IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ecologie şi Geografie
RORLibrary of Congress authority IDWikiDataGRIDEU Research participant IDORCIDGoogleScholar
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice09
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice9/10270/324
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 633
382 publicatii cu CZU (60.3%)
180 publicatii cu DOI (28.4%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 76 ORCID (61.3%),
69 Google Scholar ID (55.6%),
20 Scopus Author ID (16.1%)
Brevete Tabel(9)
H-index autori
Proiecte Tabel(10)
Monografii Tabel(19)
Contribuții în monografii Tabel(55)
Lista publicaţiilor - 654. Descărcări - 11180. Vizualizări - 627267.
Articole în reviste din RM - 100. Publicaţii la conferinţe din RM - 391. Publicaţii peste hotare - 115.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 19
 • 1.2.Contribuții în monografii - 54
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 56
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 29
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 40
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 319
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 25
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 82
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 1

2023 - 4

Aprecierea complexă a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-7-4
Disponibil online 18 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul de Măsuri pentru asigurarea dezvoltării durabile a ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord și Planul Local de Acțiuni de Mediu pentru ecosistemul urban Bălți
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-8-1
Disponibil online 18 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbările climatice atestate pe teritoriul Republicii Moldova
Bejan Iurie , Cojocari Rodica , Mîndru Galina , Grigoraș Mihail
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The achievements, priority problems and measures in the development of public water supply and sewage systems in the North Development Region of the Republic of Moldova
Bacal Petru , Prisacari Maria , Railean Veronica , Savin Veronica , Burduja Daniela
Present Environment and Sustainable Development
Vol. 17, Nr. 2 / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 21 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 143

Analiza bioecologică a florei vasculare din sectoarele periferice ale ecosistemului urban Florești
Certan Corina , Grabco Nadejda
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 80-83.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modului de utilizare a terenurilor în municipiul Bălți (Republica Moldova)
Ţugulea Andrian , Bejan Iurie , Mogîldea Vladimir
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 423-426.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza repartiției spațiale a coeficientului de stabilitate ecologică în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Boboc Nicolae , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana , Angheluţa Viorica , Munteanu Valentina
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 74-79.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza spațială geomorfologică și pedologică a Parcului Național Orhei
Bunduc (Popușoi) Tatiana , Bejan Iurie , Angheluţa Viorica , Jechiu Iradion , Boaghie Dionisie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea instrumentelor economice de reglementare a impactului asupra aerului atmosferic în regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Bacal Petru
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 140-146.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind impactul antropic asupra resurselor funciare în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud
Crîşmaru Valentin
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 63-68.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of degraded land in Republic of Moldova: a case study on Tigheci catchment
Bunduc (Popușoi) Tatiana , Jechiu Iradion , Bejan Iurie , Angheluţa Viorica
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 17 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the anthropogenic impact on the water quality of the lower Dniester tributies
Eroshenkova V. , Bulimaga Constantin , Doroftei Sorina , Demchukova N.
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. Moldova State University. 172-172.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the degree of pollution of surface waters in the urban ecosystem Balti with organic pollutions
Bulimaga Constantin , Prodan Petru , Ţugulea Andrian
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 122-123.
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the iimpact off the Dniiester Hydropower Compllex on hydrollogiicall state of the Dniiester Riive
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Central European Journal of Geography and Sustainable Development (CEJGSD)
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2668-4322
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the impact of biochemical processes at the sediment- water interface in aquatic ecosystems in the biosphere reserve ,,Prutul de Jos” on biodiversity in the context of climate change
Mosanu Elena , Tarita Anatol , Sandu Maria , Lozan Raisa
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. Institute of Chemistry. 24-24.
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beneficiile ecologice ale spațiilor verzi din cadrul ecosistemelor urbane
Portarescu Anastasia , Bulimaga Constantin , Certan Corina , Grabco Nadejda
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 404-407.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calcularea bilanțului nutrienților în mun. Bălți
Drumea Dumitru , Debelaia-Buracinschi Svetlana
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 47-50.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea aerului şi a precipitaţiilor atmosferice din teritoriul site-lui emerald „Pădurea Hânceşti”
Lozan Raisa , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Comarnițchi Anna , Zlotea Alexandr , Vereteno Anastasia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 381-386.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartarea funcțională a spațiilor verzi din ecosistemul urban Bălți
Florenţă Veronica
Revista Botanică
Nr. 1(24) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică în serviciul studiului ariilor naturale protejate de Stat
Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 147-154.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 654