FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2017-12-0530 puncte
CEEOL, 2016-04-0130 puncte
REPEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS): IDEAS, ECONPAPERS, SOCIONET, 2016-04-0130 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2020-02-0630 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1120 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
86 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1136 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Trunk Sirca Nada, prof., International School for Social and Business Studies, Celje (Slovenia)5 puncte
2. Kostopoulou Stella, prof., Aristotle University of Thessaloniki (Grecia)5 puncte
3. Kozielski Robert, prof., University of Lodz (Polonia)5 puncte
4. Dermol Valerij, prof., International School for Social and Business Studies, Celje (Slovenia)5 puncte
5. Puksas Andrius, prof., Mykolo Romerio University (Lituania)5 puncte
6. Pascariu Gabriela Carmen, dr., prof., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
7. Ciceo Georgiana, prof., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)5 puncte
8. Devetak Silvo, prof., University of Maribor (Slovenia)5 puncte
9. Sloka Biruta, prof., University of Riga (Letonia)5 puncte
10. Petrakos Georghe, prof., University of Thessaly (Grecia)5 puncte
11. Celko Jan, prof., University of Zilina (Slovacia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Sîrbu Olesea, dr., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57190787827
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
2 din 24 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
67 puncte
1. Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
2. Ignatov Augustin, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202799568
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3175 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
66 autori in ultimii 3 ani, 12 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
36 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
66 autori in ultimii 3 ani, 3 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
36 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.372 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2016-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
5 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (2 din 4)
2019 (4 din 4)
2018 (3 din 4)
2017 (4 din 4)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.35 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 508 puncte