IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ecologie şi Geografie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (587): climate change (7), forest ecosystems (5), biodiversitate (5)
Manifestări ştiinţifice organizate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (1 ORCID ) 0%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 159. Descărcări - 1164. Vizualizări - 30849.
Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 123. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 109

Adsorption of nitrite ions on CAN-7 active carbon
Goreacioc Tatiana, Nastas Raisa, Sandu Maria, Lupaşcu Tudor
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 108-108.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agresivitatea pluvială și periculozitatea exceselor pluviometrice în posibilitatea declanșării proceselor erozionale
Nedealcov Maria
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 142-150.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza spaţio-temporară a duratei de strălucire a soarelui
Cojocari Rodica
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 178-185.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza temperaturilor maxime și minime anuale în Chișinău
Răileanu Valentin
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 171-177.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anotylus Insecatus (GRAV., 1806), (Coleoptera: Staphylinidae), prezența și cercetarea științifică în Republica Moldova
Mihailov Irina, Bacal Svetlana
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 233-238.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale înfloririi si fructificarii stejarului (studiu de caz)
Grigoraş Nicolae
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 253-260.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte corologice ale speciilor de stejari (Quercus Robur, Q. Petraea, Q. Pubescens) pe teritoriul Republicii Moldova
Donica Ala, Jechiu Iradion
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 244-253.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind dezvoltarea bolii fainarea stejarului (Microsphaera Alphitoides) în arboretele de cvercinee
Donica Ala
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 235-243.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind impactul natural și antropic asupra solurilor și productivității culturilor din regiunea de dezvoltare centru
Crîşmaru Valentin
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 264-267.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind poluarea mediului din cadrul bazinului râului Cereşnovat prin depuneri atmosferice
Fasola Regina, Braşoveanu Valeriu, Begu Adam, Brega Vladimir
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 212-222.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atlas-dedicație Tatianei Constantinov, prima femeie academician în Republica Moldova
Nedealcov Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil. The immigrants who followed the coffee route and the railways
Lozovanu Dorin, Hugo S. Souza Victor
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioacumularea metalelor grele în lemnul speciilor de arbori din ecosistemul forestier „Padurea Hânceşti”
Tărîţă Anatolie, Braşoveanu Valeriu
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 101-113.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici morfometrice ale reliefului bazinului râului Bucovăț
Crăciun Andrei, Bejan Iurie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ecologie și Geografie. 27-34.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea morfografică a reliefului Câmpiei Bîcului Inferior, Republica Moldova.
Cantir Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind impactul antropic asupra solului din regiunile de dezvoltare: Centru, Nord și Sud
Crîşmaru Valentin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 286-290.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Change in Climate of the Prut River Basin
Corobov Roman, Sîrodoev Ghenadie
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. C.I.T.D.D. Tulcea. 59-60.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecția pedologică din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală
Curcubăt Stela, Badiuc Irina, Pană Sergiu
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena
Cozari Tudor, Gherasim Elena
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 177-185.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concentrarea construcțiilor locative în municipiul Chișinău și impactul ei asupra securității demografice și dezvoltării regionale
Florea Serafim
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 37-37.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 159