IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic „Ginta Latină“
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/2
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 7
7 publicatii cu CZU (100%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (28.6%),
,
H-index autori
Lista publicaţiilor - 7. Descărcări - 432. Vizualizări - 5477.
Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2023 - 1

Aspecte metodologice de mediere a conflictelor şcolare
Pantea Ala
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 353-359.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Interdisciplinaritarea - transfer de concepte și idei
Gratii Raisa , Parfene Carolina
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 411-415.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Interdisciplinaritatea în învăţământul primar
Prepeliţă Tatiana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 132-133.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorizarea studiului de caz în clasele primare
Macarenco Nina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 90-95.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-129. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Instrumente de evaluare la disciplina Dezvoltare personală în învățământul primar
Prepeliţă Tatiana
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 147-151.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-277. Vizualizări-1941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Роль внеклассной работы в развитии культуроведческой компетенции учащихся
Лунгу Нина
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Metodologia proiectării unităţii de învăţare la Biologie, treapta gimnazială
Simion Crenguţa , Brașovean Ana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(83) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7