FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-3517

3. Site-ul revistei

http://uspee.md/stiri-evenimente/mijloace-media/noosfera/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova
Adresamun. Chişinău, bs. Ştefan cel Mare, 200
Telefon / fax / e-mail(+373)22749381, , v.asevski@mail.ru
Webwww.ulim.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 18, 2017 - 100
Nr. 17, 2016 - 100
Nr. 16, 2016 - 100
Nr. 15, 2015 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Socolov Vasile, conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
2.Crivoi Aurelia, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil
3.Aşevschi Valentin, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Director
4.Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218198439
5.Andriescu Ionel, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
6.Cuza Petru, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)
7.Begu Adam, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)
8.Bogdan Alexandru
9.Brezeanu Gheorghe
10.Bulimaga Constantin, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)
11.Bumbu Iacob, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
12.Capcelea Arcadie, dr.hab., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova)
13.Cristea Vasile Mircea, dr., prof.univ. - Scopus Author ID - 55664417500
14.Fiodorov Vadim
15.Galini-Corini Vlad
16.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
17.Godeanu Stoica
18.Gomoiu Marian-Traian, dr.
19.Iarovoi Petru, dr.hab., Centrul Naţional de Sanătate Publică (Republica Moldova)
20.Mihailescu Constantin, dr.hab., conf.cerc., Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (Republica Moldova)
21.Muraricu Dumitru
22.Mustaţă Gheorghe, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
23.Obuh Petru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)
24.Postolache Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova)
25.Romanenco Victor
26.Rozenberg Ghenadii
27.Saks Arthur
28.Sofroni Valentin, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)
29.Stasiev Grigore, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
30.Teritze Constantin
31.Tărîţă Anatolie, dr., conf.cerc., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)
32.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
33.Zaitzev Iuvenaliu

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2008

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)


14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: