IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
EU Research participant IDGoogleScholarORCID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice027
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice24/33681/180
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 874
613 publicatii cu CZU (70.1%)
94 publicatii cu DOI (10.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 91 ORCID (67.9%),
22 Google Scholar ID (16.4%),
13 Scopus Author ID (9.7%)
Brevete Tabel(3)
H-index autori
Proiecte Tabel(5)
Monografii Tabel(20)
Contribuții în monografii Tabel(87)
Lista publicaţiilor - 887. Descărcări - 16077. Vizualizări - 450313.
Articole în reviste din RM - 353. Publicaţii la conferinţe din RM - 485. Publicaţii peste hotare - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 14
 • 1.2.Contribuții în monografii - 87
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 133
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 49
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 100
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 39
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 436
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 11
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 43

Activismul social în Republica Moldova: caracteristici distinctive
Malcoci Ludmila
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 5-16.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitate participativă – condiție indispensabilă a unei societăți coezive
Mocanu Angela
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 122-135.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoritarismul digital și cenzura socială în contextul pandemiei COVID-19
Potoroacă Mihail , Roșca Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-145. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalul social al tinerilor: sursă de consolidare și dezvoltare a coeziunii sociale
Gaşper Lucia
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 79-96.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică a doctorului habilitat andrei smochină – întruchipare a interdisciplinarității
Juc Victor
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan. 7-9.
Disponibil online 4 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cererea prealabilă și procedura prealabilă: aspecte de interpretare normativă
Iacub Irina
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 98-114.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-93. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea terorismului și extremismului ca modalitate de a asigura eficiența implementării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului
Bencheci Marcel , Hîrbu-Bencheci Diana
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 261-291.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția surselor mass-media la formarea și consolidarea coeziunii sociale
Spătaru Tatiana
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 17-44.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 4-4.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declarațiile – obiect al protecției juridico-penale
Nastas Andrei , Cernomoreţ Sergiu
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 172-184.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dedicație omului și profesorului Andrei Smochină cu prilejul 75 ani de la naștere și marcării declarației universale a drepturilor omului
Cuşnir Valerii
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan. 10-13.
Disponibil online 4 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea coeziunii sociale: o abordare bazată pe drepturi și libertăți
Filipov Ina
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 67-78.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea coeziunii „pe orizontală” și creșterea coeziunii „pe verticală” în Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19 (2020-2021): o analiză cantitativă și calitativă
Negură Petru , Gaşper Lucia , Potoroacă Mihail
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 250-289.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul fricii ca formă a discursului de ură și instigare la discriminare în campaniile electorale din Republica Moldova
Postica Alexandru , Corobcenco Irina
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 115-127.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctrina juridică națională: istorie și contemporaneitate
Smochină Andrei , Smochina Carolina
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 13-29.
Disponibil online 25 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția coeziunii sociale în baza indicatorilor culturali
Reabcinschii Veaceslav
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3. 2023. Chişinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 97-121.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exponent de seamă al științelor politice
Juc Victor , Sprincean Serghei , Ciumac Svetlana
Fenomene şi tendinţe în audiovizual. In Honorem Victor Moraru la 70 de ani
Editia 4. 2023. Chișinău, Republica Moldova. . 7-11.
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții juridice privind exercitarea atribuțiilor de serviciu de către magistrați: abordare comparativă
Cuşnir Valerii , Drăniceru Mihai
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 44-57.
Disponibil online 25 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization of unnamed treaties within national and European legislation
Tatar Olga , Stefu Liliya
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 65-79.
Disponibil online 25 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor externi și perspectiva comunicării strategice în asigurarea securității naționale
Mârzac Elena , Albu Natalia
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 246-260.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 887