FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Chemistry Journal of Moldova
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2016-05-1450 puncte
THOMSON-REUTERS Master Journal List, 2015-01-0150 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2015-07-2230 puncte
OAJI, 2015-04-1530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
100 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1150 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Lupaşcu Tudor, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Geru Ion, m.c., dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
4. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Andruh Marius, acad., dr., prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
2. Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria)5 puncte
3. Bala Camelia, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
4. Benniston Andrew, dr., prof.univ., Newcastle University (Marea Britanie)5 puncte
5. de Boer Jacob, dr., prof.univ., Vrije University Amsterdam (Olanda)5 puncte
6. Cibotaru Liviu, dr., prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)5 puncte
7. Garabadzhiu Alexander, dr., prof.univ., Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (Rusia)5 puncte
8. Georgescu Lucian, prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)5 puncte
9. Geronikaki Athina, prof.univ., Aristotle University of Thessaloniki (Grecia)5 puncte
10. Teodosiu Carmen, prof.univ., Academia Română, filiala Iași (România)5 puncte
11. Țukerblat Boris, m.c., dr.hab., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel)5 puncte
12. Travin Serghei, prof.univ., Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Rusia)5 puncte
13. Vaseashta Ashok, prof.univ., International Clean Water Institute, NUARI (Statele Unite ale Americii)5 puncte
14. Andronati Serghei, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Ucrainei (Ucraina)5 puncte
15. Bahadir Mufit, dr., prof.univ., Technical University of Braunschweig (Germania)5 puncte
16. Sandu Ion, dr., prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
17 din 35 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
389 puncte
1. Andruh Marius, acad., dr., prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 7004105063
2. Arîcu Aculina, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8058673300
3. Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
4. Benniston Andrew, dr., prof.univ., Newcastle University (Marea Britanie) - Scopus Author ID - 7003658171
5. Bersuker Isaac, acad., Universitatea Texas la Austin (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 7003532340
6. Bulhac Ion, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506258109
7. Gorincioi Natalia, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16318884800
8. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927
9. Lozan Vasile, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603277294
10. Lupaşcu Tudor, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55901841100
11. Nastas Raisa, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507112173
12. Povar Igor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603299231
13. Rusu Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
14. Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55247976800
15. Țukerblat Boris, m.c., dr.hab., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel) - Scopus Author ID - 7003812815
16. Ungur Nicon, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602086838
17. Vaseashta Ashok, prof.univ., International Clean Water Institute, NUARI (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 6603077133
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
248 autori in ultimii 3 ani, 186 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
150 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
248 autori in ultimii 3 ani, 50 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
161 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2006-2020
1 punct pentru fiecare an de apariție
14 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2019 (2 din 2)
2018 (2 din 2)
2017 (2 din 2)
2016 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.344 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 844 puncte