FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

ACROSS

2. Cod ISSN

eISSN: 2602-1463

3. Site-ul revistei

http://www.across-journal.com/index.php/across/issue/archive

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webwww.ugal.ro/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6(1), 2022 - 100
Nr. 5(3), 2022 - 0
Nr. 6(3), 2022 - 100
Nr. 5(4), 2022 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Gheorghiu Oana-Celia, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)
2.Oprea Delia, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2021Numere planificate: 1apărute: 1
2022Numere planificate: 1apărute: 7

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Buftea Victor - Scopus Author ID - 57195928825, Scopus Author ID - 57212264481
2.Ciorbă Constantin - Scopus Author ID - 57499301600
3.Curteva Oxana - Scopus Author ID - 57103717700
4.Dina Nicolae-Adrian - Scopus Author ID - 57877754300
5.Guţan Viorica - Scopus Author ID - 58185973700
6.Gutium Tatiana - Scopus Author ID - 55769213600
7.Judele Loredana - Scopus Author ID - 56951191400
8.Lepadatu Daniel - Web of Science ResearcherID - H-6846-2016, Scopus Author ID - lVyWBbgAAAAJ
9.Lungu Ecaterina - Web of Science ResearcherID - 1982265
10.Polevaia-Secareanu Angela - Scopus Author ID - 57202815332
11.Rusu Ion - Scopus Author ID - 58309315900
12.Şavga Larisa - Scopus Author ID - 57207845552
13.Sîrghi Sergiu - Scopus Author ID - 57201470638
14.Stratan Alexandru - Scopus Author ID - 55323256400
15.Vîntu Victoria - Scopus Author ID - 57216895175
16.Zugravu Gheorghe Adrian - Scopus Author ID - 26640832300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BEGLEŢ, N., dr., GHISMAN, V., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, OBREJA, C., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, BURUIANĂ, D., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Improving the efficiency of industrial processes for reducing the energy bill. ACROSS. 2022, nr. 5(3), 66-62. ISSN - ISSNe 2602-1463.
2 JUDELE, L., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, ISOPESCU, D., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, RUSU, I., dr.hab., LEPADATU, D., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România Corrosion - an undesirable phenomenon for reinforcement of advanced mortars and concrete. ACROSS. 2022, nr. 6(2), 26-20. ISSN - ISSNe 2602-1463.
3 NINICU, A., NEUMANN , O., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti, România, POSTOLACHI, O. Psychological and pedagogical preconditions for teaching swimming to primary school children. ACROSS. 2022, nr. 6(3), 15-12. ISSN - ISSNe 2602-1463.
4 GUŢAN, V., ZUGRAVU, G., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Wine tourism in the Republic of Moldova. ACROSS. 2022, nr. 6(1), 30-20. ISSN - ISSNe 2602-1463.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 5(4) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/4-21_5_2022.pdf
Numărul 5(2) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/30-36.pdf
Numărul 5(3) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/62-66.pdf
Numărul 5(1) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/5-14.pdf
Numărul 6(1) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1-11.pdf
Numărul 6(2) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1-11_0.pdf
Numărul 6(3) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/12-15.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: