FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Relaţii internaţionale. Plus

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393

3. Site-ul revistei

http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

4. Fondatorul

Denumirea
Adresastr. Puşkin 54, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2005
Telefon / fax / e-mail(+373)22228320, , revista@irim.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(15), 2019 - 100
Nr. 2(14), 2018 - 100
Nr. 1(13), 2018 - 100
Nr. 2(12), 2017 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Beniuc Valentin, dr.hab., conf.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 49963450500, Scopus Author ID - 57197842376
2.Nazaria Sergiu, dr.hab., conf.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 37124818900
3.Roşca Ludmila, dr.hab., conf.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
4.Ciobanu Natalia, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil
5.Malghin Artiom, Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (Rusia) - Scopus Author ID - 6603326006
6.Cerneavskii Stanislav, Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (Rusia)
7.Kneazev Stanislav, Международный университет «МИТСО» (Belarus)
8.Sakovici Vasilii, dr.hab., prof.univ., Белорусский национальный технический университет (Belarus)
9.Gutorov Vladimir, Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg (Rusia)
10.Bărbulescu Iordan Gheorghe, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (România) - Scopus Author ID - 35236256800
11.Horga Ioan, Universitatea din Oradea (România) - Scopus Author ID - 56902569700
12.Ignat Ion, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
13.Grosul Vladislav, Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia) - Scopus Author ID - 49963450500
14.Makarciuk Vladimir, Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника» (Ucraina) - Scopus Author ID - 56285594800
15.Sîci Alexandr, Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича (Ucraina)
16.Grant Chris, Universitatea din Mercer (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 57196700605
17.Mincev Mincio, Centrului Ştiinţific Bulgar Euroasiatic (Bulgaria)
18.Lipkova Ludmila, Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia) - Scopus Author ID - 7801519221
19.Mraz Stanislav, Universitatea Danubius din Sladkovicovo (Slovacia) - Scopus Author ID - 57014866000
20.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
21.Juc Victor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova)
22.Cuşnir Valerii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova)
23.Crotenco Iurie, dr.hab., prof.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova)
24.Bîrgău Mihail, dr., prof.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova)
25.Cazacu Vitalie, dr., conf.univ., Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2011

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 3
2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 23%
Romana - 49%
Engleza - 28%
RezumateRusa - 22%
Romana - 69%
Engleza - 69%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50233
2.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://www.olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3393
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3393, 2018 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Beniuc Valentin - Scopus Author ID - 49963450500, Scopus Author ID - 57197842376
2.Gribincea Corina - Scopus Author ID - 57211685506
3.Lipkova Ludmila - Scopus Author ID - 7801519221
4.Mraz Stanislav - Scopus Author ID - 57014866000
5.Nastas Andrei - Scopus Author ID - 6505805794
6.Nazaria Sergiu - Scopus Author ID - 37124818900

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ŞTEFĂNESCU, B., Universitatea „Mihail Kogalniceanu“, Iaşi, România, ALBESCU, C., Baroul de avocaţi, Iaşi, România, RUSSO, M., Baroul de avocaţi, Iaşi, România Procedura în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din perspectiva drepturilor fundamentale ale omului. Relaţii internaţionale. Plus. 2016, nr. 1(9), 197-188. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
2 ROŞCA, L., dr.hab., PIPA, D., „Universitatea Marin Barleti”, Kosovo, BAJRAKTARI, A., Necunoscuta, Kosovo, Kosovo Spațiul Schengen un Vis sau Realitate?. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 151-140. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
3 BĂDĂRĂU, E., dr., BROVCA, G., Белорусский национальный технический университет, Belarus Mobilitatea academică – un punct important în dezvoltarea Strategiei regiunii Dunării. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 106-102. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
4 ДЕРГАЧЕВ, В., Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Геополитика рубежных государств и кризис европейской политики «Восточного партнёрства». Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 1(11), 80-61. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
5 GRIBINCEA, A., dr.hab., GUŞILO, S., KOZAK, I., Одесский национальный экономический университет, Ucraina Dinamica restabilirii economiei mondiale post-criză. Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 1(11), 133-124. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
6 LIPKOVA, L., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia Внешнеэкономические связи Словацкой Республики и их влияние на становление словацкой государственности. Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 2(12), 102-95. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
7 МАЛИШЕВСКИЙ, Н., Российский университет дружбы народов, Rusia Периодизация становления историографии вооруженного конфликта в Чечне. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), 51-44. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
8 MRAZ, S., Universitatea Danubius din Sladkovicovo, Slovacia Формирование словацкой государственности. Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 1(11), 143-134. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
9 ГОЛОВАТАЯ, Л., dr., НЕМИРИ ЯЙСИ, Ф., University of Bejaia, Algeria Важность и роль малых и средних предприятий в современных условиях развития Республики Молдова. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), 112-97. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
10 PAPARIZOS, A., Universitatea din Panteion, Atena, Italia Кризис молодой Европы: политика против рынка. Relaţii internaţionale. Plus. 2017, nr. 2(12), 47-34. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
11 ШАЧИН, С., Мурманский арктический государственный университет (МАГУ), Rusia Опыт применения к анализу социальных рисков теории коммуникации Ю. Хабермаса и Н. Лумана. Relaţii internaţionale. Plus. 2016, nr. 2(10), 82-68. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
12 САЖИМБАЕВ, A., Брянский Государственный Университет им. И.Г. Петровского, Rusia Англо-Египетский Договор 1936 г. как завершающий этап политико-правового оформления модели «Завуалированного Протектората». Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 139-119. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
13 САКОВИЧ, В., dr.hab., Белорусский национальный технический университет, Belarus Философские аспекты системного осмысления инновационности, инновационной безопасности в контексте методов и методологии исследования. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 24-11. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
14 SIMILEANU, V., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Războiul hibrid: abordare conceptuală. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), 43-32. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
15 СОКОЛОВ, O., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia, ЕСЧЕНКО, A., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia Миссия Генерала Савари и Россия после подписания Тильзитского Мира. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 40-25. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
16 СУРЖИК, Д., Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, (РАН), Rusia Мюнхенский Сговор: некоторые мифы. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 2(14), 44-41. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.
17 ТЕРЛЮК, И., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Идеология и геополитические условия становления украинской государственности в период национальной революции середины – второй половины XVII в.. Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), 65-52. ISSN 1857-4440 ISSNe 2587-3393.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(13) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Relatii-Interna%C8%9Bionale-Plus-%E2%80%93-Revist%C4%83-%C8%99tiin%C8%9Bifico-practic%C4%83-Nr.-1-13-2018.pdf
Numărul 2(14) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RIPlus_nr_2_14_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: