FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Center for Studies in European Integration Working Papers Series

2. Cod ISSN

eISSN: 2537-6187

3. Site-ul revistei

http://csei.ase.md/wp/

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Studii Economice din Moldova
AdresaStr.Banulescu – Bodoni 59 Str, Building “B”, Room 702 Chisinau, MD-2005
Telefon / fax / e-mail(+373)22402834, ,
Webwww.ase.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 16, 2020 - 0
Nr. 15, 2020 - 0
Nr. 14, 2019 - 0
Nr. 13, 2019 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Sîrbu Olesea, dr., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57190787827
2.Crudu Rodica, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Redactor coordonator
3.Bragoi Diana, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Redactor coordonator
4.Ignatov Augustin, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 57202799568
5.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
6.Trunk Sirca Nada, prof., International School for Social and Business Studies, Celje (Slovenia)
7.Grosu Vladimir, dr., prof., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
8.Dodu-Gugea Larisa, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
9.Kostopoulou Stella, prof., Aristotle University of Thessaloniki (Grecia)
10.Kozielski Robert, prof., University of Lodz (Polonia)
11.Dermol Valerij, prof., International School for Social and Business Studies, Celje (Slovenia)
12.Festeu Dorin, Buckinghamshire New University (Regatul Unit)
13.Puksas Andrius, prof., Mykolo Romerio University (Lituania)
14.Pascariu Gabriela Carmen, dr., prof., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
15.Timus Natalia, Maastricht University (Olanda)
16.Ciceo Georgiana, prof., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
17.Devetak Silvo, prof., University of Maribor (Slovenia)
18.Sloka Biruta, prof., University of Riga (Letonia)
19.Petrakos Georghe, prof., University of Thessaly (Grecia)
20.Celko Jan, prof., University of Zilina (Slovacia)
21.Popa Andrei, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul (Republica Moldova)
22.Ghenova Svetlana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova)
23.Leviţcaia Alla, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova)
24.Coşciug Cristina, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
25.Priţcan Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2016

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 3
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 3
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 14%
Engleza - 86%
RezumateRomana - 14%
Engleza - 86%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6187, 2017 - 2033
2.CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1887, 2016 - 2033
3.REPEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS): IDEAS, ECONPAPERS, SOCIONET, https://ideas.repec.org/s/aem/wpaper.html, 2016 - 2033
4.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6187, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Amarfii-Railean Nelli - Scopus Author ID - 57222962984
2.Perciun Rodica - Scopus Author ID - 57222961760
3.Şişcan Svetlana-Zorina - Scopus Author ID - 57218204785

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BACIU, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Internal Fight for Power, External Forces for Development-Analyzing Moldova’s Case. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2019, nr. 13, 27-17. ISSN - ISSNe 2537-6187.
2 BOLECHOWSKI, F., Krakow University of Economics, Polonia The impact of social programs on the development of senior tourism among metropolitan residents: a case study of Krakow. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2020, nr. 15, 15-6. ISSN - ISSNe 2537-6187.
3 CHYGRYN, O., Сумский Государственный Университет, Ucraina, IVAKHNENKO, O., Сумский Государственный Университет, Ucraina Reforming the agricultural land market: EU experience for Ukraine. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2018, nr. 10, 29-17. ISSN - ISSNe 2537-6187.
4 DOMBROVSKA, S., Odessa National Economic University, Ucraina Models of corporate financial management in the context of globalization of financial markets. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2020, nr. 16, 68-60. ISSN - ISSNe 2537-6187.
5 TĂLMĂCIAN, E., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Economic Students' Perception of the English-taught Bachelor’s Programme. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2019, nr. 14, 42-37. ISSN - ISSNe 2537-6187.
6 TERZYAN, A., Eurasian Research and Analysis Institute, Statele Unite ale Americii From revolution to transformation and European Integration: Ukraine after the maidan revolution. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2020, nr. 15, 57-45. ISSN - ISSNe 2537-6187.
7 VARADARAJ, A., Measi Institute of Management, Cjennai, India, CHARUMATHI, D., Measi Institute of Management, Cjennai, India Impact of hedonic and utilitarian shopping motive on online purchase decision. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2019, nr. 11, 16-6. ISSN - ISSNe 2537-6187.
8 VASILEVA, B., Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria, AHMED, M., Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria The concept of the european maritime single window environment for simplified digital information system, introduced by the regulation (EU) 2019/1239. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2020, nr. 16, 39-36. ISSN - ISSNe 2537-6187.
9 YANEVA, M., Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov, Bulgaria The impact of cryptocurrencies on the economy. Center for Studies in European Integration Working Papers Series. 2020, nr. 16, 118-113. ISSN - ISSNe 2537-6187.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 15, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSEI_15_2020.pdf
Numărul 16, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSEL_16_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: