOVA, V., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт“, Ucraina Plasma-chemical synthesis of silver nanoparticles in the presence of citrate. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 1(13), 14-7. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
39 MIKURIYA, M., Kwansei Gakuin University, Japonia, MATSUSHIMA, I., Kwansei Gakuin University, Japonia, YOSHIOKA, D., Kwansei Gakuin University, Japonia Trinuclear mixed-valent manganese complex with non-schiff-base tetradentate ligand showing a ferromagnetic coupling. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 2(12), 40-34. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
40 SARATOVSKIKH, E., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН), Rusia Processes underlining the action of pesticides on ecosystems and human organism. Chemistry Journal of Moldova. 2017, nr. 1(12), 28-20. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
41 YABRIR, B., University of Djelfa, Algeria Chemical composition and biological activities of some Marrubium species essential oil: a review. Chemistry Journal of Moldova. 2018, nr. 2(13), 23-8. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(13) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CJM_1_%6013-2018_1.pdf
Numărul 2(13) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CJM_2_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: