IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice4/10
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 18
15 publicatii cu CZU (83.3%)
4 publicatii cu DOI (22.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 13 ORCID (86.7%),
,
H-index autori
Lista publicaţiilor - 18. Descărcări - 634. Vizualizări - 23605.
Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 3

Cooked products of poultry combs and substantiation of their shelf live capacity
Patsera Nataliia , Voytsekhivska Liubov , Verbytskyi Sergii
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. Tehnica-UTM. 163-163.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technological and economic feasibility of profound processing of slaughter poultry
Patsera Nataliia , Kuts Oleksandr , Verbytskyi Sergii
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 361-365.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потребление продовольствия и экономическое развитие европейских стран
Коваленко Ольга , Бокий Елена
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 181-184.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Economic, technical and regulatory aspects of food security amid emergencies
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Verbytskyi Sergii , Patsera Nataliia
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of defrosting in meat industry
Autor Nou , Verbytskyi Sergii
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 321-328.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical basics and technological characteristics of pork with typical syndromes
Novgorodska Nadia , Verbytskyi Sergii
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Подходы к оценке продовольственной безопасности с учетом мировых тенденций
Коваленко Ольга , Бокий Елена
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 256-262.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Applied aspects of analysis and cash-flow management of agricultural enterprises
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Verbytskyi Sergii
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of technical means of meat processing industry in Ukraine
Kovalenko Olga , Verbytskyi Sergii , Yashchenko Lyudmila , Lysenko Hanna
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality parameters of collagen containing raw materials and courses of their use
Voytsekhivska Liubov , Franko Olena , Okhrimenko Yurii , Verbytskyi Sergii , Gavrilenko Anna
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Smart technologies of food production in the system of global technological waves
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Verbytskyi Sergii
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substantiation of prerequisites for the intensification of innovative and investment activity in the food industry
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Verbytskyi Sergii
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretic approaches to substantiate shelf life capacity of butter and spreads
Bocharova-Leskina Anna , Verbytskyi Sergii
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Technical and technological peculiarities of meat industry development in the course of basic economic trends of innovative development of food industry in Ukraine
Kovalenko Olga , Yashchenko Lyudmila , Lysenko Hanna , Verbytskyi Sergii
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(3) / 2018 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 27 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukrainian agri-food sector: foreign trade amid globalization
Kovalenko Olga , Verbytskyi Sergii
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(4) / 2018 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Современные тенденции и пути инновационного восхождения пищевой промышленности Украины
Коваленко О. , Вербицкий С.
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. Tipogr. "Centrografic". 206-214.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

The development of Ukraine’s hop industry
Shmagliy O.
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. Centrul editorial UASM. 48-50.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационный поход к обеспечению экономической информацией отраслей пищеперерабатывающей промышленности
Сичевский М. , Коваленко Ольга
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 155-159.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18