IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Organizațiile predecesoare:Istoric
Denumirea organizaţiei şi instituţiei nou-create (adresa juridică şi spaţiul transmis în gestiune)Modul de instituireSubordonarea organizaţiilor şi instituţiilorDenumirea organizaţiilor şi instituţiilor (subdiviziunilor) reorganizate (adresa juridică, suprafaţa, m2)
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor Nou creataAcademia de Ştiinţe a Moldovei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice11
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice19/24635/155
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 433
81 publicatii cu CZU (18.7%)
11 publicatii cu DOI (2.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 72 ORCID (34.1%),
14 Google Scholar ID (6.6%),
45 Scopus Author ID (21.3%)
Brevete Tabel(90)
H-index autori
Proiecte Tabel(5)
Lista publicaţiilor - 433. Descărcări - 4496. Vizualizări - 605085.
Articole în reviste din RM - 235. Publicaţii la conferinţe din RM - 178. Publicaţii peste hotare - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 76
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 59
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 89
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 11
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 176
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 5

Cultivarea viţei-de-vie în conformitate cu principiile dezvoltării durabile
Alexandrov Eugeniu
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 25-29.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența patogenilor virali asupra variabilitații gametofitului masculin la tomate
Doncilă Ana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 67-70.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea valorii indicelui gluco-acid la fructele de măr în funcție de tehnologia de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular identification of Fusarium spp. Pathogens in sesame seeds
Belousova Galina , Mogîlda Anatolii
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 10-11.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительное действие стероидных гликозидов на растения ячменя
Секриеру Сильвия , Дерендовская Антонина , Мащенко Наталия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 300-304.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Development of the real-time pcr methodology for testing mycotoxigenic microorganisms in grape marc
Sturza Rodica , Mitin Valentin , Mitina Irina , Zgardan Dan , Patraș Antoanela , Behta Emilia
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra capacității de autoreglare a statusului apei plantelor în condiții de variație nefavorabilă a umiditățiiși stres hidric repetat.
Ştefîrţa Anastasia , Bulhak Ion , Voloschyuk Leonid , Brînză Lilia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența șocului termic asupra ratei substanțelor de rezervă alocate de semințele de grâu pentru germinare și creștere.
Jelev (Hadîrca) Natalia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul biologic şi fitochimic al speciei Thymus Carnosus Boiss
Colţun Maricica , Bogdan Alina , Chisnicean Lilia , Gille Elvira
Romanian Ethnopharmacology on its 20th Anniversary
R. 2021. Șirnea. . 83-83.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молекулярно-генетическая идентификация грибковых патогенов в семенах томата
Белоусова Галина
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ФГБНУ АФИ. 278-281.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция озимой ржи в Mолдове
Горе Андрей , Лятамборг Светлана , Ротарь Сильвия
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 5, Vol.4. 2021. Круты, Украина. . 45-51.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Efectul preparatului complex „tiouree + compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia , Bulhac Ion , Coropceanu Eduard , Brînză Lilia , Aluchi Nicolae
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 210-220.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor
Бахшиев Айгюль , Zamorzaeva Irina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.
Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vița-de-vie în toponimie
Alexandrov Eugeniu , Găină Boris , Botnari Vasile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 10-12.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вода как индуктор биологических эффектов при воздействии миллиметрового излучения на семена
Корлэтяну Людмила , Маслоброд Сергей
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 203-206.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Breeding progress and preparedness for mass-scale deployment of perennial lignocellulosic biomass crops switchgrass, miscanthus, willow and poplar
Clifton-Brown John C. , Botnari V. , Sandu Anatolii , Noi Autori
GCB Bioenergy
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1757-1707
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of DNA of pathogens from Fusarium genus in maize plants (Zea mays L.)
Tumanova Lidia , Grăjdieru Cristina , Mitin Valentin
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 19-19.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological particularities in the new Solanum Lycopersicum L. tomatoes obtained in vitro
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. ТОВ «Нілан-ЛТД». 11-13.
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimal timing and sampling for a reliable assessment of the resistance of tomato varieties to ‘candidatus phytoplasma solani’
Zamorzaeva Irina , Bahşiev Aighiuni , Tumanova Lidia
Phytopathogenic Mollicutes
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2249-4669 / ISSNe 2249-4677
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 433